UM Fakulteta za turizem Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Turizem - sodelovanje in razvoj B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant turizma (UN)
Kraj izvajanja: Brežice

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Glede na zahteve in potrebe nadaljnjega razvoja turistične dejavnosti je temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj usmerjen v usposabljanje kadrov za opravljanje nalog na posameznih segmentih turistične ponudbe in za opravljanje operativnih nalog v gospodarstvu in negospodarstvu, pa tudi v državni upravi na področju turizma (direktorat za turizem, lokalne samoupravne skupnosti, agencije, zavodi), ustvarjanje, trženje in izvajanje kakovostnih turističnih storitev, razvoj turističnih destinacij in receptivnega turizma, ohranjanje in promocija slovenske kulturne in naravne dediščine, razvoj strpnosti in tolerance, spodbujanje k revitalizaciji podeželja in enakomernega regionalnega razvoja, varovanje okolja itd. Diplomanti univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj bodo delovne probleme znali analizirati, pripraviti rešitve nanje, znali organizirati izvajanje predlaganih rešitev ter jih tudi operativno izvesti.

Cilji univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj so:

 • ustvariti diplomanta, ki bo sposoben samostojnega in takojšnjega usmerjanja in izvrševanja delovnih nalog na področju turistične dejavnosti;
 • usposobiti strokovnjaka za optimalno implementacijo teoretičnih znanj v turistično prakso in za reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu;
 • usposobiti vodjo, ki bo znal iskati nove vire znanja in uporabljati nove metode v delovnem procesu, zlasti pri oblikovanju turističnih destinacij in storitev ter pri promociji in vodenju le-teh;
 • diplomantu posredovati ustrezna temeljna znanja za nadaljevanje izobraževanja na 2. stopnji študija.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu iz sorodnega področja in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuji jezik, zgodovina, ekonomija, geografija - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.850€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Turizem - sodelovanje in razvoj (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 40 5 / Brez omejitve
2023/24 1 40 4 1 Brez omejitve
2023/24 2 39 4 / Brez omejitve
2022/23 1 40 2 0 Brez omejitve
2022/23 2 40 0 / Brez omejitve
2021/22 1 40 20 3 Brez omejitve
2021/22 2 38 10 11 Brez omejitve
2020/21 1 40 9 6 Brez omejitve
2020/21 2 37 4 5 Brez omejitve
2019/20 1 40 11 7 Brez omejitve
2019/20 2 33 3 4 Brez omejitve
2018/19 1 40 12 9 Brez omejitve
2018/19 2 32 6 5 Brez omejitve
2017/18 1 40 15 9 Brez omejitve
2017/18 2 35 8 7 Brez omejitve
Prikaži starejše

Turizem - sodelovanje in razvoj (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 0 / Brez omejitve
2023/24 1 15 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 15 0 / Brez omejitve
2022/23 1 15 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 15 0 / Brez omejitve
2021/22 1 15 1 1 Brez omejitve
2020/21 1 15 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 15 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 15 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 15 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 15 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 15 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 15 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 15 0 0 Brez omejitve
2016/17 1 15 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane