1. Domov
  2. Zbirka gradiv
  3. Slovenščina
  4. Testi, kontrolne naloge - slovnica

Testi, kontrolne naloge - slovnica

 
6. razred +448
Beseda, pravopis - 2 datoteki
Beseda, slovarji - 2 datoteki
Beseda - 3 datoteke
Besedila +61
Besedne vrste - 2 datoteki
Besedoslovje +65
Družbena vloga jezika -10
Glagol +236
Glasoslovje - 3 datoteke
Jezik - 7 datotek
Jezik v prostoru in času +8
Oblikoslovje +57
Oblikovna stran besed +12
Odvisniki +141
Odvisniki, prilastki +95
Pravopis - 4 datoteke
Pridevniška beseda +63
Razčlemba izhodiščnega besedila 0
Razčlemba neumetnostnega besedila - 2 datoteki
SKJ 1 +3
Samostalnik, samostalniški zaimek, pridevnik +128
Samostalniska beseda +14
Samostalniška in pridevniška beseda - 2 datoteki
Sestava in skladanje besedil - 2 datoteki
Sklanjatve +121
Slovnična sestava besedil +1
Sopomenke, podpomenke, protipomenke +79
Sporazumevanje, zgodovina jezika, jezikovni priročniki - 5 datotek
Stavčni členi - 5 datotek
Tavčar Ivan: Visoška kronika 0
Velika začetnica +54
  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane