1. Domov
  2. Zbirka gradiv
  3. Slovenščina
  4. Testi, kontrolne naloge - slovnica

Testi, kontrolne naloge - slovnica

 
6. razred +446
Beseda, pravopis - 2 datoteki
Beseda, slovarji - 2 datoteki
Beseda - 3 datoteke
Besedila +62
Besedne vrste - 2 datoteki
Besedoslovje +66
Družbena vloga jezika -12
Glagol +232
Glasoslovje - 3 datoteke
Jezik - 7 datotek
Jezik v prostoru in času +5
Oblikoslovje +58
Oblikovna stran besed +12
Odvisniki +139
Odvisniki, prilastki +96
Pravopis - 4 datoteke
Pridevniška beseda +64
Razčlemba izhodiščnega besedila 0
Razčlemba neumetnostnega besedila - 2 datoteki
SKJ 1 +3
Samostalnik, samostalniški zaimek, pridevnik +124
Samostalniska beseda +13
Samostalniška in pridevniška beseda - 2 datoteki
Sestava in skladanje besedil - 2 datoteki
Sklanjatve +121
Slovnična sestava besedil +3
Sopomenke, podpomenke, protipomenke +78
Sporazumevanje, zgodovina jezika, jezikovni priročniki - 5 datotek
Stavčni členi - 5 datotek
Tavčar Ivan: Visoška kronika -4
Velika začetnica +54
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane