Kadrovske štipendije

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 29.11.2011
  • Zadnja sprememba: 30.12.2018

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje dijakov in podjetij, katera si tako lahko zagotovijo razvoj ustreznih kadrov, dijakom pa je omogočeno kvalitetnejše šolanje ter zagotovljena prva zaposlitev po zaključku šolanja. Med vsemi štipendijami so v povprečju najvišje, njihova višina je omejena le navzdol z višino osnovne državne štipendije.

S prijavo na razpise delodaljalcev, kateri podeljujejo kadrovske štipendije, jo lahko pridobi dijak, ki izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih delodajalca, in splošne pogoje po zakonu o štipendiranju:

  • Ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole ni starejši od 18 let,
  • ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
  • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in
  • ni prejemnik Zoisove, državne ali katere druge štipendije.

Informacije o razpisih:

Ob sklenitvi kadrovske štipendije štipendist (dijak) in štipenditor (podjetje) podpišeta pogodbo o štipendiranju, v kateri se določijo podrobnejša pravila, pravice in dolžnosti obeh za čas med in po štipendiranju. Praviloma je dolžnost štipendista, da se po končanem šolanju v podjetju zaposli za toliko časa, kolikor je prejemal kadrovsko štipendijo.

Preberi še:

Viri:

  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane