UL Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Slikarstvo - Smer video, animacija in novi mediji B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani slikar (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Celoten študij na Oddelku za slikarstvo je organiziran v obliki razvojne spirale, na kateri se v različnih fazah in na različnih ravneh vključujejo strokovna in splošna znanja, ateljejske izkušnje in tehnološki razvoj, ki skupaj študente spodbujajo k reševanju problemov, eksperimentiranju in inovativnemu mišljenju ter jim odpirajo poti k možnostim individualne prakse.
Poglavitni cilj dodiplomskega študija na Oddelku za slikarstvo je v tem, da se študentom preko premišljeno in koherentno sestavljenega študijskega programa s kombinacijo ateljejskih, teoretičnih in strokovnih predmetov omogoči pridobitev primernega znanja in razumevanja, razvoj nujnih osebnih atributov in obvladovanje bistvenih spretnosti, ki opremijo in pripravijo študente za nadaljnji osebni razvoj v okviru likovne umetnosti in za profesionalno umetniško prakso.
Namen dodiplomskega študija slikarstva je usposabljanje novih generacij likovnih delavcev, izobražencev in ustvarjalcev, ki so s pridobljenimi znanji, spretnostmi in izkušnjami sposobne zastaviti samostojno umetniško pot oziroma so usposobljene za nadaljevanje študija na 2. stopnji.

Po prvem skupnem letniku študija na Oddelku za slikarstvo se študenti, z izbiro mentorja glavnega ateljejskega predmeta, odločijo za eno od treh smeri - slikarstvo, grafika, video in novi mediji.
Vse tri smeri druži raziskovanje podobe kot enega od osnovnih postulatov človekovega zavedanja in doumevanja sveta ter njene transformacije skozi različne postopke in tehnike.

Izbrana študijska smer vodi študente k diplomi 1. stopnje, ko imajo možnost zamenjati smer – specialnost in lahko nadaljujejo študij na 2. stopnji.

Smeri na Oddelku za slikarstvo se bolj ali manj razlikujejo ena od druge: medtem ko se študij Slikarstva in Grafike razlikujeta med seboj le po glavnem ateljejskem predmetu in delih tehnologije, ostale obvezne teoretične in ateljejske predmete pa imata enake, pa se študij Videa in novih medijev zaradi svojih posebnih produkcijskih specifik in potreb bolj razlikuje od ostalih dveh. Temelji na drugačni zasnovi tehnologije in teoretičnih vsebin, ki so potrebne za znanje, razmišljanje in delovanje na področju videa in novih medijev.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - opravljen prezkus nadarjenosti
 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali sociologija - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Program je smer študijskega programa "Slikarstvo"

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Slikarstvo - Smer video, animacija in novi mediji (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 7 15 / Omejitev
2023/24 1 6 22 6 Omejitev, minimum je 69,9
2022/23 1 6 22 6 Omejitev, minimum je 69,4
2021/22 1 6 16 6 Omejitev, minimum je 59,12
2020/21 1 6 12 6 Omejitev, minimum je 76,95
2020/21 2 2 1 1 Brez omejitve
2019/20 1 6 6 5 Brez omejitve
2019/20 2 1 1 1 Brez omejitve, zapolnjen s 1. željo
2018/19 1 6 17 6 Omejitev, minimum je 65,5
2017/18 1 6 16 6 Omejitev, minimum je 79,9
2016/17 1 6 8 5 Omejitev
2016/17 2 1 3 1 Omejitev, minimum je 64,45
2015/16 1 6 7 6 Omejitev, minimum je 43,23
2014/15 1 6 10 6 Omejitev, minimumje 65,1
2014/15 2 1 1 1 Brez omejitve, zapolnjen s 1. željo
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane