Šolski center Ptuj - Elektro in računalniška šola Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Elektrotehnik (pti) PTI

Vrsta in trajanje : Poklicno-tehniško izobraževanje (2 leti)
Pridobljen naziv: Elektrotehnik / Elektrotehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je namenjen dijakom, ki so končali ustrezen program srednjega poklicnega izobraževanja.

Elektrotehniki se usposobijo za reševanje tehničnih problemov. Naučijo se načrtovati vezja, spoznajo delovanje osnovnih elementov v elektroniki in elektronskih sklopih. Uporabljajo programsko opremo za načrtovanje, programiranje in simulacijo električnih sistemov, izdelujejo dokumentacijo z ustreznimi programi in uporabljajo merilne instrumente.

Program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja v šoli ter pri delodajalcu. V višjih letnikih dijaki izberejo kombinacijo modulov s področij elektronike, energetike in multimedije. Tako tudi izberejo svojo poklicno usmeritev.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 4 tedne, po 2 tedna v drugem in tretjem letniku.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Elektrotehniki so zelo iskani v industriji in obrti, v elektrogospodarstvu, v trgovini, v turizmu in športu, v zdravstvu, v servisnih dejavnostih ter drugih podjetjih in javnih ustanovah. Zaposlujejo se:
 • na področju proizvodnje, prenosa in prodaje električne energije (udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli s področja energetike in stikalne tehnike),
 • v proizvodnji pri sestavljanju, servisiranju in vzdrževanju avtomatiziranih postrojev ter pri kontroli izdelkov (udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli s področja avtomatike),
 • v proizvodnji, montaži, servisu, vzdrževanju in prodaji električnih in elektronskih naprav in strojev (udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli s področja elektronike),
 • pri oblikovanju različnih elektronskih gradiv in oblikovanju spletnih strani ter prodaji multimedijskih izdelkov (udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli s področja multimedije).
Vpisni pogoji
 • Končan program srednjega poklicnega izobraževanja in pridobljeni naziv: elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik operater, računalnikar, avtoserviser ali avtomehanik ali
 • pridobljen drug naziv srednje poklicne izobrazbe in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju računalništva.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 28 / / / /
2023/24 28 19 / 8 /
2022/23 28 / / 6 /
2021/22 28 / Brez omejitve 14 /
2020/21 28 22 Brez omejitve / /
2019/20 28 11 Brez omejitve / /
2018/19 28 20 Brez omejitve / /
2017/18 28 / / / /
2016/17 28 20 Brez omejitve / /
2015/16 28 19 / / /
2014/15 28 12 / / /
2010/11 28 17 / / /
2009/10 28 22 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

 • Sistemski elektronik / operater avtomatiziranih postrojev
 • Sistemski elektroenergetik

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane