Šolski center Kranj - Srednja tehniška šola Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Tehnik mehatronike (pti) PTI

Vrsta in trajanje : Poklicno-tehniško izobraževanje (2 leti)
Pridobljen naziv: Tehnik mehatronike / Tehnica mehatronike

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je namenjen dijakom, ki so končali ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja in si želijo nadaljnega izobraževanja.

Usposobi jih za opravljanje del in nalog na področju montaže, umerjanja, programiranja in zagona in upravljanja mehatronskih sistemov kot so avtomatizirane in robotizirane linije, sistemi za izdelavo, montažo, doziranje, polnjenje, embaliranje, tiskanje, transport in skladiščenje. Dijaki pridobijo temeljna strokovna znanja v smislu priprave za nadaljnje izobraževanje oziroma pripravo na poklicno kariero, seznanijo se z načrtovanjem, organizacijo in kontrolo posameznih delovnih opravil v procesih prevozov.

Sestavljen je iz splošnoizobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja v šoli in pri delodajalcih ter aktivnosti v okviru obveznih izbirnih vsebin.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Tehniki mehatronike se zaposlujejo v industriji ali obrti z industrijskimi oziroma tehnološkimi procesi, v industriji ali obrti, kjer se uporablja avtomatizacija proizvodnih procesov, v delovnih obratih pri vzdrževanju in modifikaciji proizvodnih linij in naprav.
Vpisni pogoji
  • Končan program srednjega poklicnega izobraževanja in pridobljeni naziv: elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik operater, računalnikar, avtoserviser ali avtomehanik ali
  • pridobljen drug naziv srednje poklicne izobrazbe in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju računalništva.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 28 / / / /
2023/24 28 28 / 22 /
2022/23 28 1 / / /
2021/22 28 20 Brez omejitve / /
2020/21 28 26 Brez omejitve / /
2019/20 28 16 Brez omejitve 14 /
2018/19 28 14 Brez omejitve / /
2017/18 28 / / / /
2016/17 28 21 Brez omejitve / /
2015/16 28 10 / / /
2014/15 28 9 / / /
2013/14 28 22 / / /
2012/13 28 29 / / /
2011/12 28 33 / / /
2010/11 32 23 / / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane