Filozofska fakulteta UL

Splošno jezikoslovje B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Ddiplomirani splošni jezikoslovec (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomanti osvojijo kompetence humanistično izobraženega intelektualca in posebne kompetence, ki jim odpirajo pot do razumevanja splošnih in posebnih vprašanj teoretičnega in uporabnega jezikoslovja. Na teoretični ravni so seznanjeni z zgodovino jezikoslovja, s prevladujočimi jezikoslovnimi šolami in s slovenskim prispevkom k jezikoslovni teoriji. Na uporabni ravni so zmožni zavzemati stališče do vprašanj jezikovne politike večinske in manjšinskih jezikovnih skupnosti kakor tudi do vprašanj naših manjšin na tujem; zmožni so razumeti razmerja in probleme, ki se pojavljajo na relaciji človek – jezik, ter morebitne konfliktne položaje odpravljati oziroma gladiti.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
 • uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Splošno jezikoslovje (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 10 5 /
2020/21 1 10 2 1 Brez omejitve
2020/21 2 8 / /
2019/20 1 10 4 4 Brez omejitve
2019/20 2 6 0 1 Brez omejitve
2018/19 1 10 7 6 Brez omejitve
2018/19 2 4 3 3 Brez omejitve
2017/18 1 10 1 1 Brez omejitve
2017/18 2 9 1 1 Brez omejitve
2016/17 1 10 5 3 Brez omejitve
2016/17 2 7 1 1 Brez omejitve
2016/17 3 6 / /
2015/16 1 10 1 1 Brez omejitve
2015/16 2 10 1 1 Brez omejitve
2015/16 3 9 / /
2014/15 1 15 2 2 Brez omejitve
2014/15 2 13 0 2 Brez omejitve
2014/15 3 13 / /
2013/14 1 20 5 5 Brez omejitve
2013/14 2 18 2 2 Brez omejitve
2013/14 3 16 / /
2012/13 1 30 5 5 Brez omejitve
2012/13 2 25 4 3 Brez omejitve
2012/13 3 20 / /
2011/12 1 50 7 10 Brez omejitve
2011/12 2 42 6 5 Brez omejitve
2011/12 3 37 / /
2010/11 1 50 7 6 Brez omejitve
2010/11 2 44 3 3 Brez omejitve
2009/10 1 50 5 5 Brez omejitve
2009/10 2 46 8 7 Brez omejitve
Prikaži starejše

Splošno jezikoslovje (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 2 0 /
2020/21 1 2 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 2 / /
2019/20 1 2 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 2 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 2 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 2 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 2 1 1 Brez omejitve
2017/18 2 1 0 0 Brez omejitve
2016/17 1 2 0 0 Brez omejitve
2016/17 2 2 0 0 Brez omejitve
2016/17 3 2 / /
2015/16 1 5 0 0 Brez omejitve
2015/16 2 2 0 0 Brez omejitve
2015/16 3 2 / /
2014/15 1 5 0 0 Brez omejitve
2014/15 2 5 1 0 Brez omejitve
2014/15 3 5 / /
2013/14 1 5 1 1 Brez omejitve
2013/14 2 5 0 0 Brez omejitve
2013/14 3 5 / /
2012/13 1 5 1 1 Brez omejitve
2012/13 2 4 1 1 Brez omejitve
2012/13 3 3 / /
2011/12 1 5 0 0 Brez omejitve
2011/12 2 5 0 0 Brez omejitve
2011/12 3 5 / /
2010/11 1 5 1 1 Brez omejitve
2010/11 2 4 0 0 Brez omejitve
2009/10 1 5 0 0 Brez omejitve
2009/10 2 5 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane