UNG Fakulteta za humanistiko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Kulturna zgodovina B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani zgodovinar (UN)
Kraj izvajanja: Nova Gorica

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti strokovnjake, ki bodo sposobni privzeti dela na področju raziskovalnih, kulturnih in upravnih dejavnostih, kjer je potrebno obvladovanje kulturnozgodovinskih znanj in veščin, ki jih zahtevajo pomožne zgodovinske vede. Najpomembnejša med njimi so tista, ki so povezana z varovanjem nepremične in premične kulturne dediščine (arhivarstvo, muzealstvo, dokumentaristika), z ohranjanjem naravne dediščine v pogojih, ki jih definira urbanizirana civilizacija, in z najraznovrstnejšim raziskovanjem preteklosti: od poljudnejšega na časnikarski ravni do zahtevnejšega domovinoznanstva in vrhunskega znanstvenega preučevanja.

Cilj izobraževanja po predlaganem programu je oblikovati diplomante kot strokovno celovite osebnosti, ki so sposobne razumeti in obvladovati zahtevna vprašanja kulturne zgodovine kot samostojne in enkratne pojave. Od diplomantov se lahko pričakuje uspešno preučevanje kulturnozgodovinskih vprašanj v odnosu do splošnih in specifičnih pojavov, ki so še posebej izraziti na stičišču različnih kulturnih in nacionalnih prostorov. Diplomanti so sposobni vzpostaviti celovite in tvorne odnose med strokovnjaki iz različnih znanstvenih diciplin, ki morajo nujno sodelovati pri reševanju praktičnih in raziskovalnih problemov na področju kulturne zgodovine. Usposobljeni so tudi za samostojno aplikativno delo.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina - če je kandidat zgodovino opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz enega od maturitetnih predmetov: geografija, umetnostna zgodovina ali sociologija, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Kulturna zgodovina (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 40 1 / Brez omejitve
2023/24 1 40 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 40 2 / Brez omejitve
2022/23 1 40 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 40 2 / Brez omejitve
2021/22 1 40 2 0 Brez omejitve
2021/22 2 39 2 2 Brez omejitve
2020/21 1 40 2 1 Brez omejitve
2020/21 2 39 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 40 1 0 Brez omejitve
2019/20 2 40 2 2 Brez omejitve
2018/19 1 40 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 40 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 40 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 40 1 1 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane