Biotehniški center Naklo - Srednja šola Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Naravovarstveni tehnik SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta)
Pridobljen naziv: Naravovarstveni tehnik / Naravovarstvena tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program obsega področja vpliva delovanja človeka na naravo, okolja in prostora ter vzdrževanja naravne in kulturne krajine. Velik pomen daje varovanju okolja, informiranju o pomenu naravnih vrednot in varstvu naravnih virov.

Dijaki se naučijo:
 • reševati realne praktičnih probleme v stroki,
 • upoštevati zakonodajo s področja naravovarstva,
 • prepoznati vplive delovanja človeka na naravo, okolje in prostor,
 • obnavljati degradirana okolja s tehnološkim pristopom ter uporabo ekoremediacij,
 • varstvo naravnih dobrin in virov varstva okolja in urejanja prostora,
 • izvajati nadzor in voditi obiskovalce po zavarovanem območju
 • opravljati analize parametrov okolja,
 • načrtovati in upravljati proizvodnjo z naravnimi in obnovljivimi viri energije,...

Program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov ter praktičnega izobraževanja v šoli in pri pri delodajalcu.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Naravovarstveni tehniki se zaposlujejo v zavodi za varstvo narave, zavodih ki skrbijo za zavarovana območja, ustanovah za vodenje skupin v zaščitena naravna območja, raziskovalnih in drugih laboratorijih, kmetijskih, vodnih in drugih gospodarstvih, komunalnih podjetjih, kmetijskih in gozdarskih zavodih, razvojnih agencijah, bioloških in komunalnih čistilnih napravah, obratih za pridobivanje alternativnih virov energije (bioplin, biodizel, lesna biomas, kompostarne) in drugje.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 28 23 / / /
2023/24 28 24 / 2 126
2022/23 28 22 / 5 /
2021/22 28 23 Brez omejitve 2 /
2020/21 28 20 Brez omejitve 6 /
2019/20 28 25 Brez omejitve 1 /
2018/19 28 12 Brez omejitve 1 /
2017/18 28 27 Brez omejitve 1 /
2016/17 28 23 Brez omejitve / /
2015/16 28 19 Brez omejitve 8 /
2014/15 28 32 Brez omejitve / /
2013/14 28 26 Brez omejitve / /
2012/13 28 17 Brez omejitve 3 /
2011/12 28 43 Brez omejitve / /
2010/11 28 36 Brez omejitve / /
2009/10 28 46 Omejitev, minimum je 115 3 114
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane