Šolski center Kranj - Srednja tehniška šola Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Elektrikar SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)
Pridobljen naziv: Elektrikar / Električarka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program dijake nauči vzdrževati električne in komunikacijske inštalacije, servisiranja, vzdrževanja, sestavljanja in priklapljanja električnih naprav, izvajanja električnih meritev na strojih, opremi, vezjih in v električni inštalaciji,...

Tekom izobraževanja dijaki izberejo svojo poklicno usmeritev:
  Elektroenergetik - področje proizvodnje, prenosa, razdelitve in uporabe električne energije
 • Elektronik - področje montaže in vzdrževanja krmilnih in regulacijskih naprav
Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 24 tednov, po 3 tedne v prvem in drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja (hortikulturni tehnik,...), po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Elektrikarji se zaposlujejo:
 • na področju izdelovanja, sestavljanja in opravljanja meritev na osnovnih električnih sklopih, na področju priklapljanja porabnikov, izvajanja zaščite, meritev in osnovnih vzdrževalnih del na električnih napravah, komunikacijskih inštalacijah in opremi, na področju izdelovanja inštalacij, priključevanja in vzdrževanja elementov nizkonapetostnih električnih omrežij in elektromotornih pogonov (udeleženci, ki so izbrali module s področja energetike),
 • na področju izdelovanja, sestavljanja in vzdrževanja elektronskih sklopov ter ugrajevanja senzorjev in merilnih pretvornikov (udeleženci, ki so izbrali module s področja elektronike).
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 26 15 / 3 91
2023/24 26 24 / / /
2022/23 26 19 / 4 104
2021/22 26 15 Brez omejitve 13 /
2020/21 26 16 Brez omejitve 7 /
2019/20 26 27 Brez omejitve / /
2018/19 26 8 Brez omejitve 10 /
2017/18 26 12 Brez omejitve 15 /
2016/17 26 14 Brez omejitve 12 /
2015/16 26 12 Brez omejitve 13 /
2014/15 26 12 Brez omejitve 10 /
2013/14 26 9 Brez omejitve 17 /
2012/13 13 8 Brez omejitve 7 /
2011/12 26 10 Brez omejitve 17 /
2010/11 26 8 Brez omejitve / /
2009/10 26 7 Brez omejitve 22 /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

 • Elektroenergetik
 • Elektronik

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane