Univerza na Primorskem

Fakulteta za humanistične študije

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

Študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Arheologija (dvopredmetni) B1-UNI
2 Geografija (enopredmetni) B1-UNI
3 Geografija (dvopredmetni) B1-UNI
4 Italijanistika (enopredmetni) B1-UNI
5 Komuniciranje in mediji (enopredmetni) B1-UNI
6 Medkulturno jezikovno posredovanje (enopredmetni) B1-UNI
7 Slovenistika (enopredmetni) B1-UNI
8 Zgodovina (enopredmetni) B1-UNI
9 Zgodovina (dvopredmetni) B1-UNI
Legenda
  • Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
  • Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
  • Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
  • Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane