Snov, zapiski

 
1. letnik - 4 datoteke
2. letnik, celotna snov +171
9. razred - 2 datoteki
Aldehidi +39
Aldehidi, ketoni +4
Alkalijske kovine +22
Alkani, ogljikovodiki +4
Alkani - 2 datoteki
Alkoholi +67
Aluminij -7
Amoniak -4
Atom - 7 datotek
Dokazovanje elementov v organskih spojinah +8
Dušik, fosfor +6
Elektrokemija +3
Elektroliti - 3 datoteke
Elektroliza -8
Elementi, zmesi +1
Entalpija - 3 datoteke
Estri -15
Etrenje in estrenje -5
Formule - 2 datoteki
Galvanski člen - 3 datoteke
Goriva, energija +1
Halogeni elementi - 4 datoteke
Hitrost kemijske reakcije - 3 datoteke
Imenovanje elementov in binarnih snovi +24
Ionska vez - 2 datoteki
Ionski produkt vode -9
Izomerija -11
Karboksilne kisline - reakcije +19
Kavčuk +14
Kemijske reakcije - 4 datoteke
Kemijske vezi - 6 datotek
Kemijski elementi - 2 datoteki
Kemijsko računanje +13
Kemijsko ravnotežje - 2 datoteki
Kisikove organske spojine - 4 datoteke
Kisline, baze, redoks kemija +13
Kisline, baze - 3 datoteke
Kisline - 3 datoteke
Količinski odnosi +12
Kovine, nekovine +5
Kovine - 3 datoteke
Kristali - 5 datotek
Lipidi -13
Ločevanje zmesi - metode -6
Metan - pridobivanje -17
Molekule - 3 datoteke
Molekulske vezi +8
Monosaharidi +2
Natrij, kalij, magnezij, železo, kisik, aluminij -14
Nekovine, polkovine -25
Ogljik - 2 datoteki
Ogljikov dioksid, ogljikov oksid -9
Ogljikovi hidrati - 6 datotek
Ogljikovodiki, polimeri -10
Ogljikovodiki - 3 datoteke
Oksidacija in redukcija -16
Opozorilni znaki -13
Optična izomerija -2
Organska kemija - 4 datoteke
Organske reakcije - 2 datoteki
Organske snovi -1
Periodni sistem elementov - 8 datotek
Plini - 2 datoteki
Poimenovanje, vezi, trdne snovi, molekule -2
Pojmi - 2 datoteki
Polarna in nepolarna vez +6
Polonij -10
Popolna topnost kovin med seboj +3
Pufri -8
Raztapljanje - energijske spremembe -13
Raztopine - 3 datoteke
Redoks reakcije +14
Sadra -11
Skandij +1
Snov, atom, ionizacijska energija +1
Snov, metode ločevanja zmesi 0
Snovi, plini -11
Snovi, zmesi, spojine -11
Snovi - 3 datoteke
Splošna kemija - povzetek +6
Spojine halogenih elementov +1
Teorija trkov -10
Topnost 0
Trdne snovi - lastnosti, zgradba +8
Umetna gnojila 0
Urejanje kemijskih enačb +44
Uvod v kemijo - 2 datoteki
Voda -3
Zgradba atoma 0
Železo +2
Živila - shranjevanje in konzerviranje +5
Živo srebro +4
Žveplo - 2 datoteki
  • © Dijaški.net 2000-2019
  • Vse pravice pridržane