Univerza v Mariboru
1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

Študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Angleški jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
2 Filozofija (dvopredmetni) B1-UNI
3 Geografija (dvopredmetni) B1-UNI
4 Germanistika (enopredmetni) B1-UNI
5 Germanistika (dvopredmetni) B1-UNI
6 Madžarski jezik s književnostjo - Smer Hungaristika (dvopredmetni) B1-UNI
7 Madžarski jezik s književnostjo - Smer Madžarski jezik s književnostjo (dvopredmetni) B1-UNI
8 Pedagogika (dvopredmetni) B1-UNI
9 Prevajalske študije - angleščina (dvopredmetni) B1-UNI
10 Prevajalske študije - nemščina (dvopredmetni) B1-UNI
11 Psihologija (enopredmetni) B1-UNI
12 Slovenski jezik in književnost (enopredmetni) B1-UNI
13 Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
14 Sociologija (dvopredmetni) B1-UNI
15 Sociologija in interdisciplinarno družboslovje (enopredmetni) B1-UNI
16 Teološki študiji (Maribor) - UM FF (dvopredmetni) B1-UNI
17 Umetnostna zgodovina (dvopredmetni) B1-UNI
18 Zgodovina (enopredmetni) B1-UNI
19 Zgodovina (dvopredmetni) B1-UNI
Legenda
  • Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
  • Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
  • Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
  • Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane