Znane natančnejše informacije o pouku za OŠ in SŠ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s ponedeljkom, 11. maja podalo najnovejše informacije, ki se tičejo poteka in realizacije pouka za osnovnošolce in srednješolce.

OSNOVNA ŠOLA

 • 1. do 3. razred: začetek pouka 18. maja do največ 15 otrok v razredu.
 • 4. do 8. razred: pouk na daljavo z izjemo tistih, ki so neocenjeni, negativno ocenjeni ali imajo težave pri učenju. Za te učence bo organiziran klasičen pouk od 25. maja dalje.
 • 9. razred: začetek pouka 25. maja do največ 15 otrok v razredu. Priporočena je uporaba mask zunaj matične učilnice.

ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Za šole s prilagojenim programom veljajo enaka navodila kot kot za osnovne šole. Natančnejše informacije bosta MIZŠ in NIJZ dorekla v prihodnjih dneh.

GLASBENE ŠOLE

Vaje v glasbenih šolah bodo potekale individualno od 25. maja dalje, medtem ko bodo skupinske vaje še vedno potekale na daljavo.

SREDNJA ŠOLA

 • 1. do 3. letnik: pouk na daljavo. Šole lahko s 25. majem organizirajo individualen pouk  za učence, ki so neocenjeni ali negativno ocenjeni. 
 • 4. letnik: začetek pouka 18. maja in obvezna uporaba mask v izobraževalnih ustanovah znotraj in zunaj učilnic.

Šole lahko za srednješolce organizirajo praktično izobraževanje v šoli ali pri delodajalcu. Prav tako se odpirajo tudi dijaški domovi.

 

Seznam sproščanja ukrepov za osnovnošolce, dijake in študente

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport počasi sprošča ukrepe na področju vzgoje in izobraževanja v času epidemije COVID-19. Spodaj so kronološko zbrani ukrepi, ki jih je ministrstvo že ali pa še bo sprostilo v mesecu maju in so še posebej pomembni za osnovnošolce, dijake in študente.

Časovno sproščanje ukrepov: 

 • 4. maj: 
  • odprtje nekaterih knjižnic (večje enote Mestne knjižnice Ljubljana, Mariborska knjižnica, Knjižnica Koper, Osrednja knjižnica Celje, Mestna knjižnica Kranj idr.)
  • odprtje galerij, muzejev in fotokopirnic

 • 11. maj:
  • odprtje manjših knjižnic (primestne knjižnice MKL)
  • začetek obratovanje potujočih knjižnic (knjižnica Ljubljana, knjižnica Koper)
  • zagon javnega potniškega prometa 
 • 18. maj:
  • odprtje vrtcev
  • odprtje šol za učence 1. do 3. razreda
  • odprtje šol s prilagojenim programom
  • odprtje zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
  • odprtje šol za dijake zaključnih letnikov maturantov
  • odprtje javnih in zasebnih glasbenih šol
  • odprtje manjših knjižnic (odprtje krajevnih knjižnic MKL)
 • 25. maj: 
  • odprtje šol za učence 9. razredov
  • organizirano izobraževanje za otroke z učnimi težavami (od 1. do 8. razreda)

 

Za vse mlade, ki ste željnji novega znanja in veščin pa bo v okviru projekta Inkubator 4.0 potekala delavnica Pisanje življenjepisa od A do Ž. Kako se lotiti pisanja življenjepisa, namen motivacijskega pisma in vse ostale pomembne informacije boš izvedel/a na spletnem webinarju, sredo, 13. maja ob 17.00. Na delavnico se je potrebno predhodno prijaviti na sledeči povezavi do 11. maja.

 

Se mogoče tudi vam dogaja kaj takšnega?

Pouk na daljavo je še vedno stalnica za večino dijakov in približno polovico osnovnošolcev. V oddaji Osvežilna fronta (RTV Slovenija) so posneli zanimiv prispevek.

 

Osvežilna fronta je mladinska oddaja o kreativnih ljudeh, romantičnih odnosih, sodobni in retro tehnologiji, filmu, ekstremnih športih, modi in vsakodnevnih zablodah življenja nasploh.

Realizacija mature pod vprašajem, vpis v srednje šole prestavljen

Informacije na področju izobraževanja se glede na trenutne razmere ves čas spreminjajo in še niso povsem dokončne.  Stroka je odločena, da nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) v šolah letos ne bo. Končni odgovor o poteku mature pa še ni povsem jasen. O novejših datumih, ki jih je postavilo MIZŠ smo že pisali v prejšnji novici

V prihodnjih dneh se bo ministrica  za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec sestala s strokovnimi zdravstvenimi delavci in predstavniki sindikatov za pripravo optimalnega scenarija poteka mature. Po zadnjih podatkih naj bi se dijaki 4. letnikov vrnili v šolske klopi 14 dni pred pričetkom mature, če bo zdravstvena stroka prižgala zeleno luč.

V prihodnjih dneh se bo ministrstvo sestalo z RIC-em, državnima komisijama za maturo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in skupnostjo ravnateljev srednjih šol. Iskali bodo rešitve na področju javnega prevoza v času mature, maturantov, ki bivajo v dijaških domovih in tujih maturantov.

V povezavi z maturo je bilo podanih kar nekaj predlogov, da se matura izvede v zmanjšanem obsegu ali pa da odpade. Temu predlogu pa na ministrstvu niso naklonjeni, saj to nebi bilo pravično in enakovredno za vse maturante, ki se letos pripravljajo na zaključek srednje šole. 

 

ROK ZA PRIJAVE V  SREDNJE ŠOLE

Rok prijave za vpis v srednje šole se je prestavil na ponedeljek, 11. maj 2020. Vsi kandidati, ki bodo v naslednjem šolskem letu nadaljevali šolanje na srednji šoli ali bivali v dijaškem domu, morajo poslati prijavnico do roka. Vsak kandidat odda samo eno prijavnico, razen šolarjev, ki se bodo vzporedno izobraževali še na umetniški gimnaziji. Ti pošljejo dve ločeni prijavnici - za vsak program posebej. Prijavnica je na voljo na spletni strani e-uprave. Potrebno jo je natisniti, izpolniti in podpisano poslati na izbrano srednjo šolo ali v dijaški dom, kot priporočeno po pošti ali skenirano na elektronski naslov. Kandidatom, ki so že oddali prijavnico, ni potrebno pošiljati nove

V primeru prenosa prijave in v izogib fizičnega stika se učencem priporoča, da pošljejo na elektronski naslov svetovalnega delavca skeniran dokument o odjavi iz programa in prenos prijavnice na drugo šolo. 

Rezultati vpisa prvega kroga bodo znani 26. junija za srednje šole  in 30. junija za dijaške domove. Drugi krog vpisa bo potekal do 9. julija 2020. 

 

NPZ odpovedan, esej splošne mature prestavljen, koledar poklicne mature ostaja enak

Situacija glede novega koronavirusa še vedno moti potek šolskega leta. Vlada Republike Slovenije je v preteklih dneh sprejela kar nekaj odločitev glede nadaljevanja letošnjega šolskega leta. Katere vse spremembe in ukrepe, ki zadevajo šolarje in dijake je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport si preberi spodaj. 

OSNOVNOŠOLCI IN DIJAKI

Šolsko leto se bo letos za učence od 1. do 8. razreda končalo 24.6. 2020, za učence 9. razreda 15.6.2020. Dijaki, ki obiskujejo 1., 2. ali 3. letnik bodo šolsko leto končali 24.6. 2020, maturanti pa 22.5. 2020. Ocenjevanje se bo izvajalo tudi na daljavo. V maju je predvidena ena ustna ali pisna ocenajunij pa bo namenjen zaključevanju, zviševanju ali popravljanju ocen. 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Ministrica Simona Kustec je potrdila, da nacionalnega preverjanja znanja za 6. in 9. razred letos ne bo. Pole, ki so že pripravljene pa bodo uporabljene kot dodatno učno gradivo za prihodnje šolsko leto.

SPLOŠNA IN POKLICNA MATURA

Pouk na daljavo je do zaključka šolskega leta za maturante osredotočen na priprave na maturo. Vpisni roki splošne in poklicne mature ostajajo enaki. Koledar poklicne mature ostaja nespremenjen. Koledar splošne mature pa je rahlo spremenjen, in sicer esej je iz 5.5. 2020 prestavljen na 1.6.2020. Na isti dan, se bo pisala tudi 2. pisna pola iz materinščine, tako kot je bilo predvideno že pred epidemijo. Ustni izpiti mature se bodo začeli 15.6. 2020. Kandidati poklicne mature bodo z uspehom seznanjeni 7.7. 2020, kandidati splošne mature pa 13.7. 2020.

Z namenom pomoči in lažjega razumevanja bo v mesecu aprilu in maju cikel filmov in predstav Cankarjevih del. Oddaje bodo na sporedu vsako sredo ob 21.oo uri na RTV SLO 2.
Spored vseh dokumentarnih filmov in predstav:

 • 15.4. dokumentarno igrani film: Cankar
 • 22.4. predstava Pohujšanje v dolini šentflorjanski
 • 29.4. predstava Hlapci
 • 6.5. dokumentarni film Lepa Vida
 • 13.5. dokumentarni film Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja

Gledališče SNG Nova Gorica je objavilo posnetke nekaterih predstav: Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Hlapci, Lepa Vida in Za narodov blagor

V pomoč so vam lahko druge kulturno-umetniške izobraževalne oddaje, ki so objavljene na MMC RTV in se se osredotočajo na Cankarajeva in ostala literarna dela.

Novosti na področju izobraževanja v šolskem letu 2019/2020

S 16. marcem so se zaradi epidemije zaprla vrata vseh izobraževalnih ustanov, posledično pouk že 4. teden poteka na daljavo. Ker se stanje ves čas spreminja, so tudi ukrepi za preprečitev širjenja virusa nedokončni. Spodaj so zbrane aktualne informacije za osnovnošolce in dijake na področju izobraževanja v šolskem letu 2019/2020.

OSNOVNOŠOLCI

Z aprilom se za osnovnošolce začne preverjanje znanja, vendar brez ocenjevanja. Ocenjevanje naj bi se začelo šele z majem. Učitelji morajo učence predhodno seznaniti z načinom preverjanja znanja in z merili ocenjevanja. Če bo pouk na daljavo potekal kot je bilo zasnovano, se šolsko leto ne bo podaljšalo v počitnice (vir: ZRSS in MMC RTV).

 

NPZ (6. in 9. razred)

Za učence 6. in 9. razreda ostaja nacionalno preverjanje znanja nespremenjeno, vendar obstaja možnost zakasnitve. Natančnejše informacije bo RIC skupaj z MIZŠ dorekel v prihodnjih dneh. V najbolj pozitivnih pogojih bo NPZ iz slovenščine 5. maja, NPZ iz matematike 7. maja in NPZ iz tretjega predmeta 11. maja (vir: RIC).

 

DIJAKI  

Praksa in obvezne izbirne vsebine, ki zaradi virusa niso bile izvedene, bodo priznane vsem dijakom. Ker pouk na daljavo poteka po načrtih, ni predvidenega podaljšanja šolskega leta v počitnice. Zaključek šolskega leta za dijake zaključnih letnikov bo po planih 22. maja 2020, za vse ostale dijake pa 23. junija 2020 (vir: ZRSS in MMC RTV).

 

MATURA (4. letnik)

Roki splošne in poklicne mature ostaja zaenkrat nespremenjeni, razen eseja na maturi, ki naj bi ga maturanti po prvotnem načrtu pisali 5. maja. Ministrica za izobraževanje je potrdila, da bo esej na maturi zagotovo prestavljen, odločitev ali bo 30. maja ali 1. junija 2020 pa še ni znana. Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli je prestavljen iz 15. aprila na 4. maja 2020. Natančnejše informacije bo RIC skupaj z MIZŠ dorekli v prihodnjih dneh. 

Ukrepi zoper širjenja virusa so vplivali tudi na spremembo mednarodne mature. V Sloveniji se izvaja na Gimnaziji Bežigrad, II. gimnaziji Maribor in Gimnaziji Kranj. Zaključnih izpitov za mednarodno maturo ne bo, maturanti bodo prejeli le zaključno oceno iz dosedanjega dela (vir: RIC in MMC RTV).

 

UPORABNA GRADIVA za osnovnošolce in dijake

- učbeniki za OŠ in SŠ: http://www.iucbeniki.si/

- razlaga snovi za OŠ in SŠ: https://razlagamo.si/

Natečaj MLADI RAPETEK

Društvo Kapa že peto leto zapored organizira mladinski natečaj MLADI RAPETEK, ki izhaja iz koncertnega cikla RAPETEK - edinega rednega mesečnega hip hop dogodka v Sloveniji v ljubljanskem klubu Gala hala.  Cilj natečaja je spodbujanje jezikovne, glasbene, likovne in plesne ustvarjalnosti, s sodelovanjem pa bodo mladi pridobili nove spretnosti izražanja, veščine nastopanja, soustvarjali bodo z vrstniki ter skozi prakso spoznavali hip hop kulturo.

Natečaj je namenjen osnovnošolcem od 5. razreda dalje ter srednješolcem. Sodelujejo lahko v eni izmed razpisanih kategorij: rap, beatbox, DJ-anje, beat making, ples in grafitiranje. Individualne ali skupinske prijave zbirajo na mladi.rapetek@gmail.com do petka, 3. aprila 2020. 

Nagrajenci natečaja se bodo v maju udeležili dveh brezplačnih delavnic (9. maja in 16. maja) in se pod vodstvom mentorjev pripravili na javni zaključni nastop, ki bo potekala na Letnem vrthu Gale hale v soboto, 23. maja 2020.

Podrobnejše informacije in prijavnico najdeš na spletni strani natečaja.

Veliko kreativnosti vam želimo!

Kvalitetno porabi čas doma in osvoji komplet kart Enka

Zaradi naraščanja številka okužb s koronavirusom je vlada RS po priporočilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje zaprla vse vzgojno-izobraževalne ustanove, od ponedeljka, 16. 3. 2020 do predvidoma nedelje, 29. 3. 2020. 

Priporočamo, da ta čas osnovnošolci, dijaki in študenti izkoristite kar se da produktivno in kakovostno. Spodaj prilagamo 18 predlogov, kaj poleg domačih šolskih obveznosti še lahko počnete doma:

 • reši križanko ali sudoku, 
 • skuhaj novo jed, 
 • preberi knjigo, ki že nekaj časa stoji na polici,
 • barvaj ali riši, 
 • bodi kreativen, ustvarjaj, 
 • nauči se nove veščine (šivanje, kvačkanje, štrikanje itd.),
 • nauči se novega jezika (Anki, Duolingo, internetni slovar PONS itd.),
 • naredi TO-DO seznam opravil, ki jih boš opravil, ko se situacija umiri,
 • napiši pesem ali zgodbo,
 • uredi foto-album zadnjega potovanja, 
 • poišči nove glasbene izvajalce,
 • nauči se zaigrati novo skladbo na inštrument,
 • poglej si izobraževalni dokumentarec (Netflix, YouTube, 4D RTV itd.),
 • igraj družabne igre z družinskimi člani,
 • meditiraj in telovadi - doma, ali v naravi, izogibaj se telovadnim centrom,
 • izdelaj družinsko drevo,
 • pospravi sobo in
 • vzemi si čas, da se spočiješ in naspiš.

To so naši predlogi, imaš morda tudi ti svoje? Deli jih z nami in se poteguj za lepo nagrado. Do 29. 3. 2020 na naši Facebook strani zbiramo fotografije, video posnetke in zapise, kako super preživeti čas. 50 najbolj izvirnih objav bomo nagradili s kompletom kart Dijaški.net ENKA. Torej, kaj vse nameravaš početi v teh 14 dneh? 

Svoje ideje in ideje drugih si oglej na naši Facebook strani.

 

 • © Dijaški.net 2000-2022
 • Vse pravice pridržane