1. Domov
  2. Zbirka gradiv
  3. Slovenščina
  4. Referati, seminarske naloge - slovnica

Referati, seminarske naloge - slovnica

 
Besedila - 2 datoteki
Besedilne vrste - 3 datoteke
Besedotvorje - kviz +61
Glasoslovje - 2 datoteki
Grški, rimski, in srednjeveški frazemi - 2 datoteki
Ilirizem in Gajica +20
Intervju - 3 datoteke
Knjižna slovenščina v času reformacije +46
Koroška narečja +29
Ločila - 2 datoteki
Načela uspešnega sporočanja - predstavitev +35
Opis delovnega postopka - 2 datoteki
Opis kraja - 2 datoteki
Opis osebe - 2 datoteki
Opis poklica - strojni tehnik +61
Oznaka osebe +133
Pisave - 3 datoteke
Pisave prvih civilizacij - predstavitev +6
Podredno zložena poved - predstavitev +50
Predstavitev kraja - Maribor +69
Predstavitev naprave - 2 datoteki
Prevzete besede +26
Prislovna določila - predstavitev +20
Razvoj slovenske pisave +10
Reportaža 0
Retorika +33
Samostalnik - sklanjatve +80
Skladnja +19
Slovenščina v izseljenstvu +45
Slovnica +10
Uradni pogovor +42
Velika in mala začetnica - predstavitev +58
Zahvala, opravičilo, vabilo +290
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika in jezikoslovja - predstavitev +16
Življenjepis - 2 datoteki
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane