Biotehniški center Naklo - Srednja šola Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Mesar SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)
Pridobljen naziv: Mesar / Mesarka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program dijake usposobi za samostojno in kakovostno pripravo živilskih izdelkov, za razsek mesa in izdelavo ter uspešno prodajo mesnih izdelkov. Naučijo se dosledno upoštevati higiensko varnostne predpise, pridobijo znanja o biološki, hranilni in energijski vrednosti živil, ter spoznajo in razumejo splošne zakonitosti tehnoloških postopkov v živilstvu.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Mesarji se zaposlujejo v mesnicah, mesni industriji, večjih trgovskih centrih, cateringu, v podjetjih, ki izdelujejo gotove jedi, v večjih živilskih in prehranskih obratih ter v trgovskih živilskih verigah.
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 26 11 / / /
2023/24 26 7 / 5 /
2022/23 26 3 / 5 /
2021/22 26 2 Brez omejitve 2 /
2020/21 26 6 Brez omejitve / /
2019/20 26 3 Brez omejitve / /
2018/19 26 2 Brez omejitve 6 /
2017/18 26 3 Brez omejitve / /
2016/17 26 6 Brez omejitve / /
2015/16 26 3 Brez omejitve / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane