UL Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Kiparstvo B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani kipar (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študij kiparstva je od ustanovitve ena od temeljnih disciplin, ki se poučujejo na ALUO. Od svojih začetkov je študij na Oddelku za kiparstvo doživljal modifikacije, prilagajanja in lahko rečemo tudi velike spremembe. Slovensko kiparstvo je v svoji tradiciji bilo najprej vezano na evropski in kasneje na širši svetovni umetniški prostor, tako so tudi perspektive in prihodnost danes nujno povezane z globalnim umetniškim kontekstom. Njegovo prihodnost vidimo v tesni – vendar ustvarjalni in kritični - komunikaciji in povezanosti z razvojem kiparstva na sploh in v kombinaciji strokovnega in teoretičnega znanja ter praktične usposobljenosti umetnika – kiparja. Kiparstvo je ena izmed smeri umetnosti, ki v svoji osnovi izhaja iz tradicionalnega, rokodelskega obvladovanja materialov in tehnik, vendar je bilo že v preteklosti kot tudi danes interdisciplinarno in idejno vpeto v sočasna dogajanja v drugih umetnostih in humanističnih znanostih, zato se na podlagi ateljejskih, teoretičnih in strokovnih znanjih omogoči pridobitev primernega in relevantnega znanja.

Današnjemu kiparju tako ne zadostuje le tehnika, torej fizična materializacija, neposredna realizacija mimetičnih ali vizualno likovnih zamisli z obvladovanjem temeljnih tehnik, saj je sodobno kiparstvo vse bolj kompleksno. Zahteva obvladovanje in povezovanje različnih konceptualnih in tehničnih procesov kipa ter tudi analizo in sintezo sodobnih pozicij in novih medijev v umetniški produkciji. Zato je predlagan študij kiparstva na prvi stopnji interdisciplinaren študij, s ciljem oblikovati široko in razgledano osebnost, ki v procesu ustvarjanja in razvijanja kipa, torej umetniškega dela, razume, združuje in povezuje široko teoretsko znanje in vedenje, spoznava in kombinira idejne/konceptualne in praktične/materialne/tehnične postopke. Spoznavanje preteklega in sodobnega ter razvijanje lastnega kiparskega jezika navaja študente k študijski radovednosti in analizi, kontekstualizaciji in raziskovanju ter odkrivanju novih vsebin, oblik in postopkov. Študent se sočasno na teoretski, formalni, materialni in konceptualni ravni sooča z kompleksno povezanostjo fizičnih, materialnih, vsebinskih, oblikovnih, ontoloških in domišljijsko/imaginarnih plasti in družbenih pogojev kiparske oblike in njegove percepcije, ki v vsej zgodovini človeške civilizacije niha med dvema dihotomijama: med umskim in fizičnim delom, ter med kognitivnim in imaginarnim, torej posnemanjem realnega, resničnega in upodobitvijo skritega, nevidnega sveta. Človekovo osebno izkustvo je tu temeljno, vendar je nujno postavljeno v družbeni kontekst in njegovo merilo v odnosu do kipa in hkrati do realnega in/ali družbenega in medijskega prostora. Nenazadnje se študenta v njegovem individualnem delu nenehno spodbuja k refleksiji in raziskavi, eksperimentu in razvoju kiparskih oblik in postopkov preko obstoječih rešitev in konvencij.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - opravljen prezkus nadarjenosti
 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali sociologija - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Kiparstvo (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 6 5 / Brez omejitve
2023/24 1 6 8 6 Omejitev, minimum je 61,5
2022/23 1 6 2 4 Brez omejitve
2022/23 2 2 3 / Omejitev
2021/22 1 6 19 5 Omejitev
2021/22 2 1 1 0 Brez omejitve
2020/21 1 7 2 2 Brez omejitve
2020/21 2 5 6 4 Omejitev
2019/20 1 7 6 4 Brez omejitve
2019/20 2 3 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 7 5 4 Brez omejitve
2018/19 2 3 3 3 Brez omejitve, zapolnjen s 1. željo
2017/18 1 7 7 7 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 55,75
2016/17 1 7 13 7 Omejitev, minimum je 74,65
2015/16 1 7 8 3 Omejitev
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane