Dinamična fakulteta iz Celja, ki daje praktično znanje

Študij ekonomije in poslovanja

Če želite študirati na dinamični fakulteti, kjer poleg teoretičnega znanja pridobivate ekonomsko in poslovno znanje strokovnjakov, ki so hkrati zaposleni v praksi, smo prava izbira za vas.

Poleg temeljnih ekonomskih predmetov posebej navdušujejo predmeti Spletni marketing, Multimedija in design v poslovanju, Inovativnost v podjetništvu... Posebnost naše fakultete je tudi študij po trimestrih, kar pomeni, da potekajo največ trije predmeti hkrati, kar olajša študij.

Z možnostjo najmanj 6 tedenske strokovne prakse v podjetjih in drugih organizacijah že tekom študija pridete v stik s poslovnim okoljem in si nabirate dragocene izkušnje in stike z bodočimi delodajalci.

Mednarodno izkušnjo vam zagotavljamo preko številnih tujih profesorjev, ki vsako leto gostujejo pri nas, prav tako imate možnost Erasmus+ izmenjave za študij ali prakso v tujini, udeležbe na mednarodni poletni šoli ali konferenci.

Povezava s prakso

Izobraževanje ekonomistov na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije je vpeto v poslovni svet tudi skozi številne ekskurzije v ugledna podjetja, skozi predavanja gostov iz prakse, delo na projektnih nalogah za konkretna podjetja, podjetniške delavnice in okrogle mize o aktualnih tematikah.

Prednost študija pri nas

Dostopnost profesorjev, študentsko tutorstvo ter odlično in sproščeno vzdušje na fakulteti. Dodana vrednost za naše študente so tudi sofinancirani tečaji tujih jezikov. Dobra dostopnost fakultete, ki se nahaja v bližini avtobusne in železniške postaje v mestnem središču Celja.

Na MFDPŠ izvajamo kakovosten in mednarodno usmerjen študij ekonomije, poslovanja in managementa, s katerim želimo prispevati k razvoju družbe znanja. Vsi naši študijski programi imajo akreditacijo Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu.

Zgrabi priložnosti in se vpiši se na Mednarodno fakulteto!

Dodiplomski študij:

Ekonomija v sodobni družbi (UN) –  dipl. ekon. (UN)

Poslovanje v sodobni družbi (VS) –  dipl .ekon. (VS)

Magistrski študij:

Management znanja – mag. manag.

Vodenje in kakovost v izobraževanju – mag. manag. izob.

Doktorski študij:

Management znanja – dr. znanosti

 

Naročnik objave: MFDPŠ

Enostavno Popoln Faks … zate

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

S študijem na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru se ti odpirajo vrata v svet neomejenih poklicev. Kot veš, v vsaki organizacijski enoti potrebujejo nekoga s poslovnim znanjem, zato je skrb za zaposlitev odveč. S študijem na EPF imaš zagotovljen širok nabor znanja, poklicev in še mnogo več!

Ekonomsko-poslovna fakulteta ima ugledno mednarodno akreditacijo AACSB, ki jo uvršča med 5 % najboljših poslovnih šol na svetu.

Vsaka kariera ima svoj začetek in na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru je v 60-tih letih obstoja in tradicije svojo kariero začelo več kot 33.000 diplomantov.

 

Izobražujemo na dveh dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje:

Po končanem dodiplomskem študiju pa lahko študentje nadaljujejo študij na 2. in na 3. stopnji.

Zakaj študirati na EPF?

EPF je fakulteta s tradicijo in veliko prepoznavnostjo v regiji, diplomanti EPF so priznani strokovnjaki v lokalnem in mednarodnem okolju, diploma EPF vam odpira široke možnosti za zaposlitev, diplome EPF so mednarodno primerljive, študenti EPF imajo aktivno vlogo v študijskem procesu, EPF se ponaša s sodobno opremljenimi predavalnicami in digitalno podporo študiju, predvsem pa je EPF do študentov prijazna fakulteta.  

Študenti na EPF pridobijo ekonomska, poslovna in druga znanja, ki jim pomagajo razviti točno takšne kompetence, da so sposobni za opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v podjetjih, javnih podjetjih in državni upravi. Študenti se naučijo organizirati delovne procese, profesionalnega reševanja finančnih zadev, oglaševanja in trženja, borznega posredništva, managiranja in kako postati revizor ali prodoren podjetnik, opravljanja nalog mednarodnega poslovanja, e-poslovanja, poslovanja v turizmu itd.


 

Ekonomsko-poslovna fakulteta je odprta, do študentov, prijazna fakulteta. Poleg visoke kakovosti in dobre zaposljivosti naših diplomantov, kar je zagotovo cilj vsakega diplomanta, lahko del študentskega časa na Ekonomsko-poslovni fakulteti, študenti izkoristijo za številne druge dejavnosti in osebno rast.

Da se prepričaš, da je EPF faks zate, te vabimo na Informativne dneve, ki bodo potekali, 16. in 17. februarja 2024. Na informativnem dnevu ti bomo podali vse informacije za lažjo odločitev o tvojih študijski karieri.

Za več informacij obišči našo spletno stran https://www.epf.um.si/ ali pa nam sledi na socialnih omrežjih, kjer sproti objavljamo aktualne informacije za dijake in študente:

 

Naročnik objave: Ekonomsko-poslovna fakulteta UM

Pridruži se projektu NE SOLIRAJ, AKTIVIRAJ!

Sodeluj pri ustvarjanju bolj strpne in vključujoče družbe, spoznaj somišljenike in bodoče nove prijatelje in se pri tem tudi zabavaj …

Po izredno uspešnem projektu (ZA)UPAJ SI! na Društvu CPM ponovno vabijo mlade med 15. in 20. letom starosti, da ne solirajo in se raje aktivirajo! 
Takole nagovarjajo bodoče sodelujoče: “Če imaš tudi ti željo po ustvarjanju družbe, ki je strpnejša in bolj vključujoča, se pridruži družbi aktivnih somišljenikov in v zabavnem okolju soustvarjaj projekt NE SOLIRAJ, AKTIVIRAJ! 

Enoletni projekt, poln zabave in izkušenj

Namen enoletnega projekta je, da mladi skupaj ustvarjate družbo, v kateri si želite živeti – ki sprejema drugačnost in omogoča, da se vsak izraža po svoje. Znotraj projekta boste razbijali predsodke in stereotipe ter gradili skupnost, ki aktivno ustvarja pozitivne spremembe v družbi. 

Aktivnosti in aktivacije

Ker se dobro z dobrim oplaja, boste svoje ideje širili na socialnih omrežjih in različnih koncih Ljubljane.  Delili boste potaknjence v četrtnih skupnostih, organizirali skupnostna kosila, ljubljanske ulice opremljali z umetniškimi inštalacijami in slogani, ki bodo spodbujali k razmisleku o družbi.

Prostor se bo našel tudi za ekipne športne aktivnosti, umetniško ustvarjanje in vse stvari, ki ljudi veselijo. 

Prijavi se kadarkoli

K sodelovanju pri projektu se lahko prijaviš preko spletnega obrazca ali pa ekipi pišeš na aktiviraj@cpm-drustvo.si

Več informacij in zadnje aktivnosti projekta si lahko ogledaš tudi na Facebook strani društva CPM.

EGSŠ Radovljica omogoča široke možnosti nadaljnjega študija

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je dijakom prijazna šola z zanimivo zgodovino, urejenim okoljem in dobrimi prometnimi zvezami. Organizirana je kot enovit javni vzgojno-izobraževalni zavod, kjer se vsebine prepletajo, omogočajo prehodnost saj združuje različne programe:

 • program ekonomske gimnazije,
 • program ekonomski tehnik in
 • program medijski tehnik

Šola je sodobno opremljena, ima specializirane učilnice z ustrezno opremo in pogoji za uspešno poučevanje tako splošnih kot tudi strokovnih predmetov kot so npr. laboratorij za kemijo in biologijo, računalniške učilnice s sodobno tehnologijo in programskimi orodji, snemalni studio, foto studio in radijski studio. Nadarjeni dijaki lahko razvijajo svoja znanja tudi na področju robotike.

Dijaki EGSŠ Radovljica na praksi - Braga, Portugalska

Ekonomska gimnazija s poudarkom na splošnoizobraževalnih predmetih pripravlja dijake na študij. Poleg splošnih znanj krepi podjetniško miselnost in razvija uporabna ekonomska znanja. Dijaki lahko nabirajo izkušnje in prihajajo do boljšega znanja z mednarodno mobilnostjo, ki jo vključujemo v izbirne vsebine poslovnega komuniciranja.

Strokovna programa ekonomski in medijski tehnik usposabljata za poklice s področja bančništva, zavarovalništva, financ, trženja, oglaševanja in oblikovanja avdiovizualnih in sodobnih spletnih komunikacij.

Šolanje v programih Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica omogoča široke možnosti nadaljnjega študija, razvija temeljna ekonomsko podjetniška znanja, razvija veščine za delo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, uči dijake, kako usklajevati šolsko delo z drugimi interesnimi dejavnostmi (šport in kultura), spodbuja dobre medsebojnih odnosov. Razvija ustvarjalnost ter spodbuja vedoželjnost in uporabnost znanja.

Dijaki se po zaključenem srednjem strokovnem izobraževanju in opravljeni poklicni maturi lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje. Ekonomski tehniki se lahko zaposlijo v bančništvu, računovodstvu, zavarovalništvu, trgovinski dejavnosti, komerciali, špediterstvu ipd.. Medijski tehniki se lahko zaposlijo v filmski in TV industriji, oglaševalskih agencijah, časopisnih hišah, založbah in podjetjih, ki se ukvarjajo s spletnimi storitvami.

 

Dijaki obeh programov se po zaključeni poklicni maturi lahko vpišejo neposredno v programe višjega strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne programe 1. bolonjske stopnje, če pa opravijo peti predmet na splošni maturi, pa tudi v številne univerzitetne programe.

Dijaki, ki so uspešno opravili splošno maturo,  se lahko vpišejo skoraj v vse univerzitetne programe, pa tudi v programe višjega strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne programe. Če pa se dijak ne odloči za nadaljevanje izobraževanja, lahko opravi poklicni tečaj in si pridobi strokovne kvalifikacije.

 

Naročnik objave: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

S študijem Tehniške varnosti do varne in zdrave prihodnosti

Te zanimajo tveganja na različnih področjih življenja? Potem je študij Tehniške varnosti prava stvar zate!

Študijski program Tehniška varnost je edini tak študij na svetu! Je unikaten in  interdisciplinaren. Traja 3 leta. Omogoča zelo dobre, raznolike in številne dobro plačane zaposlitvene možnosti tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Trenutno v Sloveniji primanjkuje približno 600 diplomatov Tehniške varnosti. Torej možnosti za sanjsko delo so ogromne!

Te zanima tak študij?

ALI IMAM POGOJE ZA VPIS?

V študijski program Tehniška varnost, se lahko vpišeš, če imaš opravljeno:

 • splošno maturo ALI
 • poklicno maturo in izpit iz enega predmeta splošne mature ALI
 • kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Ostale informacije o študijskem programu Tehniška varnost najdeš na: https://fkkt.uni-lj.si/

Vabljen na informativne dneve, ki bodo potekali v petek, 16. februarja, in v soboto, 17. februarja 2024!

 

Spremljaj nas tudi na FACEBOOKU: Univerzitetni in magistrski študijski program Tehniška varnost na UL FKKT

Naročnik objave: FKKT UL

Razpis za vpis za šolsko leto 2024/2025

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2024/2025.

Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 21.305 učenk in učencev, ki bodo lahko kandidirali na skupno 26.066 vpisnih mest na srednjih šolah.

V šolskem letu 2024/2025 bo 26.066 razpisanih mest

Od skupno 26.066 razpisanih mest je:

 • v programih nižjega poklicnega izobraževanja razpisanih 844 mest, 
 • v programih srednjega poklicnega izobraževanja razpisanih 6.954 mest,
 • v programih srednjega strokovnega izobraževanja razpisanih 10.540 mest, 
 • v programih splošnih gimnazij razpisanih 5.966 mest, od tega v zasebnih šolah 476
 • v programih strokovnih gimnazij razpisanih 1.762 mest

Informativni dnevi: 16. in 17. februar

Informativna dneva bosta potekala čez en mesec, v petek 16. in soboto 17. februarja 2024.

Učenci, ki letos končujejo osnovnošolsko obveznost, bodo namesto pouka imeli možnost sodelovanja na informativnih dnevih, v okviru katerih si bodo pridobili informacije o vpisu.

Razpis za vpis v dijaške domove

Hkrati z razpisom za vpis v šolsko leto je izšel tudi razpis za vpis v dijaške domove. V razpisu prostih mest za novince v vzgojnem programu dijaških domov je za šolsko leto 2024/2025 predvidenih skupaj 2.094 mest, kar je sicer 70 mest manj kot za šolsko leto 2023/2024, vendar še vedno 97 prostih mest več, kot je bilo lani dejansko sprejetih novincev.

Več informacij lahko najdete v dokumentu na strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru - SE PREDSTAVI

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru se razvija v mednarodno prepoznavno središče inovativnih znanj za izzive 21. stoletja s področij kemije, kemijske in biokemijske tehnike ter sorodnih ved. Postaja vse privlačnejša za motivirane študente, kvalitetne univerzitetne učitelje in raziskovalce, prav tako pa vse zanimivejša za domače in mednarodne znanstvene mreže ter kemično in procesno industrijo. Skrbi za človeka in trajnostni razvoj, bogati zakladnico znanja, dviguje raven zavedanja, krepi humanistične vrednote, kulturo dialoga, kakovost bivanja in globalno pravičnost.

Na fakulteti izvajamo kvalitetne in mednarodno veljavne študijske programe. Pri tem dajemo največji poudarek usposobljenosti in zaposljivosti diplomantov na vseh študijskih stopnjah. Izobraževanje na fakulteti izhaja iz raziskovanja, zato rezultate svojih raziskav o novih spoznanjih in odkritjih nenehno prenašamo v študijski proces. Študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju uspešno raziskujejo in tako sodelujejo pri ustvarjanju novega znanja. Vključujemo se v različne oblike mednarodnega sodelovanja in postajamo mednarodno vse prepoznavnejši.

Tudi študenti sodelujejo v izmenjavah na vrsti evropskih univerz. Imajo vzpostavljen tutorski sistem.  Skupna želja študentov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo je, da zraven študija naredijo tudi kaj koristnega in hkrati zabavnega, kajti študentska leta so ena najlepših v življenju. Študenti so organizirani v društvu Kemik ter v Študentskem svetu FKKT. Vsako leto skupaj pripravijo kostanjev piknik, spoznavni večer, brucovanje, poizpitno zabavo ter meduniverzitetni piknik, ki pripomorejo k medsebojnemu spoznavanju in krepitvi vezi med študenti ter k odprtemu sodelovanju študentov in profesorjev. V sklopu strokovnih ekskurzij obiskujejo tovarne, ki so povezane s kemijo oz. biokemijo, tudi v tujini. V športnem duhu se udeležujejo športnih tekmovanj na univerzitetnem kot tudi mednarodnem področju. Vsako leto se uspešno predstavljajo na mednarodnih srečanjih študentov: Euroijadi in Tehnologijadi. Študentski svet in društvo za študente pripravljata različna strokovna predavanja, tečaje in humanitarne akcije, Študentski svet pa aktivno sodeluje tudi pri reševanju študentskih vprašanj ter pri izboljšanju kvalitete študijskega procesa.

Študij na FKKT v Mariboru daje študentom široko znanje kemije, kemijskega inženirstva ter načrtovanja procesov in opreme, kar omogoča razvoj novih proizvodov in procesov. Pridobijo lahko znanje o biokemiji in biotehnologiji, nanokemiji in nanotehnologiji, naprednih funkcionalnih materialih, produktih in energiji iz obnovljivih virov in odpadkov, trajnostnih procesih, krožnega gospodarstva, obvladujejo lahko problematiko voda, hrane, zdravil ipd. Diplomanti imajo tudi obsežno znanje ekonomike in računalništva, zato so njihove zaposlitvene možnosti izredno široke tako doma kot v tujini. Poudariti velja, da je v razvitih evropskih državah veliko povpraševanje po visoko izobraženih strokovnjakih s področja kemije in kemijskega inženirstva. Diplomanti vseh stopenj se lahko zaposlijo v številnih industrijskih panogah. Pridobljene kompetence in izboljšane spretnosti komuniciranja jim omogočajo prevzemanje odgovornih funkcij v podjetjih, zaposlujejo pa se lahko tudi v negospodarskih dejavnostih. Sodelujejo pri vodenju podjetij, proizvodnih procesov in različnih projektov. Zasedajo lahko vodilna mesta v gospodarstvu, javnih zavodih, državni upravi, srednjem in visokem šolstvu, raziskovalnih inštitutih in v politiki.

Naročnik objave: FKKT UM

Karierni teden Mreže Kroj

Pridružite se kariernemu tednu mreže Kroj in pridobite konkretno podporo pri izzivih, ki jih prinašajo poklicne odločitve.

Mreža KROJ je mladinska mreža za karierni razvoj povezuje organizacije mladinskega sektorja, ki delujejo na področju kariernega razvoja mladih.

Kaj je karierni teden?

V kariernem tednu se odvijejo aktivnosti in dogodki, ki vam bodo ponudile konkretno podporo pri izzivih, ki jih prinašajo poklicne odločitve. Skozi različne aktivnosti boste prepoznali ali krepili svoje kompetence ter spoznali različne priložnosti in aktivnosti, ki so na voljo izven šolskega okvirja.

S pestrim naborom aktivnosti, ki se bodo dogajale v kariernem tednu, mladim prihajajo naproti z informacijami, pogovori in prostori za pridobivanje pomembnih izkušenj, ki se jih ne da pridobiti v šoli.

Karierni teden bo potekal med 15. in 19 januarjem 2024

Aktivnosti so namenjene dijakom in študentom, mladim iskalcem zaposlitve in šolnikom.

Več informacij o kariernem tednu je lahko najdete na tej povezavi.

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane