Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola

Živilstvo in prehrana VIŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Inženir živilstva in prehrane
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira vrste višje šole
2
Izbira višje šole
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj je izobraziti inženirje živilstva in prehrane z dovolj ustreznim širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem.

Študenti si pridobijo zmožnosti za tehnološko in prehransko delo ter pridobivanje znanja na področju kakovosti živil in hrane ter ga specializirajo na posameznem področju, vodenje tehnoloških postopkov ter organiziranje priprave varne in varovalne hrane, samostojno odločanje za izbiro in uporabo surovin in materialov v proizvodnji, zagotavljanje kakovosti proizvodnih procesov in proizvodov v živilstvu ter pri organizaciji prehrane, sodelovanje pri izboljšavi prehrambenih navad različnih skupin populacije, tehnološko in ekonomsko analiziranje proizvodnih in tehnoloških parametrov, neposredno uporabo svojih teoretičnih znanj iz strokovnih področij živilske tehnologije, prehrane in varne hrane v praksi pri reševanju praktičnih primerov v delovnem okolju, sodelovanje pri odločanju, izbiranju in uporabi ustreznih metod za zagotavljanje ustrezne sestave in kakovosti živil in hrane, sodelovanje pri odločanju, izbiri in uporabi surovin v proizvodnji živil ter pri pripravi hrane, vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje tehnoloških in proizvodnih enot, organiziranje in vodenje delovnih procesov v sodelovanju s stroko na področju vzdrževanja in varstva okolja, suvereno odločanje o poslovnih in strokovnih zadevah ter reševanje konkretne strokovne problematike, uporabo tujega jezika za spremljanje strokovnih novosti v tujini in za komunikacije v strokovni terminologiji, uporabo izbranih statističnih metod obdelovanja podatkov, uporabljanje znanj iz ekonomije, organizacije in vodenja podjetij ter trženja v živilstvu in prehranski stroki, skrb za razvijanje in krepitev estetskega videza produktov, poslovno sporazumevanje in dogovarjanje, moralno in etično delovanje – to je za poštenost, natančnost in vestnost pri delu in sodelovanje pri razvoju stroke in prevzemanje pobude za uvajanje novosti v stroko.

Diplomanti tako pridobijo splošno in uporabno specialno znanje. Tako se v podjetjih lahko hitro in učinkovito vključijo v proizvodno-poslovni proces. Uveljavljajo se lahko pri reševanju konkretnih strokovnih nalog organiziranja in vodenja proizvodnje, zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa, vodenja projektov in drugo. Pridobljeno znanje jim omogoča tudi vodenje samostojnega podjetja.

Vpisni pogoji

 • Končana splošna matura ali
 • končana poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
 • opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Šolnina

Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Živilstvo in prehrana (VIŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Omejitev
2021/22 1 90 /
2020/21 1 90 66
2019/20 1 70 86 Omejitev
2019/20 2 32 /
2018/19 1 70 103 Omejitev
2018/19 2 19 /
2017/18 1 70 115
2017/18 2 14 4
2016/17 1 70 103 Omejitev
2016/17 2 17 44 Omejitev
2015/16 1 70 123 Omejitev
2015/16 2 8 54 Omejitev
2014/15 1 70 195 Omejitev
2014/15 2 18 84 Omejitev
2013/14 1 70 243 Brez omejitve
2012/13 1 70 145
2011/12 1 90 128
2011/12 2 11 /
2010/11 1 90 186
2009/10 1 90 212
2009/10 2 5 /
2008/09 1 90 197
2008/09 2 12 /
Prikaži starejše

Živilstvo in prehrana (VIŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Omejitev
2021/22 1 70 /
2020/21 1 70 3
2019/20 1 70 5 Brez omejitve
2019/20 2 68 /
2018/19 1 70 2 Brez omejitve
2018/19 2 68 /
2017/18 1 70 4
2017/18 2 67 53
2016/17 1 70 3 Brez omejitve
2016/17 2 66 11 Brez omejitve
2015/16 1 70 4 Brez omejitve
2015/16 2 67 7 Brez omejitve
2014/15 1 70 7 Brez omejitve
2014/15 2 64 2 Brez omejitve
2013/14 1 70 4 Brez omejitve
2013/14 2 66 /
2012/13 1 70 4
2012/13 2 67 /
2011/12 1 70 4
2011/12 2 67 /
2010/11 1 70 9
2010/11 2 67 /
2009/10 1 70 12
2009/10 2 61 /
2008/09 1 70 15
2008/09 2 48 /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane