Snov, zapiski

 
1. letnik - 7 datotek
3. letnik +221
Afrika - 18 datotek
Afriško podnebje +1
Alpska hiša - 2 datoteki
Alpska makroregija +14
Alpske in predalpske pokrajine Slovenije +75
Alpski svet - 3 datoteke
Amerika +52
Andora, Gibraltar +1
Atmosfera +14
Avstralija, Oceanija +24
Avstralija, Oceanija, Nova Zelandija - predstavitev +54
Avstralija - 7 datotek
Avstrija +31
Azija - 30 datotek
Azijski rekordi -6
Baltsko morje -2
Bela Krajina -4
Beneluks - 2 datoteki
Beneška Slovenija +6
Brazilija - naravne in kulturne zanimivosti +18
Britansko otočje - 2 datoteki
Celinske vode - pomen -7
Cikloni +13
Ciper +10
Češka, Slovaška - gospodarstvo +26
Čile +8
Demogeografija +16
Demografske spremembe +14
Dinarski svet v Sloveniji - 2 datoteki
Družbena geografija +6
Države +18
Ekonomska geografija - primarni sektor +12
Ekonomska geografija - sekundarni sektor +15
Energetika, industrija +13
Energetika, turizem, gozdarstvo, relief, vodovje, podnebje, kamnine +1
Evropa, neme karte držav, glavnih mest, rek, jezer in gorovij 0
Evropa - 34 datotek
Francija - 2 datoteki
Geološka obdobja +14
Geološki razvoj Zemlje - 2 datoteki
Geomorfologija - 2 datoteki
Geomorfološki procesi +11
Goričko - zanimivosti -9
Grčija +43
Havaji +40
Hidrogeografija +17
Indija - kastni sistem +14
Industrija - 3 datoteke
Irska +51
Islandija +17
Italija - 4 datoteke
Jugovzhodna Evropa - 3 datoteke
Južna Amerika - 3 datoteke
Južna Evropa - 6 datotek
Kamnine, preperevanje kamnin +11
Kamnine - 7 datotek
Kamnine v Sloveniji +18
Kenozoik +4
Klimatogeografija +3
Klimatska območja v Evropi -11
Kmetijstvo - 5 datotek
Kras +6
Kraški pojavi - 4 datoteke
Kraški relief - 4 datoteke
Latinska Amerika - 15 datotek
Ledeniški relief - 2 datoteki
Letni časi +4
Ljubljanska kotlina +8
Madžarska -13
Magmatske kamnine -10
Maribor +2
Matematična geografija -6
Monsunsko kroženje zraka -29
Morje +15
Naselja - 6 datotek
Nastanek in zgradba Zemlje -13
Nemčija - 3 datoteke
Obalni relief - 2 datoteki
Obpanonske pokrajine, zamejci +21
Oceanija +25
Ozračje, vreme in podnebje -3
Padavine +5
Panonska Slovenija -32
Pedogeografija, rastlinstvo, hidrogeografija +2
Pirenejski polotok -8
Planetarno kroženje zraka, nastanek vetrov +2
Podnebja in toplotni pasovi - 2 datoteki
Podnebje, prst, rastlinstvo - 2 datoteki
Podnebje - 13 datotek
Podnebni elementi +9
Podnebni pasovi, podnebja +8
Pohorje - vodovje +10
Pokrajine Slovenije +10
Polarna območja +11
Poljska - prebivalstvo +16
Poplave +11
Portugalska, Andora, Gibraltar +9
Površinske oblike +10
Prebivalstvo, naselja - 2 datoteki
Prebivalstvo - 10 datotek
Prebivalstvo v Ljubljani +2
Predalpska Slovenija - 2 datoteki
Preoblikovalni procesi na pobočjih -10
Pribaltske države +15
Primerjava skupne površine Afriških proti Azijskim puščavam +8
Primorski svet - 2 datoteki
Promet +26
Promet, turizem +17
Prst, rastlinstvo - 2 datoteki
Prst, rastlinstvo vodovje +15
Prst - 8 datotek
Puščave +20
Rastlinstvo - 5 datotek
Rečni ekosistem 0
Rečni relief - 2 datoteki
Relief, vreme, podnebje +18
Relief - 8 datotek
Rudarstvo 0
Sečoveljske soline 0
Segrevanje ozračja in temperatura -13
Severna Amerika - 12 datotek
Severna Evropa - 10 datotek
Sicilija in Islandija - razlike +15
Slovenija - regije - 4 datoteke
Slovenija - 13 datotek
Slovenske Gorice +4
Slovenske pokrajine - 2 datoteki
Slovensko prebivalstvo +6
Srednja Amerika +35
Srednja Evropa - 6 datotek
Sredogorje -1
Submediteranska Slovenija -5
Subpanonska Slovenija - 2 datoteki
Svet kot celota -5
Španija - 2 datoteki
Švica - prebivalstvo -18
Tajska -2
Tektonske plošče - slike +10
Toplotni pasovi, podnebni tipi - 5 datotek
Toplotni pasovi - 8 datotek
Topografija +13
Tornado +5
Tropski ciklon -1
Turizem +33
Učni načrt v gimnaziji +7
Uvod v geografijo - 4 datoteke
Velika Britanija +20
Vera +9
Vetrni relief +2
Vodovje - 9 datotek
Vreme, podnebje - 3 datoteke
Vulkanizem +12
Vzhodna Azija +13
Vzhodna Evropa - 3 datoteke
Vzhodna Evropa z Rusijo +5
ZDA - 2 datoteki
Zahodna Evropa - 5 datotek
Zamejci -12
Zastave držav Evropske unije -3
Zemlja, toplotni pasovi, Evropa +17
Zgradba Zemlje, endogene sile +14
Zgradba Zemlje, tektonika +14
Zgradba Zemlje, tektonika, gubanje, razlamljanje +43
Zgradba Zemlje, značilnosti njenega površja - 3 datoteke
Zunanji preoblikovalni procesi +12
Zunanji preoblikovalni procesi, preperevanje - 3 datoteke
  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane