Šolski center Ptuj - Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Pomočnik v biotehniki in oskrbi NPI

Vrsta in trajanje : Nižje poklicno izobraževanje (2 leti)
Pridobljen naziv: Pomočnik / pomočnica v biotehniki in oskrbi

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je namenjen vsem, ki jih zanima kuhanje in strežba, vzdrževanje in urejanje doma, živilstvo in prehrana, rastlinska pridelava, reja živali in kmetijska mehanizacija. Dijaki se tako usposobijo za pripravo in serviranje enostavnih jedi, urejanje bivalnih prostorov in izvajanje enostavnih gospodinjskih opravil.

Izobraževanje traja dve leti in je sestavljeno iz izobraževanja v šoli, štirih tednov praktičnega usposabljanja pri delodajalcih ter treh tednov interesnih dejavnosti. Konča se z zaključnim izpitom, ki obsega eno enoto - zaključno delo. To je izdelek oziroma storitev z zagovorom, s katerim dijak dokaže, da zna povezati strokovno-teoretično in praktično znanje.

Konča se z zaključnim izpitom, ki obsega eno enoto - zaključno delo. To je izdelek oziroma storitev z zagovorom, s katerim dijak dokaže, da zna povezati strokovno-teoretično in praktično znanje.


Uspešno končan program omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Pomočniki v biotehniki in oskrbi se lahko zaposlijo na kmetijskih, vrtnarskih ali živilskih obratih, v kuhinjah ali manjših penzionih, na turističnih kmetijah ali v čistilnih servisih.
Vpisni pogoji
  • Končan najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnjene osnovnošolske obveznosti ali
  • zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 16 14 / 2 /
2023/24 16 6 / 12 /
2022/23 16 10 / 7 /
2021/22 16 7 Brez omejitve 11 /
2020/21 16 5 Brez omejitve 13 /
2019/20 16 3 Brez omejitve 15 /
2018/19 16 4 Brez omejitve 14 /
2017/18 16 6 Brez omejitve 14 /
2016/17 16 9 Brez omejitve 10 /
2015/16 16 3 Brez omejitve 17 /
2014/15 16 4 Brez omejitve 16 /
2013/14 16 6 Brez omejitve 9 /
2012/13 16 6 Brez omejitve 13 /
2011/12 16 6 Brez omejitve 15 /
2010/11 16 3 Brez omejitve / /
2009/10 16 16 Brez omejitve 10 /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane