Zaključuje se prijava na razpis za Zoisove štipendije 2023/24

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je junija objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 ter vlogo za nadaljnje prejemanje. Za dijake je danes zadnji dan za prijavo.

Zoisova štipendija predstavlja pomembno spodbudo za dijake in študente, ki izkazujejo izjemne dosežke in ustvarjajo dodano vrednost na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Kdo je upravičen?

Zoisova štipendija se dodeli najuspešnejšim vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje (podrobneje so opredeljeni v razpisu) in sicer:

 • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek IN
 • dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh.

Elektronska prijava za dodelitev in nadaljnje prejemanje

Tudi letos je možno oddati elektronsko vlogo preko portala Moja eUprava, kjer se vlagatelji prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu ali z elektronsko osebno izkaznico). Za mladoletne osebe odda vlogo zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto.

Novost pa je v letošnjem letu možnost oddaje elektronske vloge za nadaljnje prejemanje. 

Zadnji dan za prijavo za dijake!

Rok za oddajo vlog za dijake je danes, petek, 8. 9. 2023. Za študente je rok za oddajo vlog čez dober mesec dni, v ponedeljek, 9. 10. 2023.

Več informacij najdete na spletni strani sklada, na e-poštnem naslovu zoisi@sklad-kadri.si, v času uradnih ur na telefonski številki 01 43 45 897 ali osebno na naslovu sklada.

Pridružite se Nacionalnemu mesecu skupnega branja 2023

Nacionalni mesec skupnega branja – NMSB 2023 bo potekal med 8. septembrom in 8. oktobrom.

Pridružite se številnim dogodkom za knjigofile

V sklopu NMSB se lahko udeležite številnih dogodkov.:

 • bralni maraton
 • pogovori z znanimi športniki #športajmoinberimo
 • projekt ‘Pokloni čas, polepšaj dan’
 • predvajanje izbranih radijskih iger
 • projekt 'rastem s knjigo'
 • in še mnogo drugih

Več infromacij in pomembne povezave na posamezne dogodke lahko najdete na uradni spletni strani ali sporočilu za javnost.

NMSB 2023

Na NMSB 2023 bodo posebno pozornost namenili:

 1. Promociji nacionalnih projektov za spodbujanje branja in bralne pismenosti v domačem in mednarodnem prostoru
 2. Branju strokovne in stvarne literature za vse starostne skupine
 3. Medgeneracijskemu branju

Nacionalni mesec skupnega branja organizirajo Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj in Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Zveza splošnih knjižnic Slovenije skupaj s partnerji in podporniki.

Še 7 dni do začetka šole

Vstop v srednjo šolo je pomemben prehodni trenutek – preverite kako lahko skozi vrata stopite pripravljeni.

Vstop v srednjo šolo predstavlja začetek novega poglavja, polnega novih izzivov in priložnosti za osebno in akademsko rast.

Pomemben mejnik: akademsko in socialno

Vstop v srednjo šolo označuje pomemben mejnik v izobraževalni poti vsakega posameznika. To je čas, ko se mladi soočate z večjo samostojnostjo, večjimi akademskimi zahtevami in večjimi socialnimi izzivi.

Prilagajanje na novo okolje, nove sošolce ter zahtevnejši učni program lahko predstavlja izzive, vendar hkrati prinaša tudi priložnosti za razvoj novih veščin in spoznavanje lastnih interesov.

Se veselite, ali bojite?

Preberite nekaj nasvetov, kako se lahko pripravite na uspeh:

Priprava pred prvim dnem

Da bi se lažje prilagodili na novo okolje, je pomembno, da se ustrezno pripravite. Obiščite šolo pred začetkom leta, spoznajte razpored učilnic ter učiteljev so možnosti, ki vam lahko pomagajo zmanjšati občutek negotovosti. Prav tako je priporočljivo, da se seznanite z učnim načrtom ter morebitnimi šolskimi pravili in politikami.

Ustvarjanje učnih navad

V srednji šoli se pričakuje večja stopnja samostojnosti pri učenju. Pomembno je, da razvijete dobre učne navade, kot so redno opravljanje domačih nalog, organizacija učnega gradiva ter čas za učenje. Uporaba različnih tehnik učenja, kot so zapisovanje opomb, ponavljanje in razumevanje gradiva, vam bo pomagala pri uspešnem obvladovanju zahtevnega učnega programa.

Socialna prilagoditev

Poleg akademskih izzivov se boste v srednji šoli soočili tudi s socialnimi spremembami. Spoznavali boste nove sošolce, gradili prijateljstva in navezovali stike – to je ključnega pomena za oblikovanje pozitivne izkušnje. Bodite odprti za nova poznanstva, sodelujte v šolskih dejavnostih in iskanju interesnih skupin, ki odražajo vaše interese.

Prosite za pomoč, če jo potrebujete

Ne bojte se prositi za pomoč, če se soočate s težavami ali vprašanji. Učitelji, svetovalci in starši so tam, da vam pomagajo. Prav tako lahko pridobite podporo pri sošolcih, ki se spopadajo s podobnimi izzivi. Pridobivanje pomoči je znak moči, ne slabosti.

Vstop v srednjo šolo je čas raziskovanja, učenja in rasti. Poglejte izzivom naravnost v oči, jih premostite – in ne pozabite zraven tudi uživati.

Bralni klub za mlade

Škuc vabi na skupno branje in diskutiranje o knjigi Kavelj 22.

Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Tokrat v Škucu berejo knjigo Kavelj 22, avtorja Josepha Hellerja.

Začarni krog Kavlja 22

Joseph Heller je bil ameriški avtor romanov in kratkih zgodb, pisal je tudi scenarije in igre. Kavelj 22 velja za njegovo najbolj znano delo. Dogajanje je postavljeno na vojno italijansko ozemlje. Ameriški vojni piloti, ki se tam bojujejo, se hočejo izogniti poletom z izgovorom, da so psihično nestabilni. Catch 22 je vojaško pravilo, ki jim to luknjo v sistemu onemogoča. Logika kavlja 22 je namreč ta, da je vsak vojak, ki se razglasi za nezmožnega opravljati svoje delo zaradi psihične nestabilnosti, dovolj stabilen, saj že dejstvo, da se tega zaveda, pomeni, da ni nor. Ta začaran krog se nikoli ne konča, saj število obveznih bojnih poletov naraste vsakič, ko kakšnemu pilotu skoraj uspe doseči normo. (Vir: MKL)

Preberite vsaj del knjige

Bralnega kluba se lahko udeležite, tudi če knjige niste prebrali v celoti. Na bralnem klubu namreč teme v knjigi navezujejo na lastno življenje in svoje izkušnje.

30. avgust ob 18h

Na bralnem klubu se ujamete 30. avgusta ob 18.00 v prostorih Škuc na Starem trgu 21 v Ljubljani.

Za vsa dodatna vprašanja so vam na voljo na info.center@skuc.org.

Javni razpis o štipendijah za nadarjene dijake in študente MOL v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024

Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024.

Ste upravičeni do štipendije?

Na MOL bodo nudili:

 • 16 štipendij za dijake,
 • 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
 • 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
 • 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
 • 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Na razpis se lahko prijavite dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,

Prijave za dijaške štipendije do 5.9.2023

Kandidati se boste lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 1. 8. 2023 do izteka roka za prijavo. Ta je za dijake 5. september 2023, za študente pa 5. oktober 2023.

Vse informacije in obrazce, skupaj z razpisno dokumentacijo, najdete na strani Mestne občine Ljubljana.

Študentska poletna šola za dijakinje in dijake

Na študij in vse obveznosti ob prijavi se lahko pripraviš s pomočjo poletne šole Univerze v Ljubljani.

Na Univerzi v Ljubljani (UL) za dijake organizirajo poletno šolo, ki bo med ponedeljkom, 28. 8. 2023 in četrtkom, 31. 8. 2023, v prostorih rektorata UL, na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Izbira študija in priprave na prijavo

Izbira študija je ena izmed večjih življenjskih odločitev in prelomnic, zato mora biti premišljena, vsekakor pa mora slediti željam, ciljem in tudi kariernim sanjam. Pozabiti ne smemo niti na to, da se je na izbrani študij treba tudi pravočasno prijaviti. 

Dijakinje in dijaki se lahko udeležite več dejavnosti in predstavitev:

 1. predstavitev članic (fakultet in akademij) Univerze v Ljubljani
 2. osebno svetovanje za dijake in starše/skrbnike
 3. možnost izračuna pričakovanih doseženih točk
 4. ter program po dnevih, ki ga lahko najdete na uradni spletni strani UL.

Prijava preko portala POPR

Za prijavo na delavnice se morajo dijaki registrirati v portal UL POPR (skupina Dijaki), na vsako predstavitev/delavnico pa pravočasno prijaviti.

Več informacij lahko najdete spletni strani UL ali preko e-naslova: sabina.znidarsic@uni-lj.si.

 

Štipendije za deficitarne poklice

Objavljen je javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene tistim dijakom, ki se izobražujete za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. 

Pogoji in merila za pridobitev štipendije

Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati tudi druge razpisne pogoje. Merili, ki bosta upoštevani pri izboru kadidatov sta višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole in višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Štipendija mesečno znaša 107,42 EUR.

Oddaja vlog vse do septembra 2023

Zainteresirani dijaki lahko vlogo vložitena naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 337. JR ŠDP« ali elektronsko preko portala Moja eUprava.

Vloge sprejemajo od 19. 6. 2023 do vključno 22. 9. 2023.

Več informacij najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije sklada.

Matura 2023: razglasitev rezultatov

Objavljeni so rezultati spomladanskega roka splošne in poklicne mature.

Splošno maturo je v spomladanskem roku 2023 na 82 šolah po Sloveniji opravljalo 5965 kandidatov, med temi 91,6% uspešno, poklicno pa 8234 kandidatov, med temi 89,2% uspešno.

E-vpogled na dan objave rezultatov

Na dan objave rezultatov, 10. julija 2023, bodo kandidati imeli možnost do e-vpogleda v svoje rezultate in izpitno dokumentacijo na spletni strani Rica. E-vpogledi bodo trajali tri dni, in sicer od 10. do 12. julija.

Rok za eventualni obrazložen ugovor bo za vse kandidate 13. julij. Kandidati  bodo lahko od 10. do 12. julija v izpitno dokumentacijo vpogledali večkrat.

Jesenski rok mature

Kandidati se k jesenskemu izpitnemu roku splošne mature prijavijo na šoli, najbolje takoj, najkasneje pa naslednji dan po razglasitvi rezultatov, v torek, 11. julija. Pisne izpite bodo opravljali med 23. in 31. avgustom, do 3. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite.

Z rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature bodo kandidati seznanjeni na šolah 15. septembra, s pomočjo svoje šifre pa si jih bodo lahko istega dne od 7. ure zjutraj ogledali tudi na spletu.

Več informacij poiščite na svojih srednjih šolah ali pa preberite gradivo iz tiskovne konference ob objavi rezultatov.

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane