Kako pa ti vidiš družbo na visokih profilih?

Prijavi se na foto delavnico s Cheryl Dunn! Oddaj svoj portfolio in se poteguj za eno od desetih mest v ekipi, ki bo sodelovala v fotografski akciji z naslovom "Pij drugače". Sodelujoče bo izmed vseh prijavljenih izbrala tudi Cheryl Dunn.

Pretirano in neodgovorno uživanje alkohola pušča sledi, takšne in drugačne. S fotografskim projekt bo s pomočjo mladih fotografov pod mentorstvom Cheryl Dunn, ameriške konceptualne fotografinje, skozi fotografski objektiv lovil prostorske vplive prekomernega pitja alkoholnih pijač. Cilj delavnice je priprava gradiva za razstavo "Pij drugače", ki bo v mesecu decembru gostovala v Galeriji Fotografiji.

Prijave so odprte za ljubiteljske in profesionalne fotografe s kreativno žilico in občutkom za konceptualno fotografijo. Izpolnjeno prijavnico skupaj s portfelijem skompresiraj v mapo, ki jo shraniš kot svoje ime in priimek, pošlji na elektronski naslov info@galerijafotografija.si najkasneje do sobote 2. oktobra 2015.

Več na GalerijaFotografija.si in Radler.si.

8. LiT natečaj

Ponovno je z 8. LiT natečajem čas, da se aktiviraš in pokažeš vso svojo kreativnost. Poglej si razglas in sodeluj s svojim izdelkom!

Glavna nagrada tokratnega natečaja so Dijaški abonmaji SNG Drama Ljubljana, ki obsegajo štiri predstave na velikem odru in predstavo ali drugi dogodek po izbiri.

Sodeluj in bodi LiT tudi ti!

Drugi rok za vpis v dodiplomski študij 2015/2016

Odvija se drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2015/2016. Razpisanih je 8450 vpisnih mest, natančneje 5290 za redni in 3160 mest za izredni študij. Prijavo na razpisana prosta mesta je mogoče oddali vse do 28. avgusta, seveda v elektronski obliki preko spletnega portala EVŠ.

Prijavijo se lahko tisti kandidati, ki v prvem roku niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi izbranih študijskih programov ter tisti, ki prve prijave niso oddali. Lahko pa se prijavijo tudi že sprejeti v prvem krogu, če imajo za to upravičen razlog.

Rezultati drugega roka izbirnega postopka bodo znani do 24. septembra, vpis za sprejete v drugem prijavnem roku pa bo v zadnjem tednu v septembru.

Jesenski rok mature 2015

Pričel se je jesenski rok mature 2015. Na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah bodo maturantje na prvi dan jesenskega izpitnega roka splošne in poklicne mature opravljali pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.

Splošno bo v jesenskem roku opravljalo 1813 kandidatov. V okviru šestih dni bodo opravljali pisne izpite iz 31 različnih predmetov, za ustne izpite pa bosta na voljo še dva dodatna dneva.

Poklicno maturo pa bo opravljalo skoraj dvakrat toliko kandidatov kot splošno, natančeneje 3394. Na 146 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih bodo od danes pa vse do 2. septembra opravljali maturitetne izpite iz vseh štirih predmetov poklicne mature.

Šole bodo kandidate na poklicni maturi z rezultati seznanile 7. septembra, teden dni kasneje pa bodo o rezultatih obveščeni še kandidati na splošni maturi. Ti bodo do rezultatov preko spleta lahko dostopali že zgoraj zjutraj preko spletne strani RIC.

Oglejte si še maturitetna koledarčka za splošno maturo ter poklicno maturo, da vam kateri datum ne uide!

Delavnica Matura '15 iz slovenščine

MKLJ Vas zdaj še čaka jesenski rok mature? Zvišujete ali popravljate svojo oceno iz znanja slovenščine?

Veste, kako napisati esej? Kako se lotiti pisanja razpravljalnega eseja? Kako pa veste, da niste zapisali razlagalnega eseja? Razumete, kako upoštevati slovenski pravopis? Znate pojasniti, zakaj ste oziroma zakaj niste naredili vejice?


V Knjižnici Bežigrad v Ljubljani so za vas pripravili delavnico, na kateri boste lahko ponovili, obnovili ali pridobili omenjena znanja. Z vami bo profesorica slovenščine, zaposlena na gimnaziji.

Delavnica bo potekala v ponedeljek, 17. avgusta, in v sredo, 19. avgusta. Prične se ob 18. uri.

Več informacij...

Lepo vabljeni!

Anketa o Dijaški.net

Ekipa Dijaski.net je za vas sestavila anketo, v kateri želimo izvedeti kakšna se vam zdi stran, kaj bi bilo potrebno izboljšati, dodati ali spremeniti, ter jo s tem narediti bolj prijazno vam in vaši uporabi.

Povezava do ankete

Prvih 25, ki bo rešilo anketo pa dobi tudi praktične nagrade, zato ne pozabite na koncu pustiti tudi svojega e-maila!

Hvala vsem, ki si boste vzeli 5 minut časa.

Štipendije za deficitarne poklice v 2015/2016

Z novim šolskim letom bodo dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih na voljo štipendije za deficitarne poklice, s katerimi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije želi spodbujati vpise na programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Ob izpolnjevanju pogojev bo štipendije mogoče pridobiti za srednje poklicno in tehniško izobraževanje na programih s področja računalništva, strojništva, elektrotehnike, kemije, pa tudi na področju gostinstva in drugih programih, objavljenih v tabeli deficitarnih poklicev.

Skupna višina razpisanih sredstev za šolsko leto 2015/2016 omogoča dodelitev do 1.000 štipendij, posamezna štipendija za deficitarne poklice pa znaša 100€ mesečno.

Štipendijo za deficitarne poklice je tudi možno združevati z nekaterimi štipendijami, kot so državna, Zoisova in drugime štipendijame, ni pa združljiva s kadrovsko štipendijo.

Vloga za prijavo na razpis bo objavljena 24. avgusta 2015 ob 9:00 uri na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, možno pa jo bo tudi osebno prevzeti na Javnem skladu. Na razpis pa se bo nato mogoče prijaviti do porabe sredstev oziroma do zaključka razpisa, ki bo 30. oktobra 2015.

Besedilo razpisa

Rezultati spomladanskega roka mature 2015

Po objavi rezultatov spomladanskega roka splošne in poklicne mature 2015 je čas za podrobno analizo v številkah, tabelah in grafih.

Splošne mature se je udeležilo 7.030 kandidatov, ki so na 84 šolah po Sloveniji so opravljali maturo iz 35 predmetov. 1.118 zunanjih ocenjevalcev je ocenilo 75.321 izptnih pol. Na srednjih šolah so izvedli 22.642 ustnih izpitov. Priznanih je bilo 14.780 ocenjenih seminarskih nalog, laboratorijskih vaj oziroma projektnih in raziskovalnih nalog. Maturo je opravilo 89,7%, kar je največji delež od začetka izvajanja mature. 320 maturantov je na splošni maturi dosegli od 30 do 34 točk, 16 izmed njih pa jih je doseglo maksimalno število točk (34 točk).

Poklicne mature pa se je udeležilo 8.086 kandidatov, od tega 6.621 dijakov in 1.465 ostalih, ki so opravljali izpite na 152 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih. Maturo je uspešno opravilo 89,9% kandidatk in kandidatov, 56 izmed njih pa je doseglo najvišji možni uspeh, 22 ali 23 točk.

Več informacij pa je na voljo v gradivu, ki so ga pripravili na Državnem izpitnem centru (RIC-u).

Zoisove štipendije 2015/2016

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil Razpis za dodelitev in Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij za šolsko in študijsko leto 2015/2016. Roka za oddajo vlog sta za dijake 4. september 2015 in za študente 7. oktober 2015.

Več informacij o razpisu za dodelitev ter o pozivu za nadaljne prejemanje.

Opozorilo pa velja za vse štipendiste, ki jim je bila Zoisova štipendija podeljena po ZŠtip-1, torej v šolskem oziroma študijskem letu 2014/2015, in bodo letos prvič oddali vlogo za nadaljne prejemanje. Veljajo drugačna pravila, tudi roki za oddajo vlog so drugačni. Več informacij...

Izbirni postopek za vpis v srednje šole za 2015/2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je predstavilo številke izbirnega postopka za vpis v srednje šole za šolsko leto 2015/2016, natančneje v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazije.

Skupaj se je na 23.541 razpisnih mest prijavilo 19.160 kandidatk in kandidatov, od tega v programe nižjega poklicnega izobraževanja 412, srednjega poklicnega izobraževanja 3.837, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja 8.153 in 6.758 v programe gimnazij.

V programe z omejenim vpisom je bilo na 4.083 razpisanih mest v 1. krogu prijavljenih 5.067 kandidatov. V 2. krogu je bilo razpisanih mest z omejitvijo vpisa 422.

Po prvem krogu se je do 19. junija 2015 vpisalo skupaj 17.307 kandidatov, malo več kot 90%. V drugem krogu pa se izmed 916-ih prijavljenim le 10-im ni uspelo vpisati na nobeno izmed šol. Na šolah je še 644 prijavljenih kandidatov, ki se iz različnih razlogov še niso vpisali. Ali niso še uspešno zaključili osnovne šole ali so spremenili svoj namen.

Število še prostih mest za vpis v 1. letnik bo znan najkasneje 3. julija 2015 in bo objavljen na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Kandidati se lahko na še prosta mesta vpišejo do 31. avgusta 2015.

Objava MIZS
  • © Dijaški.net 2000-2019
  • Vse pravice pridržane