Šolski center Ptuj - Elektro in računalniška šola Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Mehatronik operater SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)
Pridobljen naziv: Mehatronik operater / Mehatroničarka operaterka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program mehatronik operater je nastal na pobudo industrije in obrti zaradi potreb po vzdrževanju strojev in naprav v sodobnih računalniško vodenih proizvodnih tehnologijah. Združuje znanja in veščine s področja strojništva, elektrotehnike in informacijskih tehnologij.

Dijaki se tekom izobraževanja naučijo:
 • upravljati zahtevne, računalniško vodene naprave,
 • upravljati in spremljati delovanje hidravličnih, pnevmatskih, mehanskih in drugih naprav,
 • kontrolirati izvajanje programov za vodenje raznih procesov
 • posegati v izdelovalne procese in izvajati meritve
 • izdelovati enostavna električna in druga vezja ter mehanske elemente ter
 • načrtovati in organizirati lastno delo.

Program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov ter praktičnega izobraževanja v šoli in pri delodajalcu.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Mehatroniki operaterji se zaposlujejo v industriji ali obrti, kjer delujejo mehatronski sistemi in kjer so v delovni proces vključeni nega in vzdrževanje mehatronskih sklopov, upravljanje tehnoloških procesov ter upravljanje proizvodnih linij.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 26 6 / / /
2023/24 26 11 / 12 /
2022/23 26 6 / 20 /
2021/22 26 10 Brez omejitve 16 /
2020/21 26 13 Brez omejitve 14 /
2019/20 26 23 Brez omejitve 3 /
2018/19 26 8 Brez omejitve 18 /
2017/18 26 20 Brez omejitve 6 /
2016/17 26 7 Brez omejitve 19 /
2015/16 26 5 Brez omejitve 21 /
2014/15 26 8 Brez omejitve 19 /
2013/14 26 3 Brez omejitve 21 /
2012/13 13 5 Brez omejitve 8 /
2011/12 26 5 Brez omejitve 21 /
2010/11 26 5 Brez omejitve / /
2009/10 26 14 Brez omejitve 15 /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane