Filozofska fakulteta UL

Latinski jezik, književnost in kultura B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant latinskega jezika, književnosti in kulture (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

S programom si študent pridobi temeljno znanje na področju latinskega jezika, književnosti in kulture v obsegu, ki je primerljiv s programi latinščine, klasične filologije oz. antičnih študij na večini evropskih univerz. Pridobi si splošne kompetence humanističnega intelektualca ter specifične strokovne kompetence: obvladovanje latinskega jezika s sposobnostjo branja težavnejših besedil v izvirniku, razumevanje zgodovine latinščine in njenega vpliva na moderne jezike, poznavanje latinske književnosti in kulture, razumevanje vloge, ki jo ima antična in poznejša latiniteta v evropski literaturi in kulturi od zgodnjega humanizma do sodobnosti.

Diplomant pozna metode filološke analize besedil in je posamezna literarna in strokovna dela sposoben razumeti in razlagati v zgodovinskem kontekstu. Sposoben je uporabljati primarno in sekundarno literaturo in strokovne priročnike. Ima temeljno znanje za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno delo z besedilom, sodeluje pa lahko tudi pri delu na sorodnih področjih, kjer je znanje latinščine in stare grščine nepogrešljivo: arheologija in muzeologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in literarne vede.

Z nadaljevanjem dvodisciplinarnega ali enodisciplinarnega študija na drugi stopnji se lahko usmeri v raziskovanje, prevajanje, publicistiko, založništvo, turizem,...

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
 • uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Latinski jezik, književnost in kultura (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 12 22 5 Brez omejitve
2021/22 2 7 5 4 Brez omejitve
2020/21 1 12 4 5 Brez omejitve
2020/21 2 9 2 1 Brez omejitve
2019/20 1 12 9 9 Brez omejitve
2019/20 2 3 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 12 8 9 Brez omejitve
2018/19 2 3 2 0 Brez omejitve
2017/18 1 12 7 7 Brez omejitve
2017/18 2 7 1 1 Brez omejitve
2016/17 1 12 4 6 Brez omejitve
2016/17 2 6 0 1 Brez omejitve
2016/17 3 5 / /
2015/16 1 12 3 0 Brez omejitve
2015/16 2 12 2 2 Brez omejitve
2015/16 3 10 / /
2014/15 1 12 4 5 Brez omejitve
2014/15 2 7 1 0 Brez omejitve
2014/15 3 8 / /
2013/14 1 10 6 8 Brez omejitve
2013/14 2 4 2 3 Brez omejitve
2013/14 3 2 / /
2012/13 1 12 3 2 Brez omejitve
2012/13 2 11 4 3 Brez omejitve
2012/13 3 4 / /
2011/12 1 20 2 4 Brez omejitve
2011/12 2 17 2 3 Brez omejitve
2011/12 3 15 / /
2010/11 1 20 6 5 Brez omejitve
2010/11 2 16 7 6 Brez omejitve
2009/10 1 20 4 4 Brez omejitve
2009/10 2 16 3 1 Brez omejitve
Prikaži starejše

Latinski jezik, književnost in kultura (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 3 0 0 Brez omejitve
2021/22 2 3 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 3 1 0 Brez omejitve
2020/21 2 3 1 0 Brez omejitve
2019/20 1 3 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 3 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 3 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 3 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 3 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 3 1 1 Brez omejitve
2016/17 1 3 0 0 Brez omejitve
2016/17 2 3 0 0 Brez omejitve
2016/17 3 3 / /
2015/16 1 3 0 0 Brez omejitve
2015/16 2 3 0 0 Brez omejitve
2015/16 3 3 / /
2014/15 1 3 1 1 Brez omejitve
2014/15 2 3 0 0 Brez omejitve
2014/15 3 3 / /
2013/14 1 3 0 0 Brez omejitve
2013/14 2 3 0 0 Brez omejitve
2013/14 3 3 / /
2012/13 1 3 0 0 Brez omejitve
2012/13 2 3 3 3 Brez omejitve, zapolnjen s 1. željo
2011/12 1 5 0 0 Brez omejitve
2011/12 2 5 0 0 Brez omejitve
2011/12 3 5 / /
2010/11 1 5 0 0 Brez omejitve
2010/11 2 5 1 1 Brez omejitve
2009/10 1 5 0 0 Brez omejitve
2009/10 2 5 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane