1. Domov
  2. Zbirka gradiv
  3. Slovenščina
  4. Testi, kontrolne naloge - slovnica

Testi, kontrolne naloge - slovnica

 
6. razred +446
Beseda, slovarji +67
Beseda - 3 datoteke
Besedila +62
Besedne vrste - 2 datoteki
Besedoslovje +66
Družbena vloga jezika -10
Glagol +237
Jezik - 7 datotek
Jezik v prostoru in času +9
Oblikoslovje +57
Oblikovna stran besed +12
Odvisniki +139
Odvisniki, prilastki +95
Pridevniška beseda +63
Razčlemba izhodiščnega besedila 0
Razčlemba neumetnostnega besedila - 2 datoteki
SKJ 1 +3
Samostalnik, samostalniški zaimek, pridevnik +129
Samostalniska beseda +13
Samostalniška in pridevniška beseda - 2 datoteki
Sestava in skladanje besedil - 2 datoteki
Sklanjatve +122
Slovnična sestava besedil +1
Sopomenke, podpomenke, protipomenke +79
Sporazumevanje, zgodovina jezika, jezikovni priročniki - 5 datotek
Stavčni členi - 5 datotek
Velika začetnica +53
  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane