UM Fakulteta za organizacijske vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Krizni management (v angleščini) B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: diplomirani krizni menedžer (VS) / diplomirana krizna menedžerka (VS)
Kraj izvajanja: Kranj

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Način in oblike izvajanja študija:

 • izredni način študija
 • izvedba predmetov do 55% na daljavo.
 • kombinirane metode in organizacijske oblike študija– avditorna predavanja in vaje in e-predavanja ter e-vaje. 

Cilj programa:

 • soočanje z negotovostjo in celovito obvladovanje tveganj,
 • izobraziti diplomante, ki bodo sposobni posredovanja in reševanja kriznih situacij na področju notranjega obvladovanja tveganj v organizacijah, zunanjega obvladovanja tveganj vezanih na organizacije in zunanjega obvladovanje tveganj, ki segajo izven okvira organizacij,
 • oblikovanje mednarodne mreže strokovnjakov, ki bo s primeri dobrih praks širila in izmenjevala znanje tudi izven slovenskega prostora,
 • izobraziti diplomante za upravljanje tveganj v notranjem in zunanjem okolju organizacij,
 • izobraziti diplomante za krizni management na različnih ravneh tj. ravneh organizacije, lokalne skupnosti, države in evropskega okolja,
 • izobraziti diplomante za preprečevanje kriz na organizacijski ravni v okolju,
 • diplomanti bodo pridobili managerske kompetence (oblikovanje strategij, postavitev ciljev, upravljanje operacij, upravljanje informacij, upravljanje ljudi in ostalih virov),
 • diplomanti bodo pridobili osebne kompetence (profesionalni razvoj, psihična in fizična kondicija, socialne veščine, samoobvladovanje),
 • ustvarjanje znanja, ki ga bo študijski program usmerjal v vse potrebne kompetence kriznega managerja,
 • prilagoditve tveganjem in procesom v javnem in zasebnem sektorju ter razjasnitev kompleksnosti področja kriznega managementa v organizacijah.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Krizni management (v angleščini) (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 50 1 / Brez omejitve
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane