1. Domov
  2. Zbirka gradiv
  3. Slovenščina
  4. Referati, seminarske naloge - slovnica

Referati, seminarske naloge - slovnica

 
Besedila - 2 datoteki
Besedilne vrste - 3 datoteke
Besedotvorje - kviz +62
Glasoslovje - 2 datoteki
Grški, rimski, in srednjeveški frazemi - 2 datoteki
Ilirizem in Gajica +21
Intervju - 2 datoteki
Knjižna slovenščina v času reformacije +46
Koroška narečja +29
Ločila - 2 datoteki
Načela uspešnega sporočanja - predstavitev +36
Opis delovnega postopka - 2 datoteki
Opis kraja - 2 datoteki
Opis osebe - 2 datoteki
Opis poklica - strojni tehnik +62
Oznaka osebe +130
Pisave - 3 datoteke
Pisave prvih civilizacij - predstavitev +6
Podredno zložena poved - predstavitev +51
Predstavitev kraja - Maribor +68
Predstavitev naprave - 2 datoteki
Prevzete besede +25
Prislovna določila - predstavitev +20
Razvoj slovenske pisave +8
Reportaža 0
Retorika +32
Samostalnik - sklanjatve +79
Skladnja +18
Slovenščina v izseljenstvu +45
Slovnica +10
Uradni pogovor +42
Velika in mala začetnica - predstavitev +57
Zahvala, opravičilo, vabilo +290
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika in jezikoslovja - predstavitev +16
Življenjepis - 2 datoteki
  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane