UL Pedagoška fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Predšolska vzgoja B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti študentke in študente za kakovostno vzgojno delo z mlajšimi otroki - predšolskimi in otroki v prvem razredu devetletne osnovne šole ter za sodelovanje z njihovimi starši, sodelavci in drugimi strokovnjaki.

Študenti predšolske vzgoje se v procesu izobraževanja seznanijo z različnimi pojmovanji otroštva in vzgoje ter pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja iz posameznih področij dejavnosti v vrtcu. Diplomanti programa morajo znati komunicirati z otroki in odraslimi ter biti sposobni načrtovati, izvajati in kritično analizirati vzgojno delo. Izbirni predmeti programa spodbujajo študente, da se bolj poglobljeno usposobijo za tista področja dela v vrtcih, za katera imajo poseben interes in sposobnosti. Pomemben cilj študija je pridobitev temeljnih in široko transfernih znanj, ki bodo diplomantom omogočala, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami iščejo vire in načine za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih potrebujejo pri delu.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljen zaključni izpit ali poklicna matura v srednješolskem programu vzgojitelj predšolskih otrok ali v srednješolskem programu zdravstveni tehnik ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Predšolska vzgoja (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 55 71 / Omejitev
2023/24 1 55 82 57 Omejitev, minimum je 87,8
2022/23 1 55 89 56 Omejitev, minimum je 90
2021/22 1 55 256 55 Omejitev, minimum je 90
2020/21 1 55 90 57 Omejitev, minimum je 90
2019/20 1 55 147 55 Omejitev, minimum je 91,8
2018/19 1 55 87 55 Omejitev, minimum je 80
2017/18 1 55 117 56 Omejitev, minimum je 91,8
2016/17 1 55 135 56 Omejitev, minimum je 90,02
2015/16 1 55 182 59 Omejitev, minimum je 91,8
2014/15 1 55 158 60 Omejitev, minimum je 86
2013/14 1 50 157 56 Omejitev, minimum je 87,8
2012/13 1 45 173 46 Omejitev, minimum je 90
2012/13 2 3 39 3 Omejitev, minimum je 89
2011/12 1 60 234 74 Omejitev, minimum je 87,8
Prikaži starejše

Predšolska vzgoja (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 60 29 / Brez omejitve
2023/24 1 60 43 57 Brez omejitve
2023/24 2 7 13 / Omejitev
2022/23 1 60 58 60 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 86
2021/22 1 60 128 60 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 76
2021/22 2 16 20 17 Omejitev, minimum je 63
2020/21 1 60 57 60 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 70
2020/21 2 8 22 8 Omejitev, minimum je 68
2019/20 1 60 78 60 Omejitev, minimum je 67
2019/20 2 7 40 7 Omejitev, minimum je 83
2018/19 1 60 59 60 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 57
2018/19 2 6 20 6 Omejitev, minimum je 77
2017/18 1 60 45 64 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 66
2017/18 2 7 33 8 Omejitev, minimum je 80
2016/17 1 60 65 60 Omejitev, minimum je 71
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane