UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Izobraževalna tehnika - enoviti magistrski študijski program druge stopnje B1-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (5 let)
ECTS kreditnih točk: 300 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: magister profesor predmeta tehnika in predmeta ... / magistrica profesorica predmeta tehnika in predmeta ....
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program je namenjen izobraževanju učiteljev, usposobljenih za poučevanje tehničnih predmetov na predmetni stopnji v OŠ in vseh letnikih poklicnih in srednjih strokovnih šol. Temeljni cilj programa je, da diplomanti dobijo ustrezno širok razgled po stroki, hkrati pa je z vključenimi pedagoško-psihološko-didaktičnimi vsebinami usposobljen za delo z učenci in dijaki.

Študijski program diplomante usposablja tako za organizacijo in načrtovanje dela v razredu, obvladovanje medosebih komunikacijskih spretnosti kot tudi za dela in naloge zunaj razreda (učitelj kot razrednik, mentor ali socialni partner) ter mu daje didaktične kompetence za poučevanje stroke.

Obvezni strokovni predmeti programa zagotavljajo primeren zaokrožen nabor tehniških in tehnoloških vsebin, povezanih tako z aktualnimi vprašanji tehniških in tehnoloških predmetov v osnovnih, poklicnih in srednjih šolah kot tudi z razvojem stroke. Na izbirni ravni pa program vključuje tudi vsebine iz drugih področij. Gre torej za izrazito interdisciplinarno strukturiran program, ki nudi široko temeljno izobrazbo s področja tehnike v najširšem pomenu besede, ter ustrezna dodatna znanja s področja pedagoško-psiholoških in didaktičnih vsebin ter znanja, ki jih študent pridobi na izbrani drugi smeri študija. Ta znanja diplomantom širijo zaposlitvene možnosti na vseh področjih, kjer je potrebna sposobnost premišljenega, strpnega in demokratičnega dela in sporazumevanja z ljudmi

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Izobraževalna tehnika - enoviti magistrski študijski program druge stopnje (B1-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 2 / Brez omejitve
2023/24 1 15 7 5 Brez omejitve
2023/24 2 10 1 / Brez omejitve
2022/23 1 15 5 5 Brez omejitve
2022/23 2 10 2 / Brez omejitve
2021/22 1 15 3 2 Brez omejitve
2020/21 1 15 5 2 Brez omejitve
2020/21 2 15 5 4 Brez omejitve
2019/20 1 15 6 6 Brez omejitve
2019/20 2 10 1 1 Brez omejitve
2018/19 1 15 5 7 Brez omejitve
2018/19 2 9 2 2 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane