1. Domov
  2. Zbirka gradiv
  3. Filozofija
  4. Referati, seminarske naloge

Referati, seminarske naloge

 
Aristotel +43
Aristotel: Interpretacija druge knjige +10
Aristotel: Nikomahova etika - 5 datotek
Aristotel: Poetika +7
Barthes, Roland: Elementi semiologije +3
Berkeley, George - predstavitev +4
Bruno, Giordano +5
Bruno, Giordano Filippo: Mislec neskončnosti +4
Cicero, Mark Tulij - predstavitev +4
Človek - biološko in filozofsko pripadanje - predstavitev +3
Človek je ob rojstvu nepopisan list papirja - 2 datoteki
Descartes, Rene +9
Descartes, Rene: Duh in telo +2
Descartes, Rene: Meditacije - 2 datoteki
Descartes, Rene: Razprava o metodi +6
Dnevnik cesarja Marka Avrelija +9
Eksistencializem - predstavitev +2
Fatalizem +4
Feminizem - 2 datoteki
Filozofija eksistence +8
Grška filozofija +4
Hegl, Georg Friedrich Wilhelm: Fenomenologija duha +6
Hribar, Tine: Resnica o resnici +5
Hribar, Valentin - predstavitev +3
Hume, David - predstavitev +4
Jerman, Frane: Iz filozofije znanosti +4
Jerman, Frane: Sprehodi po estetiki +14
Kaj se zgodi po smrti +4
Kant, Immanuel - predstavitev +7
Konfucij - 2 datoteki
Konfucionizem +9
Lash, Scott: Sociologija postmodernizma 0
Locke, John - predstavitev +6
Luckmann, Thomas: Nevidna religija +10
Mistika +1
More Thomas - 2 datoteki
New age +5
Nietzsche, Friedrich [01] - predstavitev -1
Nietzsche, Friedrich [02] - predstavitev +8
Pitagorejci +3
Platon: Apologija - 2 datoteki
Platon: Država +21
Platon: Zakoni +2
Platon - 5 datotek
Platon in Marx o državi: Ideja platoničnega marksizma +1
Predsokratska filozofija +1
Prijateljstvo - predstavitev +2
Renesansa +4
Retorika - 4 datoteke
Rusell, William: Moj filozofski razvoj -1
Sartre, Jean Paul +7
Schiller, Friedrich: O estetski vzgoji človeka -1
Schopenhauer, Arthur - predstavitev +2
Sholastika +1
Sokrat +5
Sokrat: Apologija - 2 datoteki
Spinoza, Baruch +4
Stari Grki o evoluciji +6
Stoicizem +1
Stoiki, epikurejci in skeptiki - predstavitev +2
Utopija +4
Z Ingardinom o fenomenalnosti glasbe in vprašanje istovetnosti glasbenih del -2
Zgodovina politične filozofije +4
Žižek, Slavoj - predstavitev +2
  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane