Biotehniški center Naklo - Srednja šola Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Gospodar na podeželju SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)
Pridobljen naziv: Gospodar / Gospodarica na podeželju

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Dijaki se tekom šolanja usposobijo za strokovna dela v različnih kmetijskih panogah (vzreja domačih ţivali, vzgoja sadnega drevja, poljedelstvo), za upravljanje kmetijskih strojev ter vodenje kmetije.

Program je sestavljen iz treh sklopov:
 • splošnoizobraževalni predmeti,
 • strokovni moduli ter
 • praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcu.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Gospodarji na podeželju se lahko zaposlijo v različnih dejavnostih na področju kmetijske predelave, vzdrževanja in varovanja okolja, lahko se tudi samozaposlijo.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 26 14 / / /
2023/24 26 17 / 2 /
2022/23 26 22 / 3 /
2021/22 26 20 Brez omejitve 5 /
2020/21 26 9 Brez omejitve / /
2019/20 26 13 Brez omejitve / /
2018/19 26 5 Brez omejitve 1 /
2017/18 26 9 Brez omejitve / /
2016/17 26 9 Brez omejitve / /
2015/16 26 11 Brez omejitve / /
2014/15 26 11 Brez omejitve / /
2013/14 26 13 Brez omejitve / /
2012/13 13 13 Brez omejitve / /
2011/12 26 9 Brez omejitve / /
2010/11 26 13 Brez omejitve / /
2009/10 26 13 Brez omejitve 1 /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane