Poklicna matura

Gastronomija in turizem s podjetništvom

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Gastronomija in turizem s podjetništvom - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 / 47 59 73 87
2020 / 47 59 73 87
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane