Šolski center Ptuj - Elektro in računalniška šola Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Tehnik računalništva SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta)
Pridobljen naziv: Tehnik računalništva / Tehnica računalništva

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Tehniki računalništva se usposobijo za reševanje tehničnih problemov. Spoznajo:
 • osnovne elemente programske opreme,
 • pravilno in varno rabo računalniških orodij in naprav,
 • pravila za pisanje programov in osnovna znanja o sintaksi in semantiki pri pisanju programov,
 • instrumente in metode za merjenje komunikacijskih inštalacij,
 • teorijo delovanja elementov računalniških sistemov, njihovo uporabo in vzdrževanje,
 • pravila za upravljanje z informacijsko opremo, potek nameščanja in vzdrževanja spletnih storitev,
 • metode organizacije podatkov in njihovo učinkovito uporabo ter
 • način dela s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme.
program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja v šoli in pri delodajalcih, interesnih dejavnosti ter odprtega kurikula.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Tehniki računalništva se zaposlujejo na področju vzpostavitve in vzdrževanja lokalnih računalniških omrežij in povezav preko javnih omrežij (udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli iz komunikacijskih sistemov), na področju vzpostavitve in vzdrževanja informacijskih sistemov (udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli iz komunikacijskih sistemov), na področju načrtovanja in izdelave računalniških programov (udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli iz programiranja), pri izdelavi spletnih strani (udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli iz računalniškega oblikovanja),...
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 56 53 / / /
2023/24 56 59 / / /
2022/23 56 69 / 3 /
2021/22 56 71 Brez omejitve 1 111
2020/21 56 47 Brez omejitve 10 /
2019/20 56 37 Brez omejitve 18 /
2018/19 56 55 Brez omejitve 1 /
2017/18 56 43 Brez omejitve 12 /
2016/17 56 53 Brez omejitve 3 /
2015/16 56 41 Brez omejitve 16 /
2014/15 56 49 Brez omejitve 3 /
2013/14 56 49 Brez omejitve 8 /
2012/13 56 43 Brez omejitve 12 /
2011/12 56 42 Brez omejitve 13 /
2010/11 56 49 Brez omejitve / /
2009/10 56 54 Brez omejitve 8 /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

 • Koder algoritmov / izdelovalec spletnih strani
 • Skrbnik informacijskih sistemov / skrbnik komunikacijskih sistemov

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane