UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Izobraževalna računalništvo - enoviti magistrski študijski program druge stopnje B1-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (5 let)
ECTS kreditnih točk: 300 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: magister profesor predmeta računalništvo in predmeta ... / magistrica profesorica predmeta računalništvo in predmeta ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj programa je, da študentje osvojijo cilje, razvijejo kompetence in pridobijo poglobljeno znanje iz psiholoških, pedagoških in didaktičnih vsebin, ki se nanašajo na specifiko dela z učenci od 6. do 9. razreda devetletne osnovne šole in od 1. do 4. letnika srednje šole, predmetne didaktike (didaktike računalništva), ki študente pripravlja na neposredno učno prakso in za kasnejše poučevanje v osnovni šoli in v različnih srednjih šolah, računalniških vsebin, ki so v učnih načrtih za osnovno šolo in različne srednje šole (s poudarkom na strokovnih ter poklicno-tehniških programih), ter izkušnje iz neposredne pedagoške prakse (posamezni nastopi pred kolegi študenti in na šolah ter strnjena pedagoška praksa na šolah).

Magistri pridobijo tudi znanja s področja uporabe izobraževalno-komunikacijske tehnologije v izobraževanju ter dopolnilna znanja, ki jim omogočajo suvereno organiziranje drugih aktivnosti na področju poučevanja računalništva (medpredmetno načrtovanje in izvajanje pouka, mentorstvo pri raziskovalnih nalogah, vodenje računalniškega krožka, priprava na računalniška tekmovanja, oblikovanje projektnih dni,...). Sistem izbirnih predmetov pa jim omogoča, da pridobijo tudi dodatna specifična znanja iz psihološko-pedagoško-didaktičnega sklopa, drugih računalniških področij in vsebin predmetov, ki jih sicer ponuja Filozofska fakulteta v Mariboru.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Izobraževalna računalništvo - enoviti magistrski študijski program druge stopnje (B1-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 4 / Brez omejitve
2023/24 1 15 3 2 Brez omejitve
2023/24 2 13 0 / Brez omejitve
2022/23 1 15 2 2 Brez omejitve
2022/23 2 14 2 / Brez omejitve
2021/22 1 15 4 2 Brez omejitve
2020/21 1 15 4 5 Brez omejitve
2020/21 2 11 1 2 Brez omejitve
2019/20 1 15 5 5 Brez omejitve
2019/20 2 10 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 15 1 1 Brez omejitve
2018/19 2 15 0 1 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane