UL Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Konserviranje in restavriranje likovnih del B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani konservator-restavrator likovnih del (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj konservatorskega-restavratorskega programa na prvi stopnji je oblikovati strokovnjaka sposobnega temeljnega raziskovanja stanja predmeta obravnave, načrtovanja programa konservatorskih-restavratorskih postopkov, nege in vzdrževanja ter dokumentiranja strokovnega dela. Prav tako mora študent obvladati specifičnosti varstva pri delu, imeti organizacijske sposobnosti ter sposobnosti za interdisciplinarno delo. Osnova za pridobivanje tovrstnega znanja je podkrepljena z izvajanjem praktičnega dela študenta v ateljejih in delavnicah ZVKDS, Restavratorskega centra in sorodnih institucijah.
Ob ozkih strokovnih znanjih si študent pridobiva izbrana temeljna znanja s področja humanistike, naravoslovja in tehnike, povezljiva z matično stroko.

Program ob temeljnih strokovnih in drugih obveznih in izbirnih vsebinah upošteva še druge kompetence diplomantov ter veščine in spretnosti, potrebne za nenehno prilagajanje spremembam v stroki, tako doma kot v tujini. Diplomanta se pripravi na nujno stalno samoizobraževanje in rabo informacijskih virov ter tehnologije dela, na prilagajanje novim potrebam na trgu dela, vključno z delom v tujem okolju in k spoštovanju kodeksa etike dejavnosti.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - opravljen prezkus nadarjenosti
 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali sociologija - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Konserviranje in restavriranje likovnih del (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 6 22 / Omejitev
2023/24 1 6 11 6 Omejitev, minimum je 60,94
2022/23 1 6 9 6 Omejitev, minimum je 55,75
2021/22 1 6 16 6 Omejitev, minimum je 64
2020/21 1 6 16 6 Omejitev, minimum je 61,8
2019/20 1 6 19 6 Omejitev, minimum je 52,6
2018/19 1 6 7 4 Omejitev
2018/19 2 2 1 2 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 51,28
2017/18 1 6 6 5 Brez omejitve
2016/17 1 6 14 6 Omejitev, minimum je 67,8
2015/16 1 6 10 6 Omejitev, minimum je 50,75
2014/15 1 6 15 6 Omejitev, minimum je 52,3
2013/14 1 6 15 6 Omejitev, minimum je 52,7
2012/13 1 6 13 6 Omejitev, minimum je 57,25
2011/12 1 9 15 7 Omejitev
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane