Število mest za vpis v srednje šole

Ministrstvo za šolstvo in šport je objavilo prve podatke za omejitev vpisa na srednje šole za šolsko leto 2006/2007.

Število vpisnih mesto so omejili na 46 javnih ter treh zasebnih šolah. Prvo mesto zanimanja slovenskih osnovnošolcev še vedno ohranjajo gimazije. Seznam šol z omejenim vpisom za prihodnje šolsko leto se nahaja tule.

Za pogumne še nekaj številk. Izbirnega postopka se bo letos udeležilo 34,5 odstotka osnovnošolcev. V gimnazijske programe se je letos prijavilo 9.616 osnovnošolcev, v programe srednjega strokovnega izobraževanja oz. tehniškega izobraževanja 7.877, na programe nižjega izobraževanja pa 458.

Dijaski.net želi Vsem osnovnošolcem vso srečo pri vpisu!

Podatki o številu prijav na fakultete

V sredo, 29. marca je Visokošolska prijavno-informacijska služba objavila podatke o številu prijav za vpis v posamezne programe visokošolskega izobraževanja v študijskem letu 2006/2007. V teh podatkih so upoštevane samo prve želje. Najdete jih tukaj.

Nekateri ste tako na fakulteto že zagotovo sprejeti, opraviti morate le še maturo, drugi pa se boste na maturi še pošteno potili. Vendar vemo, da ste se za svoj cilj pripravljeni potruditi.

Vso srečo na maturi!

Zadnji dan za prijavo na maturo...

Danes se izteka rok za prijavo na spomladanski rok za splošno in poklicno maturo, ki se bosta začeli 8. oz. 27. maja.

Splošna matura se bo začela s pisnim izpitom iz maternega jezika, torej slovenščine oz. italijanščine ali madžarščine, kandidati za poklicno maturo pa bodo najprej pisno preverjali znanje angleškega jezika. Obe maturi imata po zakonu splošni in izbirni del, ki se vsebinsko razlikujeta.

Po podatkih Državnega izpitnega centra je lani splošno maturo v spomladanskem in jesenskem roku skupaj opravilo 86,5 odstotka kandidatov, poklicno maturo pa 92,2 odstotka.

Vso srečo vsem letošnjim maturantom!

Še tretji predmet na eksternih preverjanjih?

Minister za šolstvo Milan Zver je kot tretji predmet na nacionalnem preverjanju znanja za osmo- in devetošolce določil biologijo.

Biologija se bo tako kot obvezen predmet pridružila slovenščini in matematiki. Letos bo na nacionalnem preverjanju sodelovalo 21.000 otrok. Na ministrstvu pravijo, da je bila biologija med drugim izbrana zato, ker želijo preverjati znanje osnovnošolcev v naravoslovju.

Kako pa se bo to izkazalo v praksi bomo pa še videli ...

Predmaturitetni preizkusi znanja

Začel se je čas predmaturitetnih preizkusov. Po vsej Sloveniji je potekalo preverjanje znanje za splošno in poklicno maturo. Kandidati se nanjo lahko prijavijo najkasneje do 28. marca. Dijaki gimnazij in šol z gimnazijskim programom so preverjali matematično znanje, kandidati, ki se šolajo po programu poklicne mature, pa so opravljali predpreizkus iz materinščine - slovenščine, italijanščine ali madžarščine.

Spomladanski rok splošne mature se bo začel 8. maja s pisanjem šolskega eseja pri slovenščini, itajanščini ali madžarščini, spomladanski rok poklicne mature pa 27. maja s pisanjem izpita iz angleščine.

Izšel razpis za vpis na fakultete 2006/2007

Tako kot je že v navadi, je tudi letos izšel Razpis Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in samostojnih visokošolskih zavodov za vpis v študijskem letu 2006/2007. Prijavni rok poteka od 1. februarja do 8. marca 2006.

Da se boste lažje odločili, kam se vpisati, vam priporočamo, da si podrobneje pogledate vsebino razpisa in se udeležite informativnih dnevov, ki bojo:
- v petek, 10. februarja 2006 ob 10. in 15. uri za kandidate za redni študij
- v soboto, 11. februarja 2006 ob 10. uri za kandidate za izredni študij
(razen če je pri posameznem visokošolskem zavodu določeno drugače)

Informativna mesta so v razpisnem besedilu navedena pri posameznih visokošolskih zavodih.

Nekateri visokošolski zavodi bodo organizirali več informativnih dni, pa tudi individualne informativne pogovore. Informacije o tem boste dobili na prvem informativnem dnevu oziroma na spletnih straneh visokošolskega zavoda.
Na informativnem dnevu se boste podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.

Za kakršnakoli vprašanja, smo vam na voljo na forumu.

Srečno 2006

V prihajajočem letu 2006 vam želimo veliko dobrih ocen, uspehov v šoli in na drugih področjih, veliko sreče v ljubezni in vsega kar si želite. Imejte se radi in bodite veseli še naprej!

Zahvalili bi se tudi vsem, ki ste pošiljali datoteke ali drugače prispevali in pomagali narediti dijaski.net večji in boljši!

Ekipa dijaskega.neta

Kalidays - festival oglasnih besedil

Zanimiva predavanja, delavnice, okrogle mize in prav posebno tekmovanje oglasnih besedil - to je vsebina festivala Kalidays, namenjenega mladim tekstopiscem. Festival bo potekal v prostorih Fakultete za družbene vede v Ljubljani, od 8. do 11. novembra 2005.

Tekmovalnega programa se lahko udeležijo vsi posamezniki rojeni v letu 1975 ali kasneje. Vsak tekmovalec lahko prijavi do 5 svojih idej. Rok za spletno prijavo idej je 27. oktober 2005. Udeležba na festivalu je za vse udeležence brezplačna.

Več informacij in prijava na www.kalidays.net.

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane