Univerza v Ljubljani
1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

Študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Gozdarstvo B1-VSŠ
2 Kmetijstvo - agronomija in hortikultura B1-VSŠ
3 Kmetijstvo - živinoreja B1-VSŠ
4 Lesarsko inženirstvo B1-VSŠ
5 Biologija B1-UNI
6 Biotehnologija B1-UNI
7 Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri B1-UNI
8 Kmetijstvo - agronomija B1-UNI
9 Kmetijstvo - zootehnika B1-UNI
10 Krajinska arhitektura B1-UNI
11 Lesarstvo B1-UNI
12 Mikrobiologija B1-UNI
13 Živilstvo in prehrana B1-UNI
Legenda
  • Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
  • Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
  • Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
  • Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane