UL Fakulteta za družbene vede Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Družboslovna informatika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant družboslovne informatike (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Celovit študij Družboslovne informatike je logično povezan presek temeljnih družboslovnih disciplin in znanj s področja statistike, metodologije, analize podatkov in informatike. S tem odgovarja na izjemen razvoj tehnologij in produkcijo ogromnih količin podatkov, ki jih je v informacijski družbi treba analizirati in kritično ovrednotiti z družboslovnega vidika.

Diplomant bo sposoben opravljati samostojno analitično delo, analizirati raznovrstne družbene fenomene in procese, svetovati o trendih družbenega dogajanja, še posebej v povezavi z razvojem novih tehnologij, in upravljanja, sintetizirati specifična področna znanja in jih uporabljati pri reševanju konkretnih problemov. Sposoben bo tudi opravljati sinteze in postavljati v realne kontekste analitične ugotovitve.

Možnosti zaposlitve so izjemno široke, saj hitrost razvoja družbe spodbuja razvoj informatike in obratno. Zato znanje s področja družboslovne informatike vedno bolj potrebujejo v različnih podjetjih, organizacijah in ustanovah, državni upravi, javnem in zasebnem sektorju,...

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • Opravljena poklicna matura v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja aranžerski tehnik, ekonomski tehnik, fotografski tehnik, gastronomija in turizem, gastronomski tehnik, gastronomija, gastronomsko-turistični tehnik geodetski tehnik, grafični tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, plovbni tehnik, predšolska vzgoja, tehnik oblikovanja, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil in izpit iz splošne mature iz predmeta angleščina, ekonomija, elektrotehnika, fizika, francoščina, geografija, grščina, informatika, italijanščina, italijanščina kot drugi jezik, latinščina, likovna teorija, madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), nemščina, psihologija, računalništvo, ruščina, slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre), sociologija, španščina ali zgodovina. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi
 • pred 1.6.1995 končan štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Družboslovna informatika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 50 17 / Brez omejitve
2023/24 1 50 17 16 Brez omejitve
2023/24 2 37 18 / Brez omejitve
2022/23 1 50 28 32 Brez omejitve
2022/23 2 20 20 / Brez omejitve
2021/22 1 50 55 20 Brez omejitve
2021/22 2 33 23 26 Brez omejitve
2020/21 1 50 23 25 Brez omejitve
2020/21 2 28 26 28 Brez omejitve, minimum za 2. in 3, željo je 54
2019/20 1 50 47 45 Brez omejitve
2019/20 2 9 18 9 Omejitev, minimum je 61
2018/19 1 50 27 35 Brez omejitve
2018/19 2 20 23 20 Omejitev, minimum je 50
2017/18 1 35 17 20 Brez omejitve
2017/18 2 17 11 14 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane