Univerza v Ljubljani
1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

Študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Anglistika (enopredmetni) B1-UNI
2 Anglistika (dvopredmetni) B1-UNI
3 Antični in humanistični študiji (enopredmetni) B1-UNI
4 Arheologija (enopredmetni) B1-UNI
5 Azijske študije - Japonologija (enopredmetni) B1-UNI
6 Azijske študije - Japonologija (dvopredmetni) B1-UNI
7 Azijske študije - Koreanistika (dvopredmetni) B1-UNI
8 Azijske študije - Sinologija (enopredmetni) B1-UNI
9 Azijske študije - Sinologija (dvopredmetni) B1-UNI
10 Bibliotekarstvo in informatika (enopredmetni) B1-UNI
11 Bibliotekarstvo in informatika (dvopredmetni) B1-UNI
12 Češki jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
13 Etnologija in kulturna antropologija (enopredmetni) B1-UNI
14 Etnologija in kulturna antropologija (dvopredmetni) B1-UNI
15 Filozofija (enopredmetni) B1-UNI
16 Filozofija (dvopredmetni) B1-UNI
17 Francistika (dvopredmetni) B1-UNI
18 Geografija (enopredmetni) B1-UNI
19 Geografija (dvopredmetni) B1-UNI
20 Germanistika (enopredmetni) B1-UNI
21 Germanistika (dvopredmetni) B1-UNI
22 Grški jezik, književnost in kultura (dvopredmetni) B1-UNI
23 Italijanski jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
24 Južnoslovanski študiji (dvopredmetni) B1-UNI
25 Latinski jezik, književnost in kultura (dvopredmetni) B1-UNI
26 Muzikologija (enopredmetni) B1-UNI
27 Muzikologija (dvopredmetni) B1-UNI
28 Pedagogika in andragogika (enopredmetni) B1-UNI
29 Pedagogika in andragogika (dvopredmetni) B1-UNI
30 Polonistika (dvopredmetni) B1-UNI
31 Portugalski jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
32 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina (dvopredmetni) B1-UNI
33 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-francoščina (enopredmetni) B1-UNI
34 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-italijanščina (enopredmetni) B1-UNI
35 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-nemščina (enopredmetni) B1-UNI
36 Prevajalstvo: slovenščina-francoščina (dvopredmetni) B1-UNI
37 Prevajalstvo: slovenščina-italijanščina (dvopredmetni) B1-UNI
38 Prevajalstvo: slovenščina-nemščina (dvopredmetni) B1-UNI
39 Primerjalna književnost in literarna teorija (enopredmetni) B1-UNI
40 Primerjalna književnost in literarna teorija (dvopredmetni) B1-UNI
41 Primerjalno jezikoslovje (dvopredmetni) B1-UNI
42 Primerjalno slovansko jezikoslovje (dvopredmetni) B1-UNI
43 Psihologija (enopredmetni) B1-UNI
44 Rusistika (dvopredmetni) B1-UNI
45 Slovakistika (dvopredmetni) B1-UNI
46 Slovenistika (enopredmetni) B1-UNI
47 Slovenistika (dvopredmetni) B1-UNI
48 Sociologija (dvopredmetni) B1-UNI
49 Sociologija kulture (enopredmetni) B1-UNI
50 Splošno jezikoslovje (dvopredmetni) B1-UNI
51 Španski jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
52 Teološki študiji (Ljubljana) - UL FF (dvopredmetni) B1-UNI
53 Umetnostna zgodovina (enopredmetni) B1-UNI
54 Umetnostna zgodovina (dvopredmetni) B1-UNI
55 Zgodovina (enopredmetni) B1-UNI
56 Zgodovina (dvopredmetni) B1-UNI
# Študijski program Stopnja Redni Izredni
Legenda
  • Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
  • Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
  • Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
  • Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane