Študij na Biotehniški fakulteti - vede o življenju ponujajo znanje za reševanje aktualnih vprašanj v družbi

Biotehniška fakulteta je pedagoško raziskovalna ustanova s področja ved o življenju, ki v procesu visokošolskega izobraževanja na vseh treh bolonjskih stopnjah študija ponuja znanje številnih področij, in sicer agronomije, biologije, biotehnologije, gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov, krajinske arhitekture, lesarstva, mikrobiologije, zootehnike ter živilstva in prehrane. Uspehi študentov v slovenskem in mednarodnem prostoru kažejo na pedagoško in raziskovalno odličnost, ki je povezana tudi z izobraževanjem študentov o kariernih poteh, med drugim o poslovnih priložnostih in možnostih financiranja oziroma uresničevanja dobrih poslovnih idej.

Poslanstvo fakultete je ustvarjanje in ohranjanje vrhunskih znanj s področij bioloških in biotehniških ved ter krajinske arhitekture. Prav tako je poslanstvo fakultete posredovanje teh znanj družbi v procesu izobraževanja in raziskovanja, kot tudi prenos znanja in tehnologij v prakso.

Naloga fakultete je vzgojiti kompetentne posameznike za področja ved o življenju, zato so vsi študijski programi na Biotehniški fakulteti tesno povezani s praktičnim delom ter terenskimi in laboratorijskimi vajami. Le vrhunski raziskovalci in strokovnjaki bodo lahko verodostojno iskali odgovore na vprašanja, s katerimi se družba sooča danes, oziroma se bo z njimi srečala v prihodnje.

Biotehniška fakulteta je organizirana na različnih lokacijah v Ljubljani pod Rožnikom in na Rodici pri Domžalah. Raziskovalni centri in poskusna polja fakultete pa so na Krumperku, v Logatcu in na drugih lokacijah po Sloveniji, ki jih odlikuje značilno mirno, zeleno okolje in neposreden stik z naravo.

Na 1. bolonjski stopnji se na fakulteti izvajajo štirje visokošolski študijski programi:

Sočasno se izvaja tudi  devet univerzitetnih študijskih programov:

Raznolikost študijskih programov omogoča izrazito interdisciplinaren pristop ter odlične predavatelje na številnih izbirnih predmetih. Delo v manjših skupinah je še ena prednost, ki jo redno izpostavijo študentje in alumni Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Prehod iz srednje šole na fakulteto za številne posameznike predstavlja velik izziv, zato je na Biotehniški fakulteti organizirano tutorstvo, v okviru katerega študentom, s poudarkom na študentih novincih in tujih študentih, nudijo pomoč študenti višjih letnikov ter učitelji mentorji.

Vedno večja mednarodna vpetost fakultete omogoča študentom, da del rednih študijskih obveznosti opravijo na več kot 160 tujih univerzah. Preko različnih aktivnosti in delavnic se na fakulteti spodbuja študente, da nova znanja in izkušnje iščejo tudi v okviru mednarodnih izmenjav z namenom študija, raziskovanja in praktičnega usposabljanja.

Te zanima študij ved o življenju, študij na področjih, ki se dotikajo življenj vseh nas?

Vabljen, da se nam pridružiš in spoznaš, katere izzive prihodnosti naslavljajo študijski programi Biotehniške fakultete ter kaj prinaša študij in delo v manjših skupinah, v mirnem in zelenem okolju ter z veliko praktičnega dela!

 

Naročnik objave: BF UL

Štipendija za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2024

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo največ enemu slovenskemu dijaku podelil štipendijo za pokrivanje stroškov udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v ZDA.

Benjamin Franklin mednarodni poletni institut je 3-4 tedenska poletna šola, namenjena mladim, ki jih zanimajo mednarodni čezatlantski odnosi, vloga svobodnih medijev v demokraciji in civilna iniciativa in se želijo izobraževati na teh področjih.

Vrednost razpisa: 4.000,00 EUR

Štipendija vključuje pokritje stroškov povratnega letalskega prevoza med letališčem v Republiki Sloveniji oziroma izjemoma drugim letališčem in ustreznim letališčem v ZDA, delno kritje stroškov poletne šole ter enkratni dodatek v višini največ 300,00 EUR.

Prijave do 31. maja 2024

Rok prijave je do vključno 31. maja 2024. Prijavo pa mora biti predložena Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 346. javni razpis).

Več informacij najdete na tej povezavi.

 

Iščeš odgovore na vprašanja? SGGOŠ.StG Ljubljana je lahko pravi odgovor

Vpis na SGGOŠ.StG Ljubljana, Srednjo gradbeno, geodetsko, okoljevarstveno šolo in strokovno gimnazijo Ljubljana, ki s šolskim letom 2022/23 izvaja tudi program tehniške gimnazije za strokovna področja arhitekture, gradbeništva in geodezije, zagotavlja pritrdilne odgovore na vsa spodnja vprašanja.

 • Imaš raje konkretne izzive kot teorijo?

 

 • Želiš z gradbenimi stvaritvami spreminjati zunanjo podobo sveta in hkrati varovati okolje?

 

 • Boš kasneje nadaljeval šolanje?

 

 • Mogoče pa te že sedaj zanima najkrajša pot do znanosti na področjih arhitekture, gradbeništva in geodezije?

 

 • Ali pa se nameravaš čim prej zaposliti in poskrbeti za svoj »lastni hladilnik«?

 

 

SGGOŠ.StG Ljubljana ponuja poklicne (2- in 3-letne), poklicno-tehniške (3+2), srednje strokovne (4-letne) programe in 4-letni izobraževalni program tehniške gimnazije. Vsi poklici omogočajo odlično zaposljivost kot tudi možnost študija na strokovnih področjih arhitekture, gradbeništva, geodezije in okoljevarstva. Šola nudi tudi mednarodne izmenjave, sodelovanje pri projektih in še marsikaj. Smo na odlični lokaciji in imamo najlepšo šolsko športno dvorano v Ljubljani.

Obišči nas na informativnih dnevih, Informativi in na vseh številnih predstavitvah, ki jih intenzivno izvajamo v jesensko-zimskem času šolskega leta.

Za sveže informacije obišči našo spletno stran, slediš pa nam lahko na Facebooku, Instagramu, You Tubu in Tik-Toku.

Naočnik objave: SGGOŠ Ljubljana

Spremembe v osnovni šoli

Sprejeta je bila novela zakona o osnovni šoli, ki določa, da se bodo že prvošolčki srečali z tujim jezikom, nacionalno preverjanje znanja (NPZ) pa čaka že otroke v tretjem razredu.

Nacionalno preverjanje znanja

Po dosedanji zakonodaji se je NPZ opravljal ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole.

Novela določa, da bo sedaj NPZ izvedeno tudi za učence 3. razreda. Obenem pa določa tudi, da je uspeh na NPZ-ju v 9. razredu lahko eno od meril pri vpisu na srednje šole v primeru omejitev vpisa.

Tuj jezik že v prvem razredu

Prvošolčke bo poleg prvega srečanja s slovenščino in matematiko, likovno in glasbeno umetnostjo, spoznavanjem okolja in športa, čakalo tudi srečanje z prvim tujim jezikom.

Zaostreno izobraževanje na domu

Za otroke, ki jih starši izobražujejo na domu, bo novela zakona prinesla spremembo v številu predmetnih izpitov, ki jih morajo otroci opraviti.

Novela pa prenavlja tudi koncept razširjenega programa v osnovnih šolah in vključevanje otrok priseljencev v obvezni program.

Dodiplomski študij za prihodnost

Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) spada med vodilne slovenske izobraževalne institucije, ki nudi tako brezplačen redni kot tudi izredni študij na vseh treh stopnjah, s področij računalništva in spletnih tehnologij, informatike, podatkovnih znanosti, kibernetske varnosti in informacijske družbe.

Študijski programi Fakultete za informacijske študije so zasnovani na način, da študentom omogočajo pridobivanje najbolj aktualnih teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj potrebnih za uspeh v dinamičnem svetu informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Na prvi, dodiplomski, stopnji pa se lahko izbira med dvema visokošolskima strokovnima študijskima programoma.

Tisti, ki jim je bližje družboslovje v povezavi s poslovnimi in informatičnimi znanji, se bodo našli v študijskem programu Informatika v sodobni družbi. Po končanju tega študijskega programa se diplomanti lahko zaposlijo kot managerji informacijskih sistemov, oblikovalci uporabniške izkušnje, projektni managerji ali odločevalci v različnih organizacijah, z odličnim razumevanjem pomena in uporabe IKT v družbi.

Računalništvo in spletne tehnologije je po drugi strani visokošolski strokovni študijski program v okviru katerega se usvoji razvojno-programerske veščine. V tem študijskem programu izobražujejo kadre za poklice kot so denimo razvijalec in analitik programske opreme, razvijalec spletnih rešitev, upravljalec podatkovnih baz in še mnogo več.

Oba dodiplomska študijska programa imata svoji istoimenski nadaljevanji tudi na magistrski stopnji, dodatno pa se jima pridružijo še magistrski programi Podatkovne znanostiKibernetska varnost in Poslovna informatikaInformacijska družba pa je njihov doktorski študijski program.

Pomembna prednost študija na FIŠ je možnost sodelovanja na predavanjih in vajah preko spleta na vseh treh stopnjah študija. Študenti lahko tako individualno izbirajo ali se bodo predavanj udeležili v živo, v prostorih fakultete, ali preko spleta od koderkoli v Sloveniji ali v tujini. Izpostaviti velja tudi mednarodno uveljavljene, a študentom vedno dostopne profesorje in raziskovalce, prijazne strokovne sodelavce ter tesno sodelovanje s podjetji iz lokalnega okolja.

FIŠ-evi diplomanti se zaposlijo zelo hitro po zaključku študija, nekateri pa že med samim študijem. Veliko je tudi povpraševanja različnih podjetij po študentih neposredno na fakulteto – tako preko kariernega centra kot tudi neposredno pri predavateljih. To dokazuje, da se na Fakulteti za informacijske študije izobražuje za opravljanje najbolj zaželenih poklicev prihodnosti. Več informacij je dostopnih na spletni strani fakultete na www.fis.unm.si.

Naročnik objave: FIŠ

ŠC PET Ljubljana vabi na informativne dneve

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijeVišja strokovna šola, ŠC PET Ljubljana, vabi k vpisu v redni in izredni študij za študijsko leto 2024/25.

Študijska programa (VI/1) Telekomunikacije (inž. tel.) in Ekonomist (ekon.), v drugem letniku ponujata izbirne smeri:

 • Komunikacijska omrežja in naprave, ali
 • Multimedijski sistemi

v študijskem programu Ekonomist pa: 

 • Poslovna logistika, ali
 • Zavarovalništvo, ali
 • Bančništvo.
Za podrobnejše informacije obišči spletno stran ali pa pokliči na telefon 01 / 2342 454.

 

Naročnik objave: ŠC PET

Drzni si upravljati (svojo) prihodnost!

Si tudi ti v dilemi, kako izbrati pravo študijsko smer, ker te zanima marsikaj, a se enostavno ne znaš odločiti le za eno? Potem je zate odlična izbira Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (FU UL). Ponuja namreč široko paleto družboslovnih znanj – od prava in ekonomije do organizacije in informatike – ki ti po zaključku študija že po 1. stopnji omogočajo skoraj neomejene možnosti zaposlitve v Sloveniji in tujini.

Majhna, sodobna in prijazna do vseh – tako Fakulteto za upravo opisujejo njeni alumni, ki pridobljena znanja že uspešno unovčujejo v praksi. Mnogi med prednostmi študija na FU UL omenjajo tudi tesno povezano skupnost študentov in profesorjev, oseben pristop k študentom, timsko delo v majhnih skupinah in študentom prijazne urnike, ki omogočajo dovolj prostega časa za hobije ali vzporedno aktivno športno kariero.

Izberi si študij na Fakulteti za upravo!

Na Fakulteti za upravo lahko izbiraš med tremi študijskimi program 1. stopnje, od katerih sta dva nosilca evropske akreditacije EAPAA:

 • Univerzitetni študijski program UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA zagotavlja teoretična in praktična znanja na širšem področju upravnih in poslovnih ved, ki študentom omogočijo takojšnjo zaposljivost in primerno izhodišče za nadaljevanje študija. V 2.  letniku študenti izbirajo med splošno smerjo in smerjo Upravljanje v Evropski uniji.
 • Visokošolski študijski program UPRAVA je izrazito praktično naravnan, študente pa opremi z znanji in spretnostmi za učinkovito delo v javni ali poslovni upravi.
 • Interdisciplinarni univerzitetni študijski program UPRAVNA INFORMATIKA ustvarja specializirane inženirje informatike, ki znajo s poglobljenim razumevanjem procesov upravljanja, vodenja in menedžmenta razvijati boljše informacijske rešitve.

Kako izbrati pravega? Preprosto sledi svojim interesom in srcu – tako bodo študijska leta zabavna, prihodnost pa obetavna!

Kaj lahko počneš z diplomo Fakultete za upravo?

Študij na Fakulteti za upravo diplomantke in diplomante opremi z raznovrstnimi znanji, ki omogočajo nadaljevanje študija in hkrati olajšajo vstop na trg delovne sile. Z diplomo katerega koli programa 1. stopnje na Fakulteti za upravo se namreč lahko zaposliš tako v javnem sektorju kot tudi v gospodarstvu. Lahko opravljaš delo referenta v občinski upravi domače občine ali pa postaneš vodja službe v javnem zavodu. Lahko delaš kot svetovalec za različna področja upravljanja na ministrstvih ali pa postaneš vodja projektov javnih naročil v podjetjih, ki veliko sodelujejo z javnim sektorjem.

Če v tebi od nekdaj tli podjetniška žilica, lahko s pridobljenim znanjem in veščinami uspešno vodiš lastno podjetje. Če pa te je vedno vleklo v svet, te bo razveselilo, da diploma Fakultete za upravo odpira tudi vrata v tujino! Zakaj pa se ne bi prav ti po končanem študiju zaposlila v administraciji Evropske unije kot vodja projektov ali strokovni sodelavec v eni od številnih služb?

Drzni si in naredi korak v pravo smer: študiraj na Fakulteti za upravo!

Naročnik objave: Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani

Študij brez katerega bi bil svet dolgočasen in brezbarven

Naravoslovnotehniška fakulteta (UL NTF)  je nekakšen unikat znotraj Univerze v Ljubljani, saj deluje na področju naravoslovja, tehnike in umetnosti. Kljub raznolikosti študijskih programov, so skupni imenovalec materiali, saj se ukvarjajo z obdelavo skoraj vseh vrst surovin.

Na Naravoslovnotehniški fakulteti lahko izberete mednarodno primerljive in praktično naravnane študijske programe prve, druge in tretje stopnje na področjih geologije, geotehnologije, rudarstva in okolja, materialov in metalurgije, tekstilstva, grafike ter oblikovanja tekstilij in oblačil.

Študentje so tekom študija vključeni v različne raziskovalne projekte, terensko in laboratorijsko delo ter sodelovanje z gospodarstvom. Kar nekaj študentov se vsako leto odloči tudi za mednarodno izmenjavo ali prakso.

Obiščite jih na Informativi in Informativnih dneh 2024!

Spremljate nas na FB, IG in YT.

 

Naročnik objave: NTF UL

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane