Biotehniški center Naklo - Srednja šola Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Živilsko prehranski tehnik (pti) PTI

Vrsta in trajanje : Poklicno-tehniško izobraževanje (2 leti)
Pridobljen naziv: Živilsko prehranski tehnik / Živilsko prehranska tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je namenjen dijakom, ki so končali program srednjega poklicnega izobraževanja in pridobili naziv mlekar, pek, slaščičar, slaščičar-konditor, mesar, kuhar, natakar, kuhar-natakar, gastronom hotelir, kmetovalka-gospodinja, oskrbnik, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, instalater strojnih instalacij, oblikovalec kovin, orodjar, oblikovalec kovin-orodjar, gospodar na podeželju, kmetovalec ali pa so pridobili naziv srednje poklicne izobrazbe prodajalec in imajo vsaj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji živil.

Dijaki pridobijo znanja s področij predelave živil, tako živil živalskega kot živil rastlinskega izvora (slaščičarstvo, mlekarstvo, mesarstvo, predelava sadja in zelenjave,...), poznavanja surovin, higiene, mikrobiologije, pakiranja in logistike.

Udeleženci izobraževalnega procesa si pridobivajo zgoraj omenjena znanja v šoli, pri delodajalcih, na šolskih posestvih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Izobraževalni program sestavljajo tudi strokovni moduli, v katerih se prepletajo znanja iz strokovne teorije, praktičnega pouka in laboratorijskih vaj, ki jih dijaki opravljajo v šolskih laboratorijih in v obliki strokovnih ogledov obratov v živilski industriji.

Dijaki si v drugi polovici štiriletnega izobraževanja izberejo najmanj enega izmed izbirnih strokovnih modulov, s katerim nadgradijo osnovno znanje. Obenem pa lahko pridobijo še nacionalno poklicno kvalifikacijo z izbirnim modulom in sicer operater/operaterka proizvodnje živil živalskega ali rastlinskega izvora, kontrolor/kontrolorka v živilstvu, prehrambenik/prehrambenica in upravljalec/upravljalka strojev v živilstvu.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Živilsko prehranski tehniki opravljajo zahtevnejša tehnično-operativna dela v živilski industriji. Analizirajo in nadzorujejo kakovost živil od surovine do končnega izdelka.
Vpisni pogoji
  • Končan program srednjega poklicnega izobraževanja in pridobljeni naziv: mlekar, pek, slaščičar, slaščičar-konditor, mesar, kuhar, natakar, kuhar-natakar, gastronom hotelir, kmetovalka-gospodinja, oskrbnik, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, instalater strojnih instalacij, oblikovalec kovin, orodjar, oblikovalec kovin-orodjar, gospodar na podeželju, kmetovalec ali
  • pridobljen naziv srednje poklicne izobrazbe prodajalec in vsaj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji živil.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 28 / / / /
2023/24 28 15 / 15 /
2022/23 28 / / / /
2021/22 28 6 Brez omejitve / /
2020/21 28 21 Brez omejitve / /
2019/20 28 23 Brez omejitve / /
2018/19 28 28 Brez omejitve / /
2017/18 28 / / / /
2016/17 28 23 Brez omejitve / /
2015/16 28 16 / / /
2014/15 28 18 / / /
2013/14 28 15 / / /
2012/13 14 14 / / /
2011/12 14 19 / / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane