Biotehniški center Naklo - Srednja šola Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)
Pridobljen naziv: Mehanik/mehaničarka kmetijskih in delovnih strojev

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Dijaki se praktično usposabljajo z delom v specializiranih delavnicah za popravilo kmetijskih, gradbenih in komunalnih strojev ali v vulkanizerskih delavnicah, podjetjih za izdelavo in montažo tehnološke opreme ter objektov v kmetijstvu in vrtnarstvu ali na kmetijah na podlagi kolektivne učne pogodbe.

Praktično izobraževanje bodočih mehanikov kmetijskih in delovnih strojev se izvaja kot praktični pouk v šoli in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Mehaniki kmetijskih in delovnih strojev se zaposlujejo v mehaničnih delavnicah, specializiranih za popravilo kmetijske in vrtnarske ali komunalne in gradbene mehanizacije, na kmetijskih obratih, v tovarnah in montažnih obratih za proizvodnjo kmetijskih in delovnih strojev, v montaži in popravilu strojev, naprav in opreme, storitve s kmetijsko mehanizacijo, v prodaji strojev in rezervnih delov kmetijske, gozdarske in komunalne mehanizacije ter na servisih za montažo in popravilo pnevmatik.

Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 26 24 / / /
2023/24 26 25 / / /
2022/23 26 29 / / /
2021/22 26 20 Brez omejitve / /
2020/21 26 14 Brez omejitve / /
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane