1. Domov
  2. Zbirka gradiv
  3. Slovenščina
  4. Testi, kontrolne naloge - slovnica

Testi, kontrolne naloge - slovnica

 
6. razred +447
Beseda, slovarji +68
Beseda - 3 datoteke
Besedila +62
Besedne vrste - 2 datoteki
Besedoslovje +64
Družbena vloga jezika -11
Glagol +233
Jezik - 7 datotek
Jezik v prostoru in času +7
Oblikoslovje +56
Oblikovna stran besed +9
Odvisniki +138
Odvisniki, prilastki +95
Pridevniška beseda +63
Razčlemba izhodiščnega besedila 0
Razčlemba neumetnostnega besedila - 2 datoteki
SKJ 1 +2
Samostalnik, samostalniški zaimek, pridevnik +130
Samostalniska beseda +13
Samostalniška in pridevniška beseda - 2 datoteki
Sestava in skladanje besedil - 2 datoteki
Sklanjatve +123
Slovnična sestava besedil +1
Sopomenke, podpomenke, protipomenke +80
Sporazumevanje, zgodovina jezika, jezikovni priročniki - 5 datotek
Stavčni členi - 5 datotek
Velika začetnica +55
  • © Dijaški.net 2000-2019
  • Vse pravice pridržane