UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Biologija B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani biolog (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Biologija je temeljna znanstvena disciplina, ki je osnova za večino naravoslovnih in tudi za mnoge druge vede. Za konkurenčen razvoj Slovenije in EU je v prihodnje potrebno posebej razvijati vede in znanosti s področja naravoslovja in matematike. Ker je biologija hkrati jedro biotehniških ved, njen vpliv narašča tudi na vseh tistih področjih življenja, ki bodo odločilno zaznamovala 21. stoletje.

Temeljni cilj študijskega programa Biologija na prvi stopnji je izobraziti diplomante biologe, ki bodo sposobni razumeti različne segmente žive narave na različnih organizacijskih nivojih, od molekule, celice, preko organizma do združbe, in v njej prepoznati in razumeti vzorce in procese. Študentje bodo sposobni uporabljati in kritično vrednotiti osnove sodobnih veščin, praktičnih znanj ter strokovnih in znanstvenoraziskovalnih metod dela v biologiji.

Pridobljeno znanje diplomantom omogoča različne možnosti študija na 2. stopnji ali pa zaposlitev v gospodarstvu in drugod, kjer so potrebne sposobnosti analitičnega mišljenja, logičnega sklepanja in utemeljevanja, spremljanja, povzemanja in sporočanja tistih informacij s področja naravoslovja in matematike, sodelovanja z naravoslovci in drugimi strokovnjaki pri organizaciji različnih dejavnosti ter premišljenega, demokratičnega delovanja in nudenje strokovne opore ljudem.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Biologija (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 40 27 / Brez omejitve
2023/24 1 40 25 40 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 57
2023/24 2 3 15 / Omejitev
2022/23 1 40 25 40 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 72,5
2022/23 2 2 15 / Omejitev
2021/22 1 40 95 40 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 70
2021/22 2 8 23 11 Omejitev, minimum je 80
2020/21 1 40 33 39 Brez omejitve
2020/21 2 8 19 9 Omejitev, minimum je 80
2019/20 1 40 23 38 Brez omejitve
2019/20 2 8 14 8 Omejitev, minimum je 80
2018/19 1 40 25 39 Brez omejitve
2018/19 2 10 16 10 Omejitev, minimum je 72,5
2017/18 1 30 21 30 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 67
2017/18 2 5 17 5 Omejitev, minimum je 87,2
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane