UM Pravna fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Pravo B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani pravnik (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program diplomantom da najosnovnejša temeljna pravna znanja, ki so potrebna za opravljanje enostavnih pravniških opravil in ki bodo služile za nadaljevanje študija na drugi stopnji pravnih oziroma interdisciplinarnih študij, povezanih s pravom.

V času študija mora študent opraviti obveznosti pri 24 OBVEZNIH predmetih in 3 IZBIRNIH predmetih. Za študente, ki so se vpisali v 3. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo v študijskem letu 2017/2018 in za vse študente vpisane po študijskem letu 2017/2018, je priprava zaključnega dela ukinjena. Predmeti so oblikovani s področja civilnega in gospodarskega prava, kazenskega prava, javnega prava, mednarodnega prava in EU ter s temeljnih pravnih in splošnih predmetov. Obvezni predmeti posredujejo študentom osnovna splošna znanja, izbirni predmeti programa pa jim omogočajo, da si pridobijo dodatna znanja na posameznih pravnih področjih, ki za študijski program sicer niso nujna.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.390€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Pravo (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 140 147 / Brez omejitve
2023/24 1 140 134 140 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 57
2022/23 1 120 121 123 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 74
2022/23 2 4 42 / Omejitev
2021/22 1 120 303 121 Omejitev, minimum za 2. in 3. željo je 65
2021/22 2 17 29 17 Omejitev, minimum je 63
2020/21 1 120 99 120 Omejitev, minimum za 2. in 3. željo je 61
2020/21 2 14 34 14 Omejitev, minimum je 68,5
2019/20 1 120 98 116 Brez omejitve
2019/20 2 15 33 15 Omejitev, minimum je 63
2018/19 1 120 68 88 Brez omejitve
2018/19 2 54 37 33 Brez omejitve
2017/18 1 120 92 93 Brez omejitve
2017/18 2 40 38 32 Brez omejitve
2016/17 1 120 88 97 Brez omejitve
Prikaži starejše

Pravo (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 5 / Brez omejitve
2023/24 1 25 4 2 Brez omejitve
2023/24 2 24 20 / Brez omejitve
2022/23 1 25 4 2 Brez omejitve
2022/23 2 25 7 / Brez omejitve
2021/22 1 25 7 0 Brez omejitve
2021/22 2 25 11 10 Brez omejitve
2020/21 1 25 6 4 Brez omejitve
2020/21 2 22 5 9 Brez omejitve
2019/20 1 25 5 3 Brez omejitve
2019/20 2 24 6 8 Brez omejitve
2018/19 1 25 5 4 Brez omejitve
2018/19 2 22 7 8 Brez omejitve
2017/18 1 50 3 3 Brez omejitve
2017/18 2 49 9 9 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane