Si želiš zaposlitev takoj po študiju? Te mika višja plača? Izberi študij na višji strokovni šoli

Študent višje strokovne šole v dveh letih študija pridobi uporabno strokovno znanje, utemeljeno na praktičnem izobraževanju v podjetjih, kjer je omogočen neposreden stik z delodajalci. Višješolski študijski programi so izrazito praktično naravnani, diplomante pa usposobijo za takojšnje delo v podjetju.

Diplomanti višjih strokovnih šol so bolje zaposljivi od povprečja zaposljivosti v Sloveniji1. Diplomanti višjih strokovnih šol imajo v povprečju od 14,6 do 22,5 % višjo povprečno mesečno bruto plačo od zaposlenih s srednješolsko izobrazbo2. Si še vedno v dilemi?

ALI IMAM POGOJE ZA VPIS?

V višješolske programe, se lahko vpišeš, če imaš opravljeno:

 • splošno ali poklicno maturo ALI
 • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, če imaš 3 leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika

S pomočjo interaktivnega iskalnika po študijskih programih in krajih izberi najustreznejši študij zase na spletišču Skupnosti VSŠ: https://studenti.skupnost-vss.si/ in skupaj z nami ciljaj višje!

Vpis na višjo strokovno šolo

 • 1. PRIJAVNI ROK: od 20. februarja do 17. marca 2023
 • 2. PRIJAVNI ROK: od 25. avgusta do 31. avgusta 2023
Vabljen/a na informativne dneve, ki bodo na višjih strokovnih šolah potekali v petek, 17. februarja, in v soboto, 18. februarja 2022!

 

Več informacij o študiju na višjih strokovnih šolah poišči na: www.skupnost-vss.si. Spremljaj nas tudi na FACEBOOKU: @skupnost.vss

 

1Vir: Zavod RS za zaposlovanje.

2Vir: Statistični urad RS.

Naročnik objave: Skupnost Višjih strokovnih šol

Likovni in literarni natečaj Moj cajt – moja izbira

Center za mlade Domžale razpisuje likovni in literarni natečaj Moj cajt – moja izbira, katerega tema je hobi in prosti čas.

“Kaj rad/a počneš v prostem času? Kaj te veseli in navdušuje? Brez česa si ne predstavljaš življenja?” pozivajo v Centru za mlade Domžale in vabijo, da svoja dela oddate vse do 12. aprila 2023.

En udeleženec, dve deli

Svoja dela lahko oddate v različnih likovnih tehnikah ali pa literarnih žanrih. Ob prijavi se namreč umestite v eno od dveh kategorij (likovna dela ali literarna dela)  ter se umestite tudi v eno od treh starostnih skupin.

Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ enim delom v vsaki kategoriji (skupaj največ 2 deli), vsa prejeta dela pa bo pregledala strokovna komisija.

Možnost prijave in oddaje del

Dela pošljite ali osebno prinesite na naslov: Center za mlade Domžale, Ljubljanska 58, p.p. 99, 1230 Domžale, s pripisom »Za natečaj«. Literarna dela pa lahko oddate tudi po elektronski pošti (pdf oblika) na foto@czm-domzale.si s pripisom »Za natečaj«.

Izbrana dela bodo razstavljena v prostorih Centra za mlade Domžale, Ljubljanska c. 58, Domžale (Domžalski dom).

Več informacij najdeš na tej povezavi.

Od družboslovja do računalništva

Na Fakulteti za informacijske študije (FIŠ) do veščin za poklice prihodnosti – zdaj tudi z možnostjo udeležbe na predavanjih in vajah iz udobja svojega doma.

FIŠ  je prva in edina javna fakulteta v Novem mestu, ki nudi tako brezplačen redni študij kot tudi izredni študij s področja računalništva in spletnih tehnologij, informatike, podatkovnih znanosti ter  kibernetske varnosti.

Ne spreglejte! Študenti FIŠ vseh študijskih programov lahko sodelujejo tudi virtualno. Videokonferenčna oprema in pametne table omogočajo, da vsak sam izbere, ali se bo predavanj in vaj udeležil v živo v Novem mestu, ali prek spleta od koderkoli v Sloveniji ali tujini.

 

Vsi študijski programi izobražujejo za poklice prihodnosti. Pogled na trg dela kaže pomanjkanje inženirjev s področja računalništva, informatikov ter podatkovnih analitikov. Diplomanti FIŠ zato hitro najdejo zaposlitev v gospodarstvu, javni upravi ali pa ustanovijo svoje podjetje.

Na prvi, dodiplomski, stopnji FIŠ ponuja izobraževanje na dveh področjih.

Bolj družboslovno usmerjeni lahko povezujejo družboslovne in poslovne vsebine z informatičnimi v študijskem programu Informatika v sodobni družbi, ki povezuje informacijska, poslovna in družboslovna znanja, kar diplomantom omogoča zaposlitev v široki paleti različnih delovnih mest. Nudi namreč nepogrešljivo  znanje, kako informacijske rešitve primerno vpeljati in vzdrževati v vseh vrstah organizacij, saj njegovi diplomanti obvladajo tako tehološke kot družbene in poslovne veščine.

Predvsem razvojno in programersko pa je usmerjen študijski program Računalništvo in spletne tehnologije. V tem visokošolskem strokovnem študijskem programu tako izobražujejo kadre za poklice, kot so razvijalec in analitik programske opreme, razvijalec spletnih rešitev, upravljalec podatkovnih baz.

Za oba študijska programa je v študijskem letu 2023/2024 na voljo brezplačen redni študij, možno pa ju je opravljati tudi izredno.  Brezplačna sta tudi za redno zaposlene, saj se lahko redno vpišejo vsi, ki na tej stopnji študija še niso ponavljali letnika ali zamenjali študijskega programa.

Redne analize, ki jih opravlja fakulteta, kažejo, da je večina njihovih diplomantov ob zaključku študija že zaposlenih ali pa zaposlitev dobijo kmalu po končanem študiju. Veliko je tudi povpraševanja različnih podjetij po študentih neposredno na fakulteto – tako preko kariernega centra kot tudi neposredno pri predavateljih – kar dodatno potrjuje veliko potrebo po kadrih, ki jih v okviru študijskih programov izobrazi FIŠ.

K odličnim zaposlitvenim možnostim diplomantov FIŠ prispevajo zaposleni in sodelavci fakultete, ki so kombinacija vrhunskih strokovnjakov iz prakse in mednarodno uveljavljenih raziskovalcev, z objavami v najvišje rangiranih mednarodnih revijah in vodenjem mednarodnih raziskovalnih ter razvojni projektov.

FIŠ je vključena v konzorcij HPC RIVR, pri čemer je njen superračunalnik Trdina del najzmogljivejše superračunalniške infrastrukture v Sloveniji. Zainteresirani študenti imajo tako tudi možnost dostopa do pridobivanja praktičnih znanj s področja superračunalništva na najboljši opremi.

Študij je mogoče na FIŠ tudi nadaljevati – tudi vse do doktorata. Oba dodiplomska študijska programa imata svoji istoimenski nadaljevanji tudi na magistrski stopnji, ki se jima pridružujejo še magistrski programi Podatkovne znanosti, Kibernetska varnost in Poslovna informatika.

Posamezne študijske programe lahko podrobneje spoznate na spletni strani fakultete. Od ustanovitve leta 2008 do danes se fakulteta lahko pohvali z dobrim sodelovanjem z regionalnim gospodarstvom, odličnimi raziskovalnimi projekti in več generacijami uspešnih in zadovoljnih diplomantov.

Prvi prijavni rok za vse dodiplomske študijske programe je že odprt in bo trajal do 20. marca 2023. Za več informacij lahko fakulteto osebno obiščete, ali pa jim pišete na vpis@fis.unm.si ali pokličete na številko 07 37 37 870.

 

Naročnik objave: FIŠ UNM

Razpis za vpis v dijaške domove

Skupaj z razpisom za vpis v srednje šole in poklicno izobraževanje je izšel tudi razpis za vpis v dijaške domove.

V dijaške domove se lahko vpišejo dijaki, vajenci ali študenti višjih strokovnih šol, na prosta mesta pa tudi študenti visokošolskih zavodov.

Prva prijava do 21. junija 2023

Kandidati, ki želijo v šolskem letu 2023/2024 bivati v dijaškem domu, bodo morali do 21. junija 2023 dijaškemu domu, za katerega so se odločili, poslali izpolnjeno prijavnico za sprejem v dijaški dom. Ta bo  na voljo v dijaških domovih ter na spletnih straneh portala gov.si in e-uprava.

O morebitnih omejitvah vpisa bodo kandidati obveščeni med 3. in 7. julijem 2023.

Kater dijaški dom izbrati?

Seznam dijaških domov lahko najdete na tej povezavi, ne zamudite pa tudi informativnih dni, ko bo možen ogled nastavitev.

Dijaki oziroma njihovi starši za nastanitev in prehrano v dijaškem domu plačujejo mesečno oskrbnino. Za družine z več dijaki je možna subvencija oskrbnine.

Drzni si uPRAVljaTI prihodnost!

Te zanima študij družboslovja in si želiš pridobiti različna znanja s področij uprave, prava, ekonomije, informatike in organizacije?

Študij na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani združuje vsa ta področja v okviru sodobnih in zanimivih študijskih programov. Po zaključenem študiju boš imel raznovrstna znanja, ki ti bodo omogočala možnost zaposlitve tako v javnem sektorju ali v gospodarstvu, v Sloveniji ali tujini.

Na Fakulteti za upravo lahko izbiraš med tremi študijskimi programi 1. stopnje:

Program zagotavlja teoretična, metodološka in raziskovalna znanja, potrebna za nadaljevanje študija na drugi stopnji, hkrati pa praktična znanja ter usposobljenost za takojšne delo v praksi.

Diplomant te smeri je strokovnjak, ki zna uspešno samostojno opravljati raziskovalno, strokovno ali vodstveno delo tudi na najzahtevnejših delovnih mestih.

Po zaključenem študiju se lahko diplomanti zaposlijo v javni in poslovni upravi ter v zasebnih podjetjih, še zlasti tistih, ki veliko sodelujejo z javnim sektorjem.

V drugem letniku študenti izbirajo med dvema smerema študija SPLOŠNA SMER in UPRAVLJANJE V EVROPSKI UNIJI.

Splošno smer izberejo študenti, ki jih upravljanje v javnem sektorju zanima iz širše perspektive. Študenti tekom študija pridobijo potrebna znanja iz javnih politik, različnih tehnik upravljanja, pravne sisteme, komunikacijske strategije in raziskovalne metode.  

Smer Upravljanje v Evropski uniji pa je namenjena tistim študentom, ki jih zanima delovanje Evropske unije. Študij na tej smeri namreč omogoča zaposlitev v institucijah Evropske unije, v katerih ima Slovenija zaradi prostih kvot še precej odprtih možnosti. Študij je obogaten z intenzivnimi tečaji oz. moduli za pripravo na izpit EPSO, s strokovnimi posveti, znanstvenimi konferencami in okroglimi mizami na temo EU. S pridobljenim znanjem in kompetencami diplomanti enakovredno kandidirajo na selekcijskih postopkih za delovna mesta s kandidati iz ostalih držav članic in uspešno opravljajo delovne obveznosti.

Študijski program Uprava je izrazito praktično naravnan in predstavlja odlično izbiro, za tiste, ki si želite pridobiti potrebne veščine in kompetence za delo v javni ali poslovni upravi. Študij na tem programu vam zagotavlja znanje in spretnosti, potrebne za razumevanje kompleksnosti različnih državnih, javnih in zasebnih organizacij ter njihovih procesov in interakcije s strankami  ter drugimi poslovnimi partnerji. Med študijem boste spoznali javne politike, tehnike upravljanja, proračun, pravne sisteme, komunikacijske strategije, raziskovalne metode itd. Ob vpisu v 3. letnik je možno izbirati med dvema smerema: Javna uprava in Poslovna uprava.

Smer Javna uprava je primerna za študente, ki jih zanima delovanje javne uprave, državne uprave ali neprofitnih organizacij. Študenti pridobijo znanje in spretnosti, potrebne za razumevanje kompleksnosti različnih organizacij, njihovih procesov in njihove interakcije z državljani in drugimi zainteresiranimi strankami. Spoznavajo javne politike, tehnike upravljanja, proračun, pravne sisteme, komunikacijske strategije, raziskovalne metode itd. Študenti bodo razumeli, ne samo različne vidike javne službe in njihovega upravljanja, ampak bodo pridobili tudi potrebne kompetence za delo na tem področju.

Smer Poslovna uprava je odlična izbira za tiste, ki želijo globlje razumeti način delovanja podjetij in različna področja v njih. S študijem študenti pridobijo kompetence na področjih, kot so finance, računovodstvo, trženje, strategija in poslovanje. Po diplomi lahko izbirajo med različnimi kariernimi potmi, kot so poslovodno svetovanje, korporativne finance, podjetništvo, itd. S pridobljenimi znanji in veščinami so diplomanti te smeri dobro pripravljeni za začetek svoje karierne poti tudi v gospodarstvu ali svojem podjetju.

Upravna informatika je interdisciplinarni univerzitetni študijski program Fakultete za upravo in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Študentom omogoča pridobitev kombinacije interdisciplinarnih znanj s področja upravnih in informacijskih znanosti. S tako kombinacijo znanj študenti pridobijo ustrezne kompetence za poglobljeno razumevanje procesov upravljanja, vodenja in menedžmenta, njihovo kritično analizo in razvoj informacijskih rešitev, ki bi bili osnova za njihovo boljše izvajanje.

Diplomanti programa so sposobni razvijati in vzdrževati celovite informacijske rešitve, tako informacijske sisteme kot tudi potrebno strojno in programsko opremo. Študijski program izobražuje sodobne strokovnjake s področja upravne informatike, ki se bodo sposobni vključiti v delo na področju javne uprave, javnega sektorja ali v gospodarstvu tako doma kakor tudi v Evropski uniji.

ZAKAJ IZBRATI ŠTUDIJ NA FAKULTETI ZA UPRAVO?

 • Ker pridobiš sodobna, praktična in uporabna znanja.
 • Ker prijazni urniki študentom omogočajo čas za vzporedni razvoj kariere, šport, hobije ….
 • Ker smo tesno povezana skupnost študentov in profesorjev, delamo timsko in v majhnih skupinah.
 • Ker pri nas študenti niso le številke.

Drzni si in naredi korak v (u)pravo smer!

 

Naročnik objave: FU UL

Kako izbrati pravo šolo?

Izbire za nadaljevanje šolanja je veliko. Že veste kaj boste izbrali?

Nobena izbira zagotovo ni napačna, ampak nabor programov, ki so na voljo lahko postane obremenjujoč. Lahko namreč izbirate med splošnimimi programi na številnih gimnazijah, ali pa poklicnim izobraževanjem, ki vam ne nudi tolikšne širine, nudi pa večjo specializacijo.

Formalne zahteve

Najprej seveda preverite, kakšne so formalne zahteve za vpis na posamezno šolo. Preglejte programe, ki jih šola ponuja, ter priložnosti in način učenja, ki jih ponuja, npr. do katere mere uporabljajo moderne tehnologije pri pouku.

Je okolje vzpodbudno?

Preverite mnenja bivših dijakov in ocene posameznih institucij – so usmerjene v podporo dijakov (komunikacija dijak-učitelj), ponujajo priložnost tudi za osebnostno rast, podpirajo različne ideje, so usmerjene tudi v uspeh dijakov izven šolski klopi? Ter seveda, je okolje vam prijetno - se boste dobro počutili v prostorih šole?

Ne izberemo samo šole, ampak tudi ‘dodatno ponudbo’

Ob raziskovanju srednje šole za vpis je namreč veliko kandidatov pozornih na samo lokacijo ter program šole. Toda to naj ne bodo vaša edina merila. Vsaka šola namreč poleg obveznega šolskega programa ponuja tudi različne dejavnosti, izlete, aktivnosti, dodatna izboraževanja, povezovanja, ipd., ki so lahko dobrodošla na vaši izobraževalni poti.

Kam po zaključku?

Preverite tudi, kakšne uspehe šola (in njeni dijaki) dosegajo pri zaključnih izpiti ali maturi, kam (na katere fakultete) se dijaki vpisujejo po zaključku izbrane šole, ter ostale statistike, ki nakazujejo, kako se šolanje na posamezni šoli lahko obrestuje na vaši nadaljni poti.

Informativni dnevi

Informativni dnevi nudijo odlično priložnost za spoznavanje posamezne šole. Vsekakor pa nudijo tudi vpogled v ne-šolski element vaših prihodnjih štirih let. V srednji šoli boste namreč spoznali veliko novih prijateljev, ter svoj čas posvetili tudi novim dejavnostim, ki bodo vplivale na vašo bodočo kariero.

Ne zamudite letošnjih informativnih dni, ki sta predvidena že naslednji teden:

 • petek, 17. februar 2023, ob 9.00 in 15.00
 • sobota, 18. februar 2023, ob 9.00

Prihodnost potrebuje inženirje

Študij na fakulteti z dolgoletno tradicijo in sodobnimi programi zagotavlja dobre zaposlitvene možnosti.

Svet okrog nas se razvija z neverjetno hitrostjo. Skoraj vsak dan slišimo za nove tehnologije, kot so umetna inteligenca, masovni podatki, 5G in internet stvari. Prihodnost napoveduje le še bolj pospešen in napreden razvoj ter s tem tudi velike izzive na vsakem koraku. Poleg tega tehnologija spreminja načine opravljanja dela in ustvarja delovna mesta, ki zahtevajo nova znanja. Da bomo vsem tem izzivom kos, potrebujemo dovolj kvalitetno in primerno izobraženega kadra, med katerimi so najpomembnejši zagotovo dobri inženirji.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (FERI) je mednarodno prepoznavna izobraževalna in raziskovalna fakulteta, ki pokriva področja elektrotehnike, računalništva, informatike, medijskih komunikacij, telekomunikacij in mehatronike. Primerna kombinacija temeljnih inženirskih znanj ter praktičnih znanj iz ožjega področja stroke, kakor tudi sposobnost integracije znanj iz drugih področij, zagotavlja diplomantom znanje za reševanje kompleksnih inženirskih nalog.

Univerzitetni študijski programi

 • Elektrotehnika
 • Informatika in podatkovne tehnologije
 • Medijske komunikacije
 • Mehatronika
 • Računalništvo in informacijske tehnologije
 • Telekomunikacije

Visokošolski strokovni študijski programi

 • Elektrotehnika
 • Informatika in tehnologije komuniciranja
 • Mehatronika
 • Računalništvo in informacijske tehnologije

Napoveduje se, da bodo mehanizacija, digitalizacija in umetna inteligenca v prihodnjih letih prevzemale vse več ponavljajočih se standardiziranih delovnih procesov. Čeprav bi si mislili, da nas bodo »stroji« v prihodnosti izpodrinili, pa je dejstvo, da bo tudi njih moral nekdo izdelati, programirati, upravljati itd. in strokovnjaki za to, so med najbolj perspektivnimi poklicnimi skupinami. Da bodo potrebe po kadrih, ki jih izobražujejo na FERI velike, napoveduje tudi raziskava Poklicni barometer.

 

Večina študentov pridobiva izkušnje že v času svojega študija, saj fakulteta omogoča vključevanje v raziskovalno delo laboratorijev, kjer se študenti srečajo s svojimi prvimi raziskovalnimi izzivi. Z vključitvijo v delo raziskovalnih skupin lahko namreč pridobivajo znanja in izkušnje ob pomoči izkušenih raziskovalcev, kar jim omogoča uspešno ter kakovostno delo tudi za prihodnost.

Več informacij najdeš na spletni strani PRIDI NA FERI!

 

Naročnik obajave: FERI UM

Rokovnik za vpis v srednje šole 2023/2024

Ste že preverili, kateri so tisti datumi, ki jih ob letošnjem vpisu ne smete spregledati?

Rokovnik za vpis v nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje in gimnazije 2023/2024 je namreč že na voljo.

Razpis za vpis je izšel v sredini januarja, naslednja postaja na vlaku v srednjo šolo pa sta informativna dneva, ki bosta letos potekala 17. in 18. februarja na izbranih srednjih šolah.

Prva prijava za vpis

Rok za prijavo za vpis v 1. letnik srednje šole je do 3. aprila 2023, prva objava stanja prijav za vpis pa vas čaka že 7. aprila. Do 24. aprila je nato čas ze prenos prijav na drugo šolo.

Do 24. maja bodo srednje šole kandidate obvestile o omejitvah vpisa, nato pa 16. in 21. junijem že vpisovale sprejete v 1. krogu izbirnega postopka.

2. krog izbirnega postopka

23. junija poteče rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka, 29. junija pa objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka. 30. junija nato poteka vpis za sprejete v 2. krogu izbirnega postopka

Vse datume lahko spremljate tudi v spletnem rokovniku.

Spletni rokovnik pa ponuja tudi vse informacije in pomembne datume za vpis:

 • v poklicnotehniško izobraževanje 2023/2024
 • v maturitetni tečaj in poklicne tečaje 2023/2024

Srečno pri izbiri in vpisu!

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane