Biotehniški center Naklo - Srednja šola Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Hortikulturni tehnik (pti) PTI

Vrsta in trajanje : Poklicno-tehniško izobraževanje (2 leti)
Pridobljen naziv: Hortikulturni tehnik / Hortikulturna tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je namenjen dijakom, ki so končali program srednjega poklicnega izobraževanja in pridobili naziv vrtnar ali cvetličar.

Dijaki se naučijo pridelovati okrasne rastline in zelenjavo, oblikovati iz rastlin, urediti zunanje in notranje prostore z rastlinami, opravljati laboratorijska dela in pripraviti načrt opraviti zasaditev zelene površine. Urejeni parki, nasadi in vrtovi, ki navdušujejo ter sproščajo ljudi, so delo izučenih Hortikulturnih tehnikov.

Program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov ter praktičnega izobraževanja v šoli in pri pri delodajalcu. Praktično usposabljanje se izvaja pri delodajalcih, na šolskih posestvih, mojstrskih kmetijah in v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Hortikulturni tehniki se zaposlujejo v različnih vrtnarskih podjetjih, vrtnarijah, vrtnih centrih, cvetličarnah, birojih za krajinsko vrtnarstvo, drevesnicah, botaničnih vrtovih in arboretumih, trgovinah z vrtnarskim in kmetijskim repromaterialom ter kmetijsko in vrtnarsko mehanizacijo.
Vpisni pogoji
  • Končan program srednjega poklicnega izobraževanja in pridobljeni naziv: vrtnar ali cvetličar.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 28 / / / /
2023/24 28 14 / / /
2022/23 28 / / / /
2021/22 28 1 Brez omejitve 29 /
2020/21 28 13 Brez omejitve / /
2019/20 28 15 Brez omejitve / /
2018/19 28 11 Brez omejitve / /
2017/18 28 / / / /
2016/17 28 19 Brez omejitve / /
2015/16 28 18 / / /
2014/15 28 24 / / /
2013/14 28 27 / / /
2012/13 28 18 / / /
2011/12 28 23 / / /
2010/11 28 31 / / /
2009/10 28 22 / / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane