UNG Fakulteta za humanistiko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Slovenistika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani slovenist (UN)
Kraj izvajanja: Nova Gorica

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Namen programa je v ponujanju novih vsebin, drugačnih metodologij in izvirnih pristopov. Tradicionalna slovenistična delitev na jezikovne in literarne vsebine se nadgrajuje z uvajanjem temeljnih in izbirnih predmetov s področja splošnega jezikoslovja in literarne teorije, jezikovne in književne pojave se preučuje z metodami, ki so v slovenskem prostoru nove.

Bogat nabor izbirnih predmetov, ki so smiselno urejen po področjih, študentom omogoča, da se seznanijo z vsebinami, s katerimi se bodo srečevali pri nadaljnjem študiju ali na delovnem mestu. Profesorji študente že med študijem spodbujajo za samostojno raziskovanje posameznih tem ali problemov in jih ob strokovnih vsebinah s področja književnosti in jezika seznanjajo tudi z drugimi humanističnimi in družboslovnimi vsebinami, kar jim omogoča lažji prehod na raziskovalne programe druge stopnje ali nadaljevanje študija za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe.

Tisti študenti, ki se želijo po opravljeni prvi stopnji zaposliti, lahko izbirajo med praktičnimi vsebinami, ki jih bodo potrebovali v prihodnji službi: računalništvo, lektoriranje, založništvo,...

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: zgodovina, sociologija, filozofija ali psihologija -izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€

Študijske smeri

NI smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Slovenistika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 25 2 / Brez omejitve
2023/24 1 25 2 0 Brez omejitve
2023/24 2 25 1 / Brez omejitve
2022/23 1 25 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 25 1 / Brez omejitve
2021/22 1 25 2 0 Brez omejitve
2021/22 2 25 3 0 Brez omejitve
2020/21 1 25 0 1 Brez omejitve
2020/21 2 25 2 1 Brez omejitve
2019/20 1 25 1 0 Brez omejitve
2019/20 2 25 2 1 Brez omejitve
2018/19 1 20 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 20 1 1 Brez omejitve
2017/18 1 20 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 20 3 3 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane