1. Domov
  2. Zbirka gradiv
  3. Biologija
  4. Testi, kontrolne naloge

Testi, kontrolne naloge

 
1. letnik - 4 datoteke
8. razred - 1. test +81
9. razred - 3 datoteke
Alge, mahovi, praprotnice, semenke - 3 datoteke
Celica, evolucija, ekologija, mikroskopiranje +46
Celica, genetika +33
Celica, klasifikacija - 2 datoteki
Celica, mikroskop, uvod v biologijo -15
Celica, ogrodje, spolni organi +8
Celica, tkiva, spolni organi - 9. razred +38
Celica, tkiva, telo +14
Celica - 10 datotek
Celični metabolizem -18
Cepljivke -23
Človeško telo - 3 datoteke
Čutila, razmnoževanje -6
Čutila - 3 datoteke
DNK +40
Delitev celice, dihotomni ključ -8
Delovanje enostavnih katalizatorjev, alkoholno vrenje +4
Dihala, prebavila +11
Dihala - 3 datoteke
Ekologija, prepoznavanje in uvrščanje živali v sistem -15
Ekologija - 3 datoteke
Ekosistem +17
Encimi -12
Encimi, ATP, celično dihanje, vrenje -5
Encimi, fotosinteza, celično dihanje +2
Encimi, izločala, hormonalna regulacija - 2 datoteki
Evolucija - 2 datoteki
Fotosinteza, celica, klasifikacija -1
Fotosinteza, nastajanje škroba +1
Fotosinteza - 2 datoteki
Genetika -7
Gibala, krvozžlje, dihala, prebavila, izločala -5
Golosemenke -13
Gozd +5
Hormonalne žleze -27
Humana genetika - 2 datoteki
Izločala -9
Izločala, krvožilje -12
Izvor, transport, ATP, encimi, metabolizem -4
Kako merimo -3
Kako merimo, sladke raztopine, barvne reakcije, energijska vrednost živil - 5 datotek
Kiti +3
Klasifikacija, razvojna teorija, virusi, prokarionti +3
Klasifikacija - 4 datoteke
Kraljestvo rastlin +8
Kritosemenke, praživali, kolobarniki - 3 datoteke
Krvožilje, dihala, prebavila, izločala - 2 datoteki
Krvožilje, koža - 3 datoteke
Krvožilje - 2 datoteki
Lastnosti živega, kraljestva organizmov, mikroskop -7
Lastnosti živega, mikroskopiranje, kraljestva organizmov -9
Lišaji -5
Mahovi - delovni list 0
Mendelska genetika +8
Mikroskopiranje, aktivnost celične membrane, razmerje med difuzijo in velikostjo celice - 3 datoteke
Mikroskopiranje, celica +2
Mikroskopiranje enoceličarjev - 4 datoteke
Mišičje, prebavila, izločala +10
Mitoza - 4 datoteke
Mnogočlenarji +12
Mnogočlenarji, maločlenarji +4
Molekularna genetika +4
Morfologija, sisitematika in razmnoževanje mahov, praprotnic - 2 datoteki
Morje +7
Naravoslovje +16
Nauk o človeku +10
Nečlenarji +6
Obtočila - 5 datotek
Oko - delovni list +15
Okostje - nema karta +9
Organske spojine, tkiva, ogrodje 0
Patologija -7
Pijavke -3
Plazilci +9
Populacijska genetika +14
Praživali, evolucija, alge, mahovi, glive -2
Praživali, spužve, nečlenarji +5
Prebavila, izločala, mišičje, dihala, krvozilje - 4 datoteke
Prebavila - 3 datoteke
Prehajanje snovi skozi membrano, celični cikel, ATP, encimi, vrenje, celično dihanje +11
Prehranjevanje, presnova +8
Prepoznavanje in uvrščanje živali v sistem +6
Primerjava strukture in funkcije -3
Ptice - delovni list +8
Rastline, alge -3
Rastline, praživali, spužve -1
Rastline - 5 datotek
Rastlinski sistem +8
Razmnoževanje, živčevje +2
Razmnoževanje, živčevje, osmoza -1
Razmnoževanje in razvoj zarodka človeka -2
Razmoževanje +4
Razširjenost mikroorganizmov, mikrobiološke tehnike, antibiogram - 2 datoteki
Semenke, praživali, nečlenarji +5
Sistematika - 2 datoteki
Spolni organi +2
Strunarji -1
Strunarji, pomen rastlin, zgradba steljčnic in brstnic, alge -1
Tkiva, organi, organski sistemi +2
Transport, ATP, encimi, metabolizem - 3 datoteke
Virusi, bakterije, rastline -6
Virusi, prokarionti, razvojna teorija, klasifikacija -5
Zdrava prehrana - 2 datoteki
Zrak - delovni list -2
Živalski sistem - 5 datotek
Živčevje +73
Življensko okolje -9
  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane