Snov, zapiski

 
Celotna snov - 5 datotek
Celotni zapiski +198
Definicije +68
Delo +1
Delo in prosti čas - 6 datotek
Dolžnosti staršev in otrok +3
Družba - 2 datoteki
Družbena dejstva, družbeno delovanje 0
Družbena gibljivost - miselni vzorec +5
Družbena moč +9
Družbena moč in oblast - 3 datoteke
Družbena neenakost +7
Družbena neenakost in mobilnost - 4 datoteke
Družbena neenakost in revščina +38
Družbena struktura - 8 datotek
Družbene neenakosti in različnosti +37
Družbene spremembe - 5 datotek
Družina, šola, religija +11
Družina - 8 datotek
Ekologija - 2 datoteki
Ekološka kriza in perspektive človeštva - 2 datoteki
Etnija, narod, nacija - 5 datotek
Funkcionalizem +2
Globalizacija +45
Globalni izzivi +9
Hinduizem +12
Induktivne zmote +2
Islam - 2 datoteki
Kakovost življenja - 5 datotek
Komuniciranje in vodenje +3
Komunikacijske veščine +3
Konformnost in deviantnost +1
Korelacija in vzorčnost +1
Kultura - 15 datotek
Kulturna, pluralnost, socializacija -3
Metode sociološkega raziskovanja - 5 datotek
Metodologija - 3 datoteke
Metodologija raziskovalnega dela - 2 datoteki
Metodologija sociološkega raziskovanja - 2 datoteki
Množični mediji in javnost +8
Množični mediji in komunikacije +27
Modernizacija - 4 datoteke
Načela znanstvenega spoznanja +2
Nasilje 0
Neenakost, moč, politika +3
Negativna komunikacija +5
Neverbalna komunikacija +8
Odklonskost, družbeni nadzor - 4 datoteke
Odklonskost, kriminaliteta +5
Odklonskost - 3 datoteke
Odklonskost in kriminaliteta +15
Odločanje v skupnosti +26
Opredelitev sociologije +1
Otrokove dolžnosti +1
Politična propaganda - besedilo -5
Posameznik - družba - sociologija +20
Prostorske skupnosti - 4 datoteke
Rase, spol, kriminal, izobrazba 0
Razosebljenje +2
Razveze 0
Religija - 19 datotek
Retorika, funkcionalna pismenost 0
Socializacija, razvoj otroka +1
Socializacija - 12 datotek
Socialna stratifikacija +5
Sociologija, družba, posameznik +3
Sociološka metodologija +1
Sociološke teorije -3
Sociološki klasiki +3
Spol +4
Spol in spolna razlika - 4 datoteke
Spoznavni procesi +4
Statistični pojmi +1
Stopnje raziskovalnega dela +1
Struktura, slojevitost, spol, družina +1
Šola - 5 datotek
Šolanje - 2 datoteki
Telo, družina +3
Temeljni dejavniki človekovega razvoja +1
Teorije +1
Termini - 4 datoteke
Težave pri zbiranju podatkov +2
Učenje +10
Uvod v sociologijo - 10 datotek
Vera in kultura - slovar manj znanih besed +7
Verstva +3
Webber, Max in tipi oblasti +9
Zdravje, telo, bolezen +25
Znanost - 5 datotek
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane