Snov, zapiski

 
1. letnik - 7 datotek
3. letnik +228
Afrika - 18 datotek
Afriško podnebje +1
Alpska hiša - 2 datoteki
Alpska makroregija +15
Alpske in predalpske pokrajine Slovenije +77
Alpski svet - 3 datoteke
Amerika +54
Andora, Gibraltar +3
Atmosfera +16
Avstralija, Oceanija +26
Avstralija, Oceanija, Nova Zelandija - predstavitev +55
Avstralija - 7 datotek
Avstrija +33
Azija - 30 datotek
Azijski rekordi -5
Baltsko morje -3
Bela Krajina -6
Beneluks - 2 datoteki
Beneška Slovenija +6
Brazilija - naravne in kulturne zanimivosti +18
Britansko otočje - 2 datoteki
Celinske vode - pomen -7
Cikloni +13
Ciper +10
Češka, Slovaška - gospodarstvo +27
Čile +8
Demogeografija +17
Demografske spremembe +14
Dinarski svet v Sloveniji - 2 datoteki
Družbena geografija +7
Države +18
Ekonomska geografija - primarni sektor +12
Ekonomska geografija - sekundarni sektor +14
Energetika, industrija +14
Energetika, turizem, gozdarstvo, relief, vodovje, podnebje, kamnine +1
Evropa, neme karte držav, glavnih mest, rek, jezer in gorovij +2
Evropa - 34 datotek
Francija - 2 datoteki
Geološka obdobja +12
Geološki razvoj Zemlje - 2 datoteki
Geomorfologija - 2 datoteki
Geomorfološki procesi +11
Goričko - zanimivosti -8
Grčija +43
Havaji +43
Hidrogeografija +18
Indija - kastni sistem +14
Industrija - 3 datoteke
Irska +51
Islandija +18
Italija - 4 datoteke
Jugovzhodna Evropa - 3 datoteke
Južna Amerika - 3 datoteke
Južna Evropa - 6 datotek
Kamnine, preperevanje kamnin +10
Kamnine - 7 datotek
Kamnine v Sloveniji +18
Kenozoik +5
Klimatogeografija +3
Klimatska območja v Evropi -10
Kmetijstvo - 5 datotek
Kras +6
Kraški pojavi - 4 datoteke
Kraški relief - 4 datoteke
Latinska Amerika - 15 datotek
Ledeniški relief - 2 datoteki
Letni časi +2
Ljubljanska kotlina +8
Madžarska -12
Magmatske kamnine -11
Maribor +2
Matematična geografija -7
Monsunsko kroženje zraka -29
Morje +14
Naselja - 6 datotek
Nastanek in zgradba Zemlje -12
Nemčija - 3 datoteke
Obalni relief - 2 datoteki
Obpanonske pokrajine, zamejci +29
Oceanija +26
Ozračje, vreme in podnebje -4
Padavine +4
Panonska Slovenija -33
Pedogeografija, rastlinstvo, hidrogeografija +2
Pirenejski polotok -7
Planetarno kroženje zraka, nastanek vetrov +2
Podnebja in toplotni pasovi - 2 datoteki
Podnebje, prst, rastlinstvo - 2 datoteki
Podnebje - 13 datotek
Podnebni elementi +12
Podnebni pasovi, podnebja +7
Pohorje - vodovje +10
Pokrajine Slovenije +13
Polarna območja +12
Poljska - prebivalstvo +18
Poplave +11
Portugalska, Andora, Gibraltar +8
Površinske oblike +11
Prebivalstvo, naselja - 2 datoteki
Prebivalstvo - 10 datotek
Prebivalstvo v Ljubljani +3
Predalpska Slovenija - 2 datoteki
Preoblikovalni procesi na pobočjih -9
Pribaltske države +15
Primerjava skupne površine Afriških proti Azijskim puščavam +8
Primorski svet - 2 datoteki
Promet +26
Promet, turizem +18
Prst, rastlinstvo - 2 datoteki
Prst, rastlinstvo vodovje +16
Prst - 8 datotek
Puščave +21
Rastlinstvo - 5 datotek
Rečni ekosistem 0
Rečni relief - 2 datoteki
Relief, vreme, podnebje +21
Relief - 8 datotek
Rudarstvo -2
Sečoveljske soline +1
Segrevanje ozračja in temperatura -15
Severna Amerika - 12 datotek
Severna Evropa - 10 datotek
Sicilija in Islandija - razlike +15
Slovenija - regije - 4 datoteke
Slovenija - 13 datotek
Slovenske Gorice +4
Slovenske pokrajine - 2 datoteki
Slovensko prebivalstvo +8
Srednja Amerika +37
Srednja Evropa - 6 datotek
Sredogorje -1
Submediteranska Slovenija -7
Subpanonska Slovenija - 2 datoteki
Svet kot celota -7
Španija - 2 datoteki
Švica - prebivalstvo -19
Tajska -2
Tektonske plošče - slike +10
Toplotni pasovi, podnebni tipi - 5 datotek
Toplotni pasovi - 8 datotek
Topografija +13
Tornado +5
Tropski ciklon -5
Turizem +34
Učni načrt v gimnaziji +8
Uvod v geografijo - 4 datoteke
Velika Britanija +19
Vera +8
Vetrni relief +5
Vodovje - 9 datotek
Vreme, podnebje - 3 datoteke
Vulkanizem +13
Vzhodna Azija +15
Vzhodna Evropa - 3 datoteke
Vzhodna Evropa z Rusijo +6
ZDA - 2 datoteki
Zahodna Evropa - 5 datotek
Zamejci -12
Zastave držav Evropske unije -3
Zemlja, toplotni pasovi, Evropa +18
Zgradba Zemlje, endogene sile +15
Zgradba Zemlje, tektonika +14
Zgradba Zemlje, tektonika, gubanje, razlamljanje +43
Zgradba Zemlje, značilnosti njenega površja - 3 datoteke
Zunanji preoblikovalni procesi +10
Zunanji preoblikovalni procesi, preperevanje - 3 datoteke
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane