UL Pedagoška fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Likovna pedagogika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (4 leta)
ECTS kreditnih točk: 240 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Profesor likovne pedagogike (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti študente za izvajanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega programa za učence na razredni in predmetni stopnji osnovne šole ter dijake na srednjih šolah ter za sodelovanje v timu z učitelji, strokovnimi delavci ter starši.

V času izobraževanja študentje pri obveznih predmetih programa spoznajo in razumejo likovno razvojne posebnosti posameznika in njihovo vzgojo ter pridobijo teoretična in praktična znanja iz oblikovalnih področij risanje, slikanje, grafika, kiparstvo, arhitekturno oblikovanje, vizualne komunikacije za likovno dejavnost v osnovni in srednji šoli - kurikulum za osnovno in srednjo šolo. Pri izbirnih predmetih programa pa študentje poglobi znanje iz interesnih področij.

Diplomanti likovne pedagogike znajo načrtovati, izvajati in kritično vrednotiti vzgojno-izobraževalno delo ter komunicirati z otroci, mladostniki in odraslimi. Pomemben cilj študija likovne pedagogike je pridobitev temeljnih znanj za nadaljnje samostojno likovno in pedagoško raziskovanje ter specifične veščine in znanje za samostojno vzgojno-izobraževalno delo (učenje za življenje).

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - opravljen preizkus likovne nadarjenosti
 • opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature (likovna teorija ali umetnostna zgodovina) - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Likovna pedagogika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 25 30 / Omejitev
2023/24 1 25 26 25 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 70,32
2022/23 1 25 25 25 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 71,32
2021/22 1 25 68 25 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 69,8
2020/21 1 25 31 25 Omejitev, minimum je 56,67
2019/20 1 25 33 25 Omejitev, minimum je 52,88
2018/19 1 25 35 25 Omejitev, minimum je 53,92
2017/18 1 25 36 25 Omejitev, minimum je 54,63
2016/17 1 25 27 25 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 49,72
2015/16 1 25 25 25 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 50,72
2014/15 1 25 28 20 Omejitev
2014/15 2 5 19 5 Omejitev, minimum je 76,9
2013/14 1 30 30 23 Brez omejitve
2013/14 2 8 20 8 Omejitev, minimum je 66,2
2012/13 1 30 37 26 Omejitev
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane