Štipendije za deficitarne poklice

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 28.12.2013
  • Zadnja sprememba: 30.12.2018

Štipendije za deficitarne poklice so nova vrsta štipendij. Dodeljuje jih Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.

Štipendije bodo namenjene dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki se bodo izobraževali za poklice, kateri so uvrščeni med deficitarne - to so tisti, za katere kadrov na trgu delovne sile primanjkuje. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja za petletna obdobja. Trenutno sprejeta Politika štipendiranja velja od leta 2015 do leta 2019.

Cilji štipendij za deficitarne poklice so tako:

  • zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
  • spodbujanje vpisa na vrste in področje izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost,
  • možnost zaposlovanja na področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo tujci,
  • spodbujanje vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinite, ter,
  • promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Dodeljena bo za celoten izobraževalni program na posamezni ravni in bo znašala 100€ na mesec. Mogoče jo je prejemati hkrati z vsemi štipendijami po ZŠtip-1, razen s kadrovsko. Za štipendije, ki se ne podeljujejo po ZŠtip-1 (občinske,...), je potrebno preveriti, ali te dovoljujejo hkratno prejemanje štipendije za deficitarne poklice.

Javni razpis za dodelitev štipendij za prihajajoče šolsko leto je objavljen v juniju, vlogo pa je mogoče oddati konec avgusta po vnaprej določenem datumu. Štipendije se dodelujejo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, glede na datum in uro vložitve posamezne popolne vloge, do porabe sredstev.

V letih od 2015 do 2019 bo za štipendije za deficitarne poklice letno zagotavljenih do 1.200.000€.

Več informacij, aktualne novice, razpisi,...

Preberi še:

Viri:

  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane